Úradná tabuľa

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021 - 14:47 | Úradná tabuľa
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej...

Oznámenie

Oznámenie
04.08.2021 - 13:45 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti

Oznámenie

Oznámenie
25.01.2016 - 14:30 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie

Oznámenie
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.

Oznámenia stavebného odboru

Oznámenia stavebného odboru
28.09.2015 - 10:45 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.

Oznámenie

Oznámenie
11.06.2021 - 07:40 | Úradná tabuľa
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10. júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený...

Stránky