Odborné komisie

Komisie sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva na konzultovanie otázok a prípravu stanovísk k veciam, ktoré patria do ich pôsobnosti.