Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
01.03.2018 - 12:53 | Úradná tabuľa
Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2016 - 2020 (POH TTK) Záverečné stanovisko číslo OU-TT-OSZP2-2018/001813/Pu, vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných...

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
05.02.2018 - 15:19 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018:  ...

Voľby

Voľby
03.07.2017 - 14:43 | Úradná tabuľa

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
31.01.2017 - 14:11 | Úradná tabuľa
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017:  ...

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
04.10.2016 - 13:06 | Úradná tabuľa
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Upozornenie

Upozornenie
13.09.2016 - 14:06 | Úradná tabuľa
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  

Oznámenie

Oznámenie
11.07.2016 - 11:23 | Úradná tabuľa
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Mestský úrad v Dunajskej Strede v zmysle § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení...

Upozornenie polície

Upozornenie polície
03.05.2016 - 08:16 | Úradná tabuľa
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že v našom okrese boli zaznamenané prípady, kedy neznámi páchatelia uviedli do omylu seniorov, ktorí tým prišli o celoživotné úspory. Preto Vám ponúkame niekoľko užitočných rád, ako sa nestať...

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016
29.01.2016 - 10:15 | Úradná tabuľa
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Stránky