Kancelária prvého kontaktu

Hlavným cieľom kvalitnej a efektívnej samosprávy je flexibilná reakcia na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou mestského úradu. Za tým účelom bola v roku 2010 vytvorená kancelária prvého kontaktu, ktorá bola uvedená do prevádzky dňa 18. februára so zámerom zvyšovania efektivity komunikácie s občanmi.

Mestský úrad v kancelárii prvého kontaktu poskytuje k priamemu vybaveniu služby na úseku sociálnych služieb, evidencie obyvateľstva, evidencie majetku, daní a poplatkov. V kancelárii prvého kontaktu okrem uvedených ponúka svoje služby aj matričný úrad, overujú sa tu aj podpisy a listiny.

Pokladňa prijíma priame platby na úseku:

  • • výber daní a poplatkov,
  • • zaplatenie nájomného a ostatných služieb pre obyvateľov sociálnych bytov,
  • • zaplatenie nájomného pre obyvateľov nájomných bytov,
  • • zaplatenie správneho poplatku za vydanie rybárskeho lístka.

Mestský úrad

Adresa Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031 590 39 11
E-mail: primator@dunstreda.eu
Web: www.dunstreda.sk

Kancelária prvého kontaktu

Letné stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 7:30 15:30
Utorok 7:30 15:30
Streda 7:30 17:30
Štvrtok 7:30 15:30
Piatok 7:30 12:30

Kancelária prvého kontaktu

Stránkové dni a hodiny

Deň Od Do
Pondelok 08:00 16:00
Utorok 08:00 16:00
Streda 08:00 17:00
Štvrtok 08:00 16:00
Piatok 08:00 13:00