Výberové konania

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Výberové konania

Mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_29092021.pdf219.19 KBPrevziať
PDF icon volby_hlavneho_kontrolora_mesta_dunajska_streda.pdf126.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)310.49 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Eleka Benedeka s VJM156.33 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy155.83 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)561.78 KBPrevziať
PDF icon 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)204.66 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ ZŠ Ármina Vámbéryho s VJM158.53 KBPrevziať
PDF icon veduci_organizacnej_zlozky_mestskeho_uradu_dunajska_streda_stredisko_sluzieb_materskym_skolam.pdf153.28 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ MŠ Nám. priateľstva164.24 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_centra_socialnej_starostlivosti.pdf141.28 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_mestskeho_kulturneho_strediska_benedeka_csaplara_-_csaplar_benedek_varosi_muvelodesi_kozpont.pdf143.2 KBPrevziať
PDF icon vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_zariadenia_pre_seniorov.pdf141.69 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru technického a investičného151.7 KBPrevziať
PDF icon Vedúci útvaru primátora150.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Gyulu Szabóa160.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy Zoltána Kodálya160.43 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej školy- Jilemnického159.2 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ základnej umeleckej školy160.05 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. priateľstva159.45 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Októbrová160.06 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Rybný trh159.19 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Ružový háj159.21 KBPrevziať
PDF icon vk_rs_11.04.2019.pdf212.16 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. prieteľstva, Dunajská Streda159.42 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy Eleka Benedeka s VJM, Dunajská Streda160.07 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy- Komenského ulica 357/2, 929 01 Dunajská Streda160.29 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Materskej školy, Nám. SNP, Dunajská Streda126.31 KBPrevziať
PDF icon Vedúci odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede150.96 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Széchenyiho ulica78.63 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ materskej školy- Nám. priateľstva80.44 KBPrevziať
PDF icon Riaditeľ Strediska služieb škole178.26 KBPrevziať