Odborné komisie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Komisia MsZ mandátová

(s kompetenciami najmä pre oblasti riešenia mandátov, nezlučiteľnosti funkcií, sťažností a ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií)

Predseda:  Mgr. Alexander Dakó
Podpredseda: Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony
Tajomníčka: dr.jur. Katarína Mészárosová
Členovia: JUDr. Szabolcs Hodosy, Ladislav Bachman, Mgr. Ivan Nagy, György Bugár

 

Komisia MsZ pre financie

(s kompetenciami najmä pre oblasti financií, rozpočtu, správy a hospodárenia s majetkom mesta a podnikateľskej činnosti)

Predseda: JUDr. Szabolcs Hodosy 
Podpredseda:  Ing. Ladislav Garay
Tajomníčka: Ing. Judita Janyová
Členovia: Attila Karaffa, László Szabó, MUDr. Zoltán Horváth, Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:           

Komisia MsZ pre rozvoj mesta

(s kompetenciami najmä pre oblasti rozvoja, územného plánovania, investícií, dopravy, európskych fondov a cestovného ruchu)

Predseda: Ing. Ladislav Garay
Podpredseda: Mgr. Alexander Dakó
Tajomníčka: Ing. Andrea Nagyová
Členovia: Tünde Brunczviková, Sándor Dohorák, Mgr. art.,dr.jur. Ákos Horony, Roland Hakszer
Odborníci:         
   

Komisia MsZ pre životné prostredie

(s kompetenciami najmä pre oblasti životného prostredia, prírodných hodnôt, verejného poriadku a bezpečnosti)

Predseda: Ladislav Bachman
Podpredseda: Ladislav Gútay
Tajomník: Mgr. Gábor Inczédi
Členovia: MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Klára Šándorová, Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:          

 

Komisia MsZ pre školstvo a kultúru

(s kompetenciami najmä pre oblasti vzdelávania, kultúry a medzinárodných vzťahov)

Predseda:  Ladislav Gútay
Podpredseda: Mgr. Klára Šándorová
Tajomníčka: Ing. Eva Kürthyová
Členovia: Attila Karaffa, Mgr. Ivan Nagy, Mgr. Rita Őriová,Mgr. Andrea Herceg
Odborníci:          
   

 

Komisia MsZ pre mládež a šport

(s kompetenciami najmä pre oblasti mládežníckej politiky, športu a telesnej kultúry)

Predseda: Mgr. Krisztián Nagy
Podpredseda:  Tünde Brunczviková
Tajomníčka: Mgr. Tímea Takács
Členovia: György Bugár, Sándor Dohorák, Mgr. Rita Őriová, MUDr. Zoltán Horváth
Odborníci:           

 

Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo

(s kompetenciami najmä pre oblasti sociálnej politiky, zdravotníctva, opatrovateľskej služby a charity)

Predseda: MUDr. Juraj Puha
Podpredseda:  MUDr. Zoltán Horváth
Tajomník: Mgr. Jozef Bartalos
Členovia: György Bugár, MUDr. Károly Földes, MPH, Mgr. Krisztián Nagy
Odborníci:          

 

Komisia MsZ pre národnostné a jazykové práva

(s kompetenciami najmä pre oblasť aplikácie práv príslušníkov národnostných menšín vrátane používania maďarského jazyka v úradnom styku)

Predseda: Mgr. art. dr. jur. Ákos Horony
Podpredseda:  Mgr. Andrea Herceg
Tajomníčka: dr. jur. Katarína Mészárosová
Členovia: György Bugár, Ladislav Gútay, Attila Karaffa, Ladislav Bachman
Odborník: