Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
05.05.2022 - 13:56 | Úradná tabuľa
o mieste uloženia písomnosti

Oznámenia stavebného odboru

Oznámenia stavebného odboru
02.05.2022 - 11:39 | Úradná tabuľa
Stavebného odboru.

Oznámenie

Oznámenie
28.04.2022 - 11:34 | Úradná tabuľa
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Oznámenie

Oznámenie
19.04.2022 - 07:49 | Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
22.03.2022 - 15:23 | Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
11.03.2022 - 14:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi
09.03.2022 - 14:55 | Úradná tabuľa
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - upozornenie     Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.   Pohľad do kalendára...

Stránky

Cookies