Rokovací poriadok

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda upravuje spôsob rokovania komisií zriadených Mestským zastupiteľstvom Dunajská Streda. Rokovací poriadok ďalej upravuje zvolanie, prípravu, priebeh a obsah rokovania, spôsob uznášania sa a prijímania uznesení, vrátane spôsobu kontroly ich plnenia a zabezpečenia úloh a niektoré ďalšie otázky činnosti komisií.

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: ROKOVACÍ PORIADOK KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

152.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť