Odborné komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Komisia MsZ mandátová

(s kompetenciami najmä pre oblasti riešenia mandátov, nezlučiteľnosti funkcií, sťažností a ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií)

Predseda: Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda:Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka:dr.jur. Katarína Mészárosová
Členovia:JUDr. Szabolcs Hodosy, Ladislav Bachman, Mgr. Ivan Nagy, György Bugár

 

Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä pre oblasti financií, rozpočtu, správy a hospodárenia s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti)

Predseda:JUDr. Szabolcs Hodosy 
Podpredseda: Ing. Ladislav Garay
Tajomníčka:Ing. Judita Janyová
Členovia:Attila Karaffa, László Szabó, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:           

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä pre oblasti rozvoja, územného plánovania, investícií, dopravy, európskych fondov a cestovného ruchu)

Predseda:Ing. Ladislav Garay
Podpredseda:Mgr. Alexander Dakó
Tajomníčka:Ing. Andrea Nagyová
Členovia:Tünde Brunczviková, Sándor Dohorák, Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony, Roland Hakszer
Odborníci:         
  

Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä pre oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

Predseda:Ladislav Bachman
Podpredseda:Ladislav Gútay
Tajomník:Mgr. Gábor Inczédi
Členovia:MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Klára Šándorová, Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:          

 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä pre oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

Predseda: Ladislav Gútay
Podpredseda:Mgr. Klára Šándorová
Tajomníčka:Ing. Eva Kürthyová
Členovia:Attila Karaffa, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Rita Őriová,Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:          
  

 

Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä pre oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

Predseda:Mgr. Krisztián Nagy
Podpredseda: Tünde Brunczviková
Tajomníčka:Mgr. Tímea Takács
Členovia:György Bugár, Sándor Dohorák, Mgr. Rita Őriová, MUDr. Zoltán Horváth
Odborníci:           

 

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

(s kompetenciami najmä pre oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, opatrovateľskej služby a charity)

Predseda:MUDr. Juraj Puha
Podpredseda: MUDr. Zoltán Horváth
Tajomník:Mgr. Jozef Bartalos
Členovia:György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy
Odborníci:          

 

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä pre oblasť aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

Predseda:Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda: Mgr. Andrea Herceg
Tajomníčka:dr. jur. Katarína Mészárosová
Členovia:György Bugár, Ladislav Gútay, Attila Karaffa, Ladislav Bachman
Odborník: