Deň pedagógov

Mestská samospráva v Dunajskej Strede pri príležitosti výročia narodenia Jána Amosa Komenského každoročne organizuje deň učiteľov. Vedenie mesta v tento deň prejaví svoju úctu a uznanie voči pedagógom.