Úradná tabuľa

Výzva

Výzva
16.11.2020 - 12:12 | Úradná tabuľa
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov...

Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“

Súťaž „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“
16.09.2020 - 14:06 | Úradná tabuľa
S Ú Ť A Ž     „Obnova parku a parkoviska na Nám. svätého Štefana v Dunajskej Strede“ Mesto Dunajská Streda vyhlasuje súťaž na návrh krajinársko - architektonického riešenia obnovy  parku a parkoviska svätého Štefana v Dunajskej Strede  na parc. reg...

Oznámenie

Oznámenie
23.08.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie

Oznámenie
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie

Oznámenie
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.

Oznámenia stavebného odboru

Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.

Oznámenie - Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy

Oznámenie - Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy
01.02.2021 - 12:05 | Úradná tabuľa
Vážení občania! Oznamujeme Vám, že  do Oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“ je možné nahliadnuť od 01.01.2021 do 22.01.2021 počas úradných hodín na referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.  

Oznámenie

Oznámenie
04.12.2020 - 11:39 | Úradná tabuľa
Vážení občania! Oznamujeme Vám, že  do Oznámenia o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia Trnavskej župy“ je možné nahliadnuť od 04.12.2020 do 18.12.2020 počas úradných hodín na referáte právnom na Mestskom úrade Dunajská Streda.

Stránky