Mestská polícia

mesto DS

Mestská polícia

Adresa: Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://mestskapolicia.dunstreda.sk/
Telefón: 159