Výberové konania

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie MOPS II Veľkosť:

210.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie MOPS_0_0.pdf Veľkosť:

209.79 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie - Komunitné centrum - Dunajská Streda Veľkosť:

684.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie GASTRO DS s.r.o. - III. kolo Veľkosť:

143.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica GASTRO DS - III. kolo Veľkosť:

121.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku GASTRO DS - III. kolo Veľkosť:

75.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ, Nám. SNP Veľkosť:

69.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie na obsadenie funkcie prednosta Mestského úradu Dunajská Streda Veľkosť:

159.86 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica - prednostka Veľkosť:

111.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku - prednostka Veľkosť:

88.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti GASTRO DS, s.r.o. - II. kolo Veľkosť:

178.56 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica GASTRO DS - II. kolo Veľkosť:

39.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku GASTRO DS - II. kolo Veľkosť:

108.76 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Riaditeľ Veľkosť:

158.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Obsadenie funkcie riaditela spolocnosti - GASTRO DS s.r.o. Veľkosť:

154.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku - GASTRO DS Veľkosť:

79.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho útvaru primátora Veľkosť:

65.64 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica - útvar primátora Veľkosť:

114.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku - útvar primátora Veľkosť:

21.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: VEDÚCI ODBORU TECHNICKÉHO Veľkosť:

98.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI " STREDISKO SLUŽIEB MATERSKÝM ŠKOLÁM" Veľkosť:

25.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI ÚTVARU PRIMÁTORA Veľkosť:

18.62 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI INVESTIČNÉHO ODDELENIA Veľkosť:

27.92 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI TECHNICKÉHO ODDELENIA Veľkosť:

27.93 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI ODBORU TECHNICKÉHO A INVESTIČNÉHO Veľkosť:

27.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCA ODBORU STAVEBNÉHO Veľkosť:

166.54 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zverejnenie_vysledku_msks_0.pdf Veľkosť:

128.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zverejnenie_vysledku_css_0.pdf Veľkosť:

121.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výberové konanie MOPS 2. Veľkosť:

124.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Výberové konanie MOPS 2 Veľkosť:

210.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: vk_zs_smet_haj_dun_streda_0.pdf Veľkosť:

158.46 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda_jul_2022_0_0.pdf Veľkosť:

564.65 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ODBORNÝ PRACOVNÍK KC Veľkosť:

416.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ- CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Veľkosť:

161.03 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZŠ SMETANOV HÁJ Veľkosť:

158.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_dunajska_streda Veľkosť:

658.44 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Vyberove_konanie_na_obsadenie_funkcie_veduceho_technickeho_oddelenia_mestskeho_uradu_v_dunajskej_strede Veľkosť:

214.57 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 2022_vyberove_konanie_ms_benedek Veľkosť:

128.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ODBORNÝ PRACOVNÍK KC A ASISTENT ODBORNÉHO PRACOVNÍKA KC Veľkosť:

312.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: oznam_o_vyhlaseni_vyberoveho_konania_tsp_29092021 Veľkosť:

219.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: volby_hlavneho_kontrolora_mesta_dunajska_streda Veľkosť:

126.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1 PRACOVNÉ MIESTO TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) Veľkosť:

310.49 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MŠ ELEKA BENEDEKA S VJM Veľkosť:

156.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY Veľkosť:

155.83 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1 PRACOVNÉ MIESTO TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) Veľkosť:

561.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: 1 PRACOVNÉ MIESTO TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP) Veľkosť:

204.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZŠ ÁRMINA VÁMBÉRYHO S VJM Veľkosť:

158.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: veduci_organizacnej_zlozky_mestskeho_uradu_dunajska_streda_stredisko_sluzieb_materskym_skolam Veľkosť:

153.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MŠ NÁM. PRIATEĽSTVA Veľkosť:

164.24 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_centra_socialnej_starostlivosti Veľkosť:

141.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_mestskeho_kulturneho_strediska_benedeka_csaplara_-_csaplar_benedek_varosi_muvelodesi_kozpont Veľkosť:

143.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta_-_riaditel_zariadenia_pre_seniorov Veľkosť:

141.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI ODBORU TECHNICKÉHO A INVESTIČNÉHO Veľkosť:

151.7 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI ÚTVARU PRIMÁTORA Veľkosť:

150.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY GYULU SZABÓA Veľkosť:

160.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZOLTÁNA KODÁLYA Veľkosť:

160.43 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY- JILEMNICKÉHO Veľkosť:

159.2 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY Veľkosť:

160.05 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- NÁM. PRIATEĽSTVA Veľkosť:

159.45 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- OKTÓBROVÁ Veľkosť:

160.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- RYBNÝ TRH Veľkosť:

159.19 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- RUŽOVÝ HÁJ Veľkosť:

159.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: vk_rs_11.04.2019_0.pdf Veľkosť:

212.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- NÁM. PRIETEĽSTVA, DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

159.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY ELEKA BENEDEKA S VJM, DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

160.07 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY- KOMENSKÉHO ULICA 357/2, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

160.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY, NÁM. SNP, DUNAJSKÁ STREDA Veľkosť:

126.31 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VEDÚCI ODBORU STAVEBNÉHO MESTSKÉHO ÚRADU V DUNAJSKEJ STREDE Veľkosť:

150.96 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť