Mestské správy

Informujeme Vás o zápise detí do prvého ročníka základnej školy: Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka 1.septembra, ktorý nasleduje po dni, keď Vaše dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú...
Mestské správy
19.04.2024

Úradná tabuľa

Programy a podujatia

Všetky aktuálne informácie o programoch a podujatiach.

Kliknite na odkaz nižšie a objavte naše plány a programy, ktoré sme pripravili pre Vás!

Programy a podujatia

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Aplikácia prináša aktuality o meste, rôzne udalosti ako aj možnosti na oddych.

Stiahnite si aplikáciu mesta.

DS App on Google play

DS App on App store

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Harmonogram

Predpisy

Triedenie

Zberné miesta

Mapa

VERNOSTNÁ KARTA

Držiteľ vernostnej karty má nárok na poskytnutie nasledovných zliav:

Výhody poskytnuté majiteľom Vernostnej karty