Ocenenia

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Zoznam ocenení 2019

A/ Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda

PaedDr. STRÉDL TERÉZIA, PhD.

B/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE

PETÉNYI GYÖRGY

KANOVITS GYÖRGY

ANTAL ANDRÁS – „In memoriam”

Ing. PÁZMÁNY PÉTER

C/ Cena primátora Mesta Dunajská Streda

MINIT SLOVAKIA

FC DAC 1968

NOVUS ORTUS DIÁKSZÍNAD

D/ Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda

DIONÝZ BERGMAN

MUDr. RONALD SUCHÝ

E/ Pedagóg roka

Mgr. MÁRTA MÉSZÁROS

F/ Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

KISS ILDIKÓ

Zoznam ocenení 2018

A/ Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda

ALMÁSI RÓBERT

B/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE

1. BANYÁK ISTVÁN

2. Ing. RÁCHELA JOZEF, SAKK KLUB DS

3. JUDr. VILÁGI OSZKÁR

C/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE juvenis

CSIBA DÁVID

D/ Cena primátora Mesta Dunajská Streda

1. HODOSSY GYULA

2. Detský a mládežnícky súbor KRPČIARIK

3. PhDr. ZSIGMOND TIBOR

E/ Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda

1. Mgr. GÚGH BÉLA

2. CZAFIKOVÁ HELENA

F/ Pedagóg roka

PaedDr. BORBÉLYOVÁ DIANA, PhD.

G/ Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

Mgr. FODOROVÁ MÁRIA

Zoznam ocenení 2017

A/ Čestné občianstvo Mesta Dunajská Streda

Mgr. ZSIDÓ JÁNOS

B/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE

1. Prof. NÉMETH ILONA, DLA

2. Ing. NÉMETH JOLÁN

3. MUDr. BACULÁK VERONIKA

C/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE juvenis

SZABÓ ANNAMÁRIA

D/ Cena primátora Mesta Dunajská Streda

1. PhDr. BUFLA MIKLÓS

2. JUDr. CSEH JÓZSEF

3. FUTBALOVÝ ODDIEL TJ DAC DUNAJSKÁ STREDA 1976/77

E/ Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda

1. JUDr. PhDr. Garay Lilla, PhD.

2. VÍMI ROLAND

F/ Pedagóg roka

MGR. TÖRÖK MÁRIA

G/ Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

KAPKOVÁ DANA

Zoznam ocenení 2016

B/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE

1. Mgr. LIPCSEY HILDEGARDA

2. ZÁPASNÍCKY KLUB DUNAJSKÁ STREDA

3. MAĎARSKÝ OSVETOVÝ INŠTITÚT NA SLOVENSKU, n.o,

C/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE juvenis

RITA LAKATOSOVÁ

D/ Cena primátora Mesta Dunajská Streda

1. ŠTEFAN PAPP

2. Ing. PATRICK HESSEL

3. OBČIANSKE ZDRUŽENIE TALENTUM

E/ Pamätný list primátora Mesta Dunajská Streda

JÁN ĎURICA

F/ Pedagóg roka

Mgr. EDITA BUGÁROVÁ

G/ Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

Mgr. KLÁRA KOCZÓOVÁ

Zoznam ocenení 2015

A/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE

 • Ing. PÁZMÁNY PÉTER
 • LIPCSEY GYÖRGY 
 • EUROMILK Asztalitenisz Szakosztály 

B/ Cena Mesta Dunajská Streda PRO URBE juvenis

 1. PETÉNYI TAMÁS 

C/ Cena primátora Mesta Dunajská Streda

  1. JUDr. FRANTIŠEK SIMON
  2. Pázmeneum občianske združenie 
  3. evirs - Legátstvo Južné Slovensko - Dunajská Streda

D/ Verejné ocenenie Pedagóg roka

 1. Miklós Szolgai 

E/ Verejné ocenenie Pedagóg roka – cena verejnosti

 • Katarína Benkovicsová

Zoznam ocenení 2014

A/ DUNASZERDAHELY VÁROS DÍSZPOLGÁRA - ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 • BUDAHELYI TIBOR

B/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE

 1. Ing. TÓTH LÁSZLÓ  „In memoriam“
 2. Dr. RUMMER MÁRIA -
 3. CSALLÓKÖZI TÁNCEGYÜTTES

C/ DUNASZERDAHELY VÁROS PRO URBE JUVENIS DÍJA - CENA MESTA DUNAJSKÁ STREDA PRO URBE JUVENIS

 • SÁGHY PÉTER

D/  DUNASZERDAHELY VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK  DÍJA - CENA PRIMÁTORA MESTA DUNAJSKÁ STREDA

 1. MEDGYES RENÁTA
 2. HAKSZER TIBOR
 3. Dr. GÉMESI GYÖRGY, Gödöllő város polgármestere

E/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - PEDAGÓG ROKA

 • Mgr. Penzinger Iván

F/ ÉV PEDAGÓGUSA DÍJ - KÖZÖNSÉG DÍJ - VEREJNÉ OCENENIE PEDAGÓG ROKA – CENA VEREJNOSTI

 • Mgr. Molnár Kornélia

2013 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

PhDr. Ján Molnár
  - za mimoriadne zásluhy v spoločenského života
  RNDr. György Fekete, Csc.
  - za mimoriadne zásluhy v oblasti výchovy, vzdelávania a vedy
  Dunajskostredský šachový klub
  - za mimoriadne zásluhy v oblasti športu

II. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda:

Tibor Rácz, koncertný umelec
  - za jedinečný a neoceniteľný prínos v oblasti hudby a
za jeho celoživotné dielo

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

FEMIT občianske združenie

  - za jedinečné výsledky v oblasti sociálenj a charitatívnej
činnosti

IV. Pamätný list:

JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
  -za propagáciu a reprezentáciu mesta Dunajská Streda doma i v zahraničí

V.  Pedagóg roka:

Márta Kyselová
  - za neoceniteľný prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za dlhoročnú úspešnú pedagogickú prácu
VI. Pedagóg roka - cena obecenstva: Mgr. Penzinger Iván

 

2012 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Marczell Béla – „In memoriam” (post humus)
  Prof. RNDr. František Baluška, DrSc.
  TJ DAC Poľnohospodár DS 1987

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Dr. Ing. Ivan Rod
  Ing. Bögi Sándor
  Héger Károly

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Tibor Méhes

 

2011 - Zoznam ocenení

 

I. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Mgr. Jana Svetlovská
  Mgr. Zirig Árpád
  Horváth István - „In memoriam” (post humus)

II. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Szabó Jolán
  Guido Stöckli
  ŠK Talent DS

III. Pedagóg roka:

PaedDr. Fibi Sándor

.  

2010 - Zoznam ocenení

 

I. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda  :

Prof. Ing. Tölgyessy György PhD., DrSc.

II. Cena mesta Dunajská Streda PRO URBE:

Dunaszerdahelyi Slavoj 1961-1962
  Laczkó Stefánia
  Kornfeld Ferenc - „In memoriam” (post humus)

III. Cena primátora mesta Dunajská Streda:

Banyák István
  Földváry Sándor
  Dunaág Néptáncműhely

IV. Pedagóg roka:

Mgr. Gáspár Mária

 

Ocenenia