Úradná tabuľa

Výzva

Výzva
15.11.2021 - 11:43 | Úradná tabuľa
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov...

Oznámenie

Oznámenie
18.10.2021 - 14:11 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021 - 14:47 | Úradná tabuľa
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej...

Oznámenie

Oznámenie
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie

Oznámenie
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.

Oznámenia stavebného odboru

Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.

Stránky