Zástupcovia primátora

Attila Karaffa

Attila Karaffa

Zástupca v prvom rade

Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Mobil: +421 905 826 185
Email: attila.karaffa@dunstreda.eu
Vzdelanie
1986-1992 ZŠ Komenského v Dunajskej Strede
1992-1994 Cirkevná základná škola Sv. Jána apoštola
1994-1998 Gymnázium s VJM v Dunajskej Strede
1999-2003 Univerzita Pétera Pázmánya v Budapešti
Pracovné skúsenosti
01.09.1999 - 30.11.1999 Lilium Aurum - grafický redaktor
1.12.1999 - 31.5.2000 Zväz skautov maďarskej národnosti - tajomník centra zväzu
31.5.2000 - 31.7.2001 Vydavateľstvo Magyar Vasárnap Kiadó - grafický redaktor
2000-2005 Základná škola s VJM Trstice - učiteľ náboženskej výchovy
2001-2005 Glória, Spolok maď. Kat. duch. - redaktor
2006-2007 Múzem maďarskej kultúry a Podunajska, Komárno - historik vzdelávania
1.12.2007-31.3.2010 Mestský úrad Dunajská Strede - kultúrny referent
od 2010 - poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
2013 - 2017 SMK, Bratislava - tajomník
2014 - 2018 - predseda Komisie MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy
od 2018 - - člen Komisie MsZ pre školstvo a kultúru
od 28.11.2018 - - I. zástupca primátora mesta Dunajská Streda
MUDr. Juraj Puha, MBA

MUDr. Juraj Puha, MBA

Zástupca v druhom rade

Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/590 39 45
Email: juraj.puha@dunstreda.sk
Vzdelanie
1987 - 1991 Gymnázium s VJM v Dunajskej Strede
1991- 1997 Lekárska fakulta Univerzity Komenksého v Bratislave
2000 Špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo I. stupeň
- Univerzitná nemocnia Bratislava, Kramáre
- I. gynekologicko-pôrodnická klinika
2007 Špecializácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo II. stupeň
- Univerzitná nemocnia Bratislava, Kramáre
- I. gynekologicko-pôrodnická klinika
Pracovné skúsenosti
1997 - 2007 Nemocnica s poliklinikou v Dunajskej Strede
- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
2007 - Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša v Galante
- Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
2007 - Súkromná gynekologická ambulancia
- Klinika Sagax, Dunajská Streda
2010 - - poslanec Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
2014 - - predseda Komisie MsZ pre zdraotníctvo a sociálnu starostlivosť
2019 - - člen predstavenstva FK DAC 1904, a.s.
od 4.4.2023 - II. zástupca primátora mesta Dunajská Streda