Mestské správy

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV
04.01.2021 - 16:56 | Mestské správy
Nakoľko pre sprísnené pandemické opatrenia Mestský úrad Dunajská Streda namiesto 10. januára ostáva predbežne zatvorený do 24. januára, preto aj v prípade takých úradných vecí, pri ktorých treba odovzdať väčšie množstvo písomností, dochádza k...

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorený do 24. januára

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorený do 24. januára
04.01.2021 - 12:11 | Mestské správy
Pre celoštátny lockdown bude Mestský úrad v Dunajskej Strede do 24. januára zatvorený. Na matrike bude v pracovných dňoch medzi 8. a 11. hodinou zabezpečená služba. V prípade potreby, výlučne v prípade pohrebu, narodenia či sobáša, možno volať na...

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV V ROKU 2021“

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV  V ROKU 2021“
01.01.2021 - 15:14 | Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2021   na predkladanie žiadostí o dotáciu Z ROZPOčTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV v roku 2021“   V ...

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 10. januára

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 10. januára
18.12.2020 - 10:23 | Mestské správy
Pre celoštátny lockdown bude Mestský úrad v Dunajskej Strede od 21. decembra do 10. januára zatvorený. Na matrike bude v pracovných dňoch medzi 8. a 11. hodinou zabezpečená služba. V prípade potreby, výlučne v prípade pohrebu, narodenia či sobáša,...

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2020“

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2020“
15.12.2020 - 12:44 | Mestské správy
V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 17. 4. 2018, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol
15.01.2021 - 12:22 | Mestské správy
Podľa sumára matriky k 31. decembru 2020 bol počet obyvateľov Dunajskej Stredy 22 733, čo je o 35 menej ako pred rokom. Príčinou poklesu je, že vlani zomrelo 277 obyvateľov Dunajskej Stredy, počet novorodencov však bol iba 186. Počet úmrtí v roku...

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!
14.01.2021 - 10:24 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2020 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2021 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v...

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni
14.01.2021 - 10:23 | Mestské správy
Od januára je účinné nové všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné automaty na území mesta Dunajská Streda. VZN prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa...

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov
08.01.2021 - 10:16 | Mestské správy
Od 1. 1. 2021 v Dunajskej Strede nadobudlo účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 21./2020, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2020. Najpodstatnejšia zmena sa týka...

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA
22.12.2020 - 14:43 | Mestské správy
Pre nízky záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí  budú  materské školy v zriadení mesta Dunajská Streda  od 23.12.2020 do 6.1.2021  mimo prevádzky  

Advent 2020, Dunajská Streda

Advent 2020, Dunajská Streda
21.12.2020 - 11:53 | Mestské správy
Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!   Dnes slávime štvrtú nedeľu adventného obdobia, zlatú nedeľu. Od sviatku Vianoc nás delí už iba pár dní. Na rozdiel od adventného času v minulých rokoch tohto roku na námestí pred Mestským...

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha
21.12.2020 - 07:52 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa určite do 10. januára neotvorí. Od jej vzniku v roku 1993 sa ešte nestalo, aby nemohla prijať korčuliarov. Aj v tejto zimnej sezóne sú všetky technické zariadenia pripravené na otvorenie, čo však pandemické opatrenia...

Odvoz odpadu počas Vianoc v upravenom režime

Odvoz odpadu počas Vianoc v  upravenom režime
16.12.2020 - 13:01 | Mestské správy
Cez vianočné sviatky zber a odvoz komunálneho odpadu Spoločnosť FCC Slovensko s.r.o realizuje podľa upraveného harmonogramu. V  uliciach, v  ktorých sa komunálny odpad obvykle odváža vo štvrtok, teraz namiesto 24-ho decembra to bude v  sobotu,  26....

Na zbernom dvore prevezmú už aj odpad z tvrdých plastov

Na zbernom dvore prevezmú  už aj odpad z tvrdých plastov
16.12.2020 - 12:57 | Mestské správy
Ako je známe, komunálny odpad z  plastov z  mestských častí s  rodinnými domami odvážajú v  dvojmesačných intervaloch. Avšak do žltých vriec môžu obyvatelia uložiť iba PET-flaše, umelohmotné fólie a  iný mäkký odpad z  plastov. Tie na sídliskách...

Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu

Zaparkované autá pri kontajneroch blokujú odvoz odpadu
07.12.2020 - 08:17 | Mestské správy
V jednotlivých mestských častiach Dunajskej Stredy sa zber a odvoz komunálneho odpadu uskutoční podľa stanoveného harmonogramu.  Spoločnosť poverená zberom a odvozom komunálneho odpadu túto úlohu môže splniť iba v prípade, ak má zabezpečený prístup...

Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy

Obyvatelia nad 75 rokov aj tento rok dostanú vianočný darček od mestskej samosprávy
04.12.2020 - 11:18 | Mestské správy
Mestská samospráva sa každý rok zavďačí vianočným darčekom svojim obyvateľom starším ako 75 rokov. Slávnostné podujatie sa v uplynulých rokoch konalo v Mestskom kultúrnom stredisku, ale tento rok sa pre pandémiu oslava nekoná. Seniori však svoje...

Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda

Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda
04.12.2020 - 09:24 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vypracovalo strategický dokument „Stratégia zavádzania SMART technológií v meste Dunajská Streda“, ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a implementácie projektov zameraných na využívanie moderných...

Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!

Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!
26.11.2020 - 07:07 | Mestské správy
Túto nedeľu sa začína pre mnohých z nás najočakávanejšie obdobie roku. Štyri týždne pred Vianocami sú časom láskyplného očakávania a duchovnej prípravy. Milí Dunajskostredčania, tento rok bude adventné obdobie prebiehať inak ako sme boli zvyknutí....

Vianočné trhy tento rok nebudú, adventné sviečky sa zapália

Vianočné trhy tento rok nebudú, adventné sviečky sa zapália
26.11.2020 - 07:05 | Mestské správy
Na základe najnovších protipandemických opatrení, týkajúcich sa aj hromadných podujatí, rozhodlo vedenie nášho mesta k zrušeniu už tradičných vianočných trhov. V  predošlých rokoch v  adventnom období táto sviatočná udalosť oslovilo stovky...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v ovzduší rodinných domov v okrese Dunajská Streda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hladá záujemcov o meranie radónu v  ovzduší   rodinných domov v okrese Dunajská Streda
23.11.2020 - 15:26 | Mestské správy
Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v  spolupráci s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni (MAAE) uskutočnia vo vybratých 18-ich okresoch SR s  vyššou pravdepodobnosťou výskytu radónu meranie...

Stránky