Mestské správy

Dunajskú Stredu a Győr spojí cyklotúra
16.04.2018 - 16:25 | Mestské správy
Rotary Club v Dunajskej Strede a Győri spoločne organizujú 28. apríla, v sobotu cyklotúru Priateľstvo bez hraníc, so zámerom ďalej prehĺbiť partnerstvo dvoch miest. Podujatie okrem posilnenia partnerských vzťahov má aj verejnoprospešný rozmer. Z...
Dunajská Streda sa aj tento rok prihlásila do súťaže Do práce na bicykli
06.04.2018 - 08:24 | Mestské správy
Samospráva Mesta Dunajská Streda po vlaňajšom pozitívnom ohlase a úspešnom účinkovaní sa aj v roku 2018 prihlásila do národnej kampane Do práce na bicykli, ktorej cieľom je, aby čím viac ľudí chodilo do práce na bicykli. Cieľom kampane je aj...
Mestské komisie budú doplnené z radov odborníkov
04.04.2018 - 08:15 | Mestské správy
Prácu mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede doteraz pomáhalo 10 odborných komisií. Tie posudzujú návrhy a predkladané materiály na rokovanie mestskej samosprávy, a sformulujú aj svoje postrehy a pripomienky k nim. Podľa doterajšej praxe každý...
Žitnoostrovský jarmok –po tridsiaty ôsmykrát
04.04.2018 - 08:12 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok tento rok otvára svoje brány v Dunajskej Strede 20. septembra a potrvá od štvrtka do nedele. Toto najmasovejšie spoločensko-kultúrne a gastronomické podujatie Žitnoostrovského regiónu usporiada mestská samospráva už po...
Deň učiteľov
29.03.2018 - 09:01 | Mestské správy
Pri príležitosti Dňa učiteľov pozdravili pedagógov V deň narodenia Jána Amosa Komenského Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry MsÚ v Dunajskej Strede aj tento rok organizoval mestský Deň učiteľov. Na slávnosti v MsKS Benedeka Csaplára...
Odpad je možné odviesť aj do areálu spoločnosti Municipal
21.03.2018 - 14:06 | Mestské správy
Areál mestského podniku Municipal na Bratislavskej ceste bude od 24. marca otvorený aj pre obyvateľov. V zbernom dvore 24. marca umiestnia tri veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede, vrátane spomínanej soboty...
Prestavba detského ihriska v parku voľného času
20.03.2018 - 12:38 | Mestské správy
V polovici marca sa začala prestavba detského ihriska v mestskom parku voľného času, ktorá slúžila verejnosti už 15 rokov. Úplnú rekonštrukciu majú dokončiť v apríli, ak bude priaznivé počasie. Dovtedy tento obľúbený objekt je pre verejnosť uzavretý...
Jarné dni čistoty s viacerými zmenami
20.03.2018 - 07:44 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede aj tento rok organizuje Jarné dni čistoty v zónach mesta s rodinnými domami. Dni čistoty pripadnú na tri soboty v termínoch 14., 21. a 28. apríla. Príslušný odbor MsÚ žiada občanov, aby každú sobotu odpad vyložili...
Vážení terajší aj voľakedajší obyvatelia Dunajskej Stredy!
14.03.2018 - 17:38 | Mestské správy
Rodná zem, mesto, to je to miesto, ten kus zeme, ktoré znamená domov, rodinu, priateľov, známych, pekné i tie menej pekné spomienky, viažeme sa na ňu  tisíckami pút, spomienkami, to je to, kam sa vždy s radosťou vraciame, ak sme ju museli opustiť....
Pedagóg roka - cena verejnosti 2018
08.03.2018 - 11:37 | Mestské správy
Milý respondent, zapoj sa do hlasovania a daj svoj hlas jednému z piatich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka - cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského...
V marci pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste
06.03.2018 - 13:37 | Mestské správy
Vo štvrtok, 15. marca pokračuje organizovaný zber a odvoz PET fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa uskutočnil 15. februára, kedy sa pozbieralo 800 vriec, spolu v množstve takmer 4 ton...
Menšie zmeny v Zásadách uzavretia manželstva pred Matričným úradom
06.03.2018 - 07:41 | Mestské správy
V tomto roku dochádza k zmenám v podmienkach uzavretia manželstva pre páry, ktoré to šťastné áno chcú vysloviť v sobášnej sieni Mestského úradu v Dunajskej Strede. Dňom sobáša bude naďalej sobota, zmenili sa iba hodiny: manželstvo bude možné...
Župné dotácie - žiadosti do konca marca
05.03.2018 - 07:52 | Mestské správy
    Trnavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu aj v roku 2018 poskytne jednorázové a nenávratné dotácie na verejnoprospešné projekty. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018. Výzvy na predkladanie žiadostí...
Útulok pre bezdomovcov pre silné mrazy je otvorený vo dne aj v noci
02.03.2018 - 09:41 | Mestské správy
Vzhľadom na extrémne chladné počasie sa mestská samospráva rozhodla, že bezdomovci od 24. februára až do odvolania sa môžu zdržiavať v útulku nie iba v noci, ale aj cez deň. Ľudia žijúci na ulici využívajú túto možnosť, kapacita útulku je plne...
V meste pribudnú nové monitorovacie kamery
01.03.2018 - 09:35 | Mestské správy
Na jar sa v Dunajskej Strede rozšíri mestský bezpečnostný kamerový systém v ďalších lokalitách o 8 nových sledovacích kamier. Práce sa začali v staničnom parku, kde je už položený optický kábel pre kamerový systém. "V parku sa nainštalujú dve kamery...
Stretnutie Konfederácie politických väzňov v Dunajskej Strede
28.02.2018 - 11:15 | Mestské správy
Vo štvrtok 22. februára vo veľkej zasadačke radnice primátor mesta, Zoltán Hájos privítal členov Konfederácie politických väzňov na ich dunajskostredskom stretnutí. Vo svojom príhovore vyjadril svoju radosť, že zavítali do sídla Žitného ostrova a...
Viac zdrojov na rozvoj po zmene rozpočtu mesta na rok 2018
26.02.2018 - 11:20 | Mestské správy
Tohoročný rozpočet mesta Dunajská Streda bude mať navýšené disponibilné zdroje, než ako bolo pôvodne schválené dňa 28.11.2017 uznesením Mestského zastupiteľstva. Oproti pôvodnému odhadu mestský rozpočet na rok 2018 môže počítať s vyššími príjmami zo...
Schválené mestské ocenenia na rok 2018
21.02.2018 - 12:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj v tomto roku budú odovzdané mestské ocenenia za rok 2018, od roku 2010 v poradí už po deviatykrát. Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy na svojom zasadnutí 20. februára jednohlasne rozhodlo o návrhoch na mestské ocenenia za...
Júnový víkend opäť v znamení Žitnoostrovského galopu
14.02.2018 - 15:21 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda aj v tomto roku bude hostiteľom  Žitnoostrovského galopu. Jazdecké podujatie sa koná už po štvrtýkrát a aj tento rok bude dvojdňový v dňoch  22. a 23. júna.  Dunajskostredské jazdecké preteky v areáli maloblahovského letiska...

Stránky