Mestské správy

Od júla začnú prenajať predajné miesta  Žitnoostrovského jarmoku
19.06.2018 - 12:13 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sú už v plnom prúde organizačné prípravy na tohoročný 38. Žitnoostrovský jarmok, ktorý usporiadajú medzi  20. a 23. septembrom. Na tradičné veľkolepé kultúrne a gastronomické podujatie regiónu začnú od 1. júla prenajať predajné...
Dotácia z Maďarska na rekonštrukciu MŠ na Októbrovej ulici
11.06.2018 - 15:26 | Mestské správy
Aj samospráve Dunajskej Stredy bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z programu maďarskej vlády na rozvoj materských škôl v Karpatskej kotline. Projekt so špecifickým cieľom vyhlásil Fond Gábora Bethlena, získaný príspevok je 108 miliónov...
V lete sa začne rekonštrukcia kultúrneho domu v Mliečanoch
11.06.2018 - 15:25 | Mestské správy
Kultúrny dom v Mliečanoch vyžaduje dôkladnú rekonštrukciu. Samospráva mesta na tento účel vyčlenila 70 tisíc eur v rozpočte na rok 2018. Projektová dokumentácia pre realizovanie stavby je hotová, rekonštrukčné práce sa začnú v polovici júla....
Dobré hospodárske výsledky termálneho kúpaliska v Dunajskej Strede
04.06.2018 - 09:27 | Mestské správy
Termálne kúpalisko v Dunajskej Strede dosiahol vlani obrat 3,5 milóna eur. Počet návštevníkov prevýšil 400 tisíc. O hospodárskych výsledkoch informovali primátor Zoltán Hájos a riaditeľ kúpaliska Gábor Somogyi po valnom zhromaždení Thermalpark, a. s...
Southerm modernizuje centrálne zásobovanie teplom a teplou vodou na sídlisku Východ
04.06.2018 - 09:26 | Mestské správy
Spoločnosť Southerm realizuje projekt modernizácie centrálneho zásobovania teplom a teplou vodou na sídlisku Nová Ves a Námestií priateľstva. V rámci modernizácie vymenia tepelné rozvody, ďalej v každom obytnom dome namontujú kompaktnú výmennú...
2. júna aj v Malom Blahove oslávia Deň detí
31.05.2018 - 10:04 | Mestské správy
V mestskej časti Malé Blahovo aj tento rok si pripomenú Deň detí. Podujatie pre rodiny s deťmi sa koná 2. júna od 14.30 na dvore Spoločenského domu Malého Blahova. Program spestrí vystúpenie kapely Glamour, ktorá pre najmenších pripravila...
Žitnoostrovský galop u nás už po štvrtýkrát
25.05.2018 - 09:29 | Mestské správy
Žitnoostrovský galop v Dunajskej Strede sa tento rok koná už po štvrtýkrát.  Tunajší galop bude jedným z rozbehov tradičného Národného galopu, ktorý usporiadajú v septembri na námestí Hrdinov v Budapešti. Žitnoostrovský galop s následným sprievodným...
Deň detí v Dunajskej Strede pri MsKS
23.05.2018 - 07:56 | Mestské správy
  V Dunajskej Strede pri príležitosti Dňa detí aj v tomto roku organizuje Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára rôzne programy  na priestranstve pred MsKS. Podujatie sa koná 27. mája 2018 od 15.00 hodiny a  ponúka záujemcom rozmanitý program...
Zomrel čestný občan mesta Robert Almási
23.05.2018 - 07:51 | Mestské správy
Čelní predstavitelia mesta Dunajská Streda s hlbokým zármutkom prijali smutnú správu o náhlej smrti akademického maliara a čestného občana nášho mesta  Roberta Almásiho, ktorý zomrel 20. mája 2018 vo veku 70-ich rokov. Nebohý R. Almási bol aj...
Mestská polícia oslavuje 25. výročie založenia
17.05.2018 - 15:28 | Mestské správy
Mestská polícia v Dunajskej Strede, ktorá začala svoju činnosť 1. mája 1993, oslávila 25. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti členov MsP prijal a pozdravil primátor Zoltán Hájos vo veľkej zasadačke radnice. Úlohou mestskej polície je...
Zápis detí do MŠ do konca mája
14.05.2018 - 12:53 | Mestské správy
Zápis detí do MŠ v zriadení mesta sa začal 2. mája. Zápis sa týka detí vo veku 3–6 rokov. Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť do vybranej MŠ, tlačivo je dostupné na webovej stránke mesta. K žiadosti treba priložiť správu lekára...
Mestské ocenenia za rok 2018 prevzali uznávané osobnosti
09.05.2018 - 08:28 | Mestské správy
V Dunajskej Strede posledný aprílový víkend boli odovzdané mestské ocenenia za rok 2018. Slávnostný ceremoniál už po druhýkrát usporiadali v rámci Dní Svätého Juraja. V predchádzajúcich rokoch sa slávnosť konala v auguste pri príležitosti Dňa...
V Malom Blahove bude spoločenský park
04.05.2018 - 08:20 | Mestské správy
Samospráva vybuduje v maloblahovskom športovom areáli spoločenský park pre mestskú časť na športovanie, zábavu a oddych. Futbalové ihrisko dlhé roky používali mládežnícke družstvá DAC. Po otvorení Futbalovej akadémie DAC maloblahovský štadión...
Cyklobus po novej trase do Čuňova a bezplatne
04.05.2018 - 08:18 | Mestské správy
Tohoročná sezóna cyklobusu bola odštartovaná z Dunajskej Stredy posledný aprílový víkend 28. apríla. Bude premávať cez víkendy a štátne sviatky až do 14. októbra. Tento víkendový spoj už ôsmu sezónu bude prevážať predovšetkým cyklistov aj s...
Mestské komisie rozšírené odborníkmi
04.05.2018 - 08:12 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede na svojom zasadnutí dňa 17. apríla jednohlasne odsúhlasil návrh na doplnenie mestských komisií nezávislými odborníkmi. Na predošlom februárovom zasadnutí mestskej samosprávy bola prijatá iniciatíva, aby...
Dobročinná výstava
24.04.2018 - 21:11 | Mestské správy
11. mája o 18. h sa v MSKS Benedeka Csaplára uskutoční vernisáž predajnej výstavy diel výtvarníka Albína Časára. Odborný posudok diel a predstavenie umelca bude v podaní dr. Márie Janotovej, historičky umenia a architektúry. Výstava má dobročinný...
Podnikateľom doručia daňové rozhodnutia aj do emailovej schránky
20.04.2018 - 08:21 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v posledný aprílový týždeň začnú pre právnické a fyzické osoby doručovať rozhodnutia Mestského úradu o výške dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Obyvateľom mesta budú rozhodnutia doručené v máji. Novinkou bude, že...
Medzinárodný deň zdravotných sestier - návrhy na ocenenie
18.04.2018 - 10:21 | Mestské správy
Medzinárodný deň zdravotných sestier svet oslavuje 12. mája.  Na tento deň pripravilo Občianske združenie Spoločne pre zajtrajšok v spolupráci s poslancami Trnavského samosprávneho kraja v našom regióne slávnostný večer v divadelnej sále Mestského...
Na jar sa rozbehli rozvojové investície
16.04.2018 - 16:26 | Mestské správy
Príchodom jari pokračuje program výstavby a rekonštrukcie mestských chodníkov a parkovísk. Najprv sa realizujú práce, ktoré boli pôvodne plánované v minulom roku, ale sa presunuli na tento rok v niektorých lokalitách mesta. Hodnota investícií...

Stránky