Odborné komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Komisia MsZ mandátová

(s kompetenciami najmä pre oblasti riešenia mandátov, nezlučiteľnosti funkcií, sťažností a ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií)

Odborné komisie

Predseda:  Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda: Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka: dr.jur. Katarína Mészárosová
Členovia: JUDr. Szabolcs Hodosy, Ladislav Bachman, Mgr. Ivan Nagy, György Bugár

 

Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä pre oblasti financií, rozpočtu, správy a hospodárenia s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti)

Odborné komisie

Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy 
Podpredseda:  Ing. Ladislav Garay
Tajomníčka: Ing. Judita Janyová
Členovia: Attila Karaffa, László Szabó, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea Herceg
Ďaľší členovia:  Ing. Július Hegyi, Mgr. František Vangel, MBA., PhD. 

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä pre oblasti rozvoja, územného plánovania, investícií, dopravy, európskych fondov a cestovného ruchu)

Odborné komisie

Predseda: Ing. Ladislav Garay
Podpredseda: Mgr. Alexander Dakó
Tajomníčka: Ing. Beatrix Nagy
Členovia: Tünde Brunczviková, Sándor Dohorák, Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony, Roland Hakszer
Ďaľší členovia Ing. Ivan Gútay, Ing. arch. Zoltán Molnár 
   

Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä pre oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

Odborné komisie

Predseda: Ladislav Bachman
Podpredseda: Ladislav Gútay
Tajomník: Mgr. Gábor Inczédi
Členovia: MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Klára Šándorová, Mgr. Andrea Herceg
Ďaľší členovia Ing. Andrea Mészáros, Monika Ollé Lunák  

 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä pre oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

Odborné komisie

Predseda:  Ladislav Gútay
Podpredseda: Mgr. Klára Šándorová
Tajomníčka: Mgr. Edita Tilajčiková
Členovia: Attila Karaffa, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Rita Őriová,Ágota Antal
Ďaľší členovia:  Attila Nagy, Mgr. Mária Szabó 
   

 

Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä pre oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

Odborné komisie

Predseda: Mgr. Krisztián Nagy
Podpredseda:  Tünde Brunczviková
Tajomníčka: Mgr. Edita Tilajčiková
Členovia: György Bugár, Sándor Dohorák, Mgr. Rita Őriová, MUDr. Zoltán Horváth
Ďaľší členovia: Henrieta Katonaová, Ing. Alexander Szerencsés  

 

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

(s kompetenciami najmä pre oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, opatrovateľskej služby a charity)

Odborné komisie

Predseda: MUDr. Juraj Puha
Podpredseda:  MUDr. Zoltán Horváth
Tajomník: PhDr.. Jozef Bartalos
Členovia: György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy, Ágota Antal
Ďaľší členovia: Juraj Kanovits, Mgr. Marian Kósa 

 

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä pre oblasť aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

Odborné komisie

Predseda: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda:  Mgr. Andrea Herceg
Tajomníčka: dr. jur. Katarína Mészárosová
Členovia: György Bugár, Ladislav Gútay, Attila Karaffa, Ladislav Bachman
Ďaľší členovia:  PaedDr. Sándor Patassy, László Polák  

 

Cookies