Mestské správy

Výzva na pomoc v zbierke

Výzva na pomoc v zbierke
26.01.2021 - 16:23 | Mestské správy
Dunajskostredská farská charita a samospráva mesta Dunajská Streda sa na obyvateľstvo obracajú s nasledovnou výzvou: pokiaľ máte možnosť, ponúknite svoju pomoc poskytnutím trvanlivých potravín (cestoviny, ryža, olej, konzervy atď.), prípadne plienok...

Zasadal mestský krízový štáb: obyvateľov na žijúcich Kračanskej ceste dali do karantény

Zasadal mestský krízový štáb: obyvateľov na žijúcich Kračanskej ceste dali do karantény
25.01.2021 - 10:43 | Mestské správy
V druhý deň mestského skríningu na koronavírus otestovali 3622 obyvateľov Dunajskej Stredy, z nich bolo 110 Covid-19 pozitívnych. Najhoršia situácia sa ukázala byť na odberovom mieste zriadenom v Spoločenskom centre na Kračanskej ulici: z tam...

V nemocnici sú ešte voľné miesta, ale treba sa predbežne zaregistrovať na testovanie

V nemocnici sú ešte voľné miesta, ale treba sa predbežne zaregistrovať na testovanie
24.01.2021 - 13:28 | Mestské správy
Od 25. januára, teda od pondelka v suteréne dunajskostredskej nemocnice prijímajú záujemcov iba na základe predbežnej registrácie v rámci celoštátneho skríningového pretestovania Ag testami na ochorenie Covid-19.  Kto si chce rezervovať termín na...

Na obyvateľov čaká v meste viacero odberových miest – je možnosť aj online či telefonického objednávania!

Na obyvateľov čaká v meste viacero odberových miest – je možnosť aj online či telefonického objednávania!
20.01.2021 - 15:54 | Mestské správy
Už od pondelka organizujú družstvá, chystajú odberové miesta   Dunajská Streda sa zapája do celoštátneho testovania na Covid-19 siedmimi odberovými miestami v dňoch 22.-23. januára, resp. 25.-26. januára. Je možnosť aj objednania sa na odber, pre...

Dunajská Streda žiada zdravotníkov o pomoc

Dunajská Streda žiada zdravotníkov o pomoc
18.01.2021 - 16:43 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda týmto žiada zdravotníckych pracovníkov, aby sa ako dobrovoľníci prihlásili na pomoc s organizovaním testovania v našom meste. V zmysle uznesenia vlády zo 17. januára 2021 nás opäť čaká celoplošné testovanie na Covid-...

Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede

Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede
18.01.2021 - 08:10 | Mestské správy
V zimnom období na území mesta Dunajská Streda  sa o chodníky a verejné priestranstvá stará Municipal Real Estate s. r. o., kým o cesty EKOM PLUS s. r o. Mesto však má aj také územia,  ktoré v súvislosti s odpratávaním snehu či ľadu nemá v...

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol
15.01.2021 - 12:22 | Mestské správy
Podľa sumára matriky k 31. decembru 2020 bol počet obyvateľov Dunajskej Stredy 22 733, čo je o 35 menej ako pred rokom. Príčinou poklesu je, že vlani zomrelo 277 obyvateľov Dunajskej Stredy, počet novorodencov však bol iba 186. Počet úmrtí v roku...

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!
14.01.2021 - 10:24 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2020 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2021 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v...

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni
14.01.2021 - 10:23 | Mestské správy
Od januára je účinné nové všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné automaty na území mesta Dunajská Streda. VZN prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa...

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov
08.01.2021 - 10:16 | Mestské správy
Od 1. 1. 2021 v Dunajskej Strede nadobudlo účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 21./2020, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2020. Najpodstatnejšia zmena sa týka...

Radnica

Radnica
08.01.2021 - 09:30 | Mestské správy
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. septembra 1901 sa predstavitelia mesta rozhodli, že pre konečné umiestnenie úradov mesta kúpia dom na Hlavnej ulici č. 93, tzv. dom Karola Pleyera, ktorý bol pôvodne postavený ako kaviareň. K...

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV
04.01.2021 - 16:56 | Mestské správy
Nakoľko pre sprísnené pandemické opatrenia Mestský úrad Dunajská Streda namiesto 10. januára ostáva predbežne zatvorený do 24. januára, preto aj v prípade takých úradných vecí, pri ktorých treba odovzdať väčšie množstvo písomností, dochádza k...

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV V ROKU 2021“

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV  V ROKU 2021“
01.01.2021 - 15:14 | Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2021   na predkladanie žiadostí o dotáciu Z ROZPOčTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV v roku 2021“   V ...

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA
22.12.2020 - 14:43 | Mestské správy
Pre nízky záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí  budú  materské školy v zriadení mesta Dunajská Streda  od 23.12.2020 do 6.1.2021  mimo prevádzky  

Advent 2020, Dunajská Streda

Advent 2020, Dunajská Streda
21.12.2020 - 11:53 | Mestské správy
Vážené dámy a páni! Milí Dunajskostredčania!   Dnes slávime štvrtú nedeľu adventného obdobia, zlatú nedeľu. Od sviatku Vianoc nás delí už iba pár dní. Na rozdiel od adventného času v minulých rokoch tohto roku na námestí pred Mestským...

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha

Pre pandemické opatrenia sa do 10. januára neotvorí mestská umelá ľadová plocha
21.12.2020 - 07:52 | Mestské správy
Mestská umelá ľadová plocha sa určite do 10. januára neotvorí. Od jej vzniku v roku 1993 sa ešte nestalo, aby nemohla prijať korčuliarov. Aj v tejto zimnej sezóne sú všetky technické zariadenia pripravené na otvorenie, čo však pandemické opatrenia...

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 2. februára

Mestský úrad v Dunajskej Strede bude zatvorená do 2. februára
18.12.2020 - 10:23 | Mestské správy
Pre celoštátny lockdown bude Mestský úrad v Dunajskej Strede od 21. decembra do 2. februára zatvorený. Na matrike bude v pracovných dňoch medzi 8. a 11. hodinou zabezpečená služba. V prípade potreby, výlučne v prípade pohrebu, narodenia či sobáša,...

Odvoz odpadu počas Vianoc v upravenom režime

Odvoz odpadu počas Vianoc v  upravenom režime
16.12.2020 - 13:01 | Mestské správy
Cez vianočné sviatky zber a odvoz komunálneho odpadu Spoločnosť FCC Slovensko s.r.o realizuje podľa upraveného harmonogramu. V  uliciach, v  ktorých sa komunálny odpad obvykle odváža vo štvrtok, teraz namiesto 24-ho decembra to bude v  sobotu,  26....

Na zbernom dvore prevezmú už aj odpad z tvrdých plastov

Na zbernom dvore prevezmú  už aj odpad z tvrdých plastov
16.12.2020 - 12:57 | Mestské správy
Ako je známe, komunálny odpad z  plastov z  mestských častí s  rodinnými domami odvážajú v  dvojmesačných intervaloch. Avšak do žltých vriec môžu obyvatelia uložiť iba PET-flaše, umelohmotné fólie a  iný mäkký odpad z  plastov. Tie na sídliskách...

Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “

Výzva na predkladanie návrhov „Verejné ocenenie mesta Dunajská Streda – 2021 “
15.12.2020 - 12:59 | Mestské správy
Vážení spoluobčania,   v mene Samosprávy mesta Dunajská Streda Vás oslovujem s ponukou spolupráce pri predkladaní návrhov na ocenenia nášho mesta:   Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda možno udeliť významným osobnostiam, žijúcim mimo...

Stránky