Mestské správy

Opatrovateľská služba mesta pomáha viac ľuďom

Opatrovateľská služba mesta pomáha viac ľuďom
23.04.2019 - 09:19 | Mestské správy
Mestská samospráva pre tento rok vyčlenila pre opatrovateľskú službu 117 tisíc eur viac. Zvýšenie rozpočtu si vyžiadal zvýšený záujem občanov o túto službu. Z navýšeného finančného zdroja sa podarilo rozšíriť počet opatrovateľov o štyri, okrem toho...

Vo Veľký piatok vyprvavia prvý spoj cyklobusu

Vo Veľký piatok vyprvavia prvý spoj cyklobusu
23.04.2019 - 08:29 | Mestské správy
SAD Dunajská Streda aj tento rok zabezpečí prevádzku cyklobusu, prvý spoj vypravia 19. apríla, vo Veľký piatok. Cez víkendy a sviatky na linke môžu cestovať cyklistickí turisti dvakrát denne z Dunajskej Stredy cez Gabčíkovo do Čunova a späť....

Jarné dni čistoty mesta aj v tomto roku

Jarné dni čistoty mesta aj v tomto roku
16.04.2019 - 09:51 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje občanov mesta, že počas troch víkendov organizuje na území mesta jarné dni čistoty v zónach rodinných domov. Termíny sú nasledovné: 23., 30.  marca a 6. apríla 2019.   Mestský úrad žiada obyvateľov mesta,...

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCENENIE Z PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA SESTIER

VÝZVA NA PODÁVANIE NÁVRHOV NA OCENENIE  Z PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA SESTIER
12.04.2019 - 12:15 | Mestské správy
Medzinárodný deň sestier je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightingaleovej. 12. máj je medzinárodným dňom opory celého zdravotníctva, dňom mimoriadne pracovitých zdravotných sestier, verných svojmu...

Zápisy prvákov budú po veľkonočných sviatkoch

Zápisy prvákov budú po veľkonočných sviatkoch
10.04.2019 - 08:23 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl na školský rok 2019/2020  konajú po Veľkej noci. Budúcich prváčikov očakávajú v období od 24. apríla (streda) do soboty 27. apríla 2019. Výnimkou je cirkevná ZŠ sv. Jána apoštola s VJM, tu sa zápisy...

Eurovoľby budú 25. mája

Eurovoľby budú 25. mája
09.04.2019 - 08:25 | Mestské správy
Mesto  Dunajská Streda   podľa § 20 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu  v znení neskorších predpisov oznamuje, že voľby do Európskeho parlamentu  sa uskutočnia  v sobotu 25. mája 2019  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny. V...

Do práce na bicykli: Dunajská Streda sa zapojí aj tento rok

Do práce na bicykli: Dunajská Streda sa zapojí aj tento rok
05.04.2019 - 08:44 | Mestské správy
Dunajská Streda sa po tretíkrát prihlási do celoštátnej súťaže Do práce na bicykli. Samospráva očakáva prihlášky tímov, registácia je možná na stránke www.dopracenabicykli.eu do 5. mája. Hodnotiť budú aj tento rok najaktívnejšie družstvo,...

Na mestských oslavách Dňa učiteľov ocenili najlepších pedagógov

Na mestských oslavách Dňa učiteľov ocenili najlepších pedagógov
01.04.2019 - 13:42 | Mestské správy
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede organizoval 16. mestské oslavy Dňa učiteľov. Na podujatí v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára privítali pedagógov pôsobiacich v MŠ, ZŠ a ZUŠ mesta.   ...

Dni Sv. Juraja 2019: pútavé programy počas 5 dní

Dni Sv. Juraja 2019: pútavé programy počas  5 dní
29.03.2019 - 11:17 | Mestské správy
Tohoročné Dni Svätého Juraja sa v Dunajskej Strede konajú od 24. 4. do 28. 4. 2019. Sprievodným podujatím spomienkovej slávnosti na počesť patrónu nášho mesta bude aj vínny festival MUN-DUS 2019, spojený s ochutnávkou vína.  V stredu, úvodný deň...

Športovec roka 2018

Športovec roka 2018
28.03.2019 - 14:30 | Mestské správy
Komisia pre šport a mládež pri MsZ 25. marca slávnostne odovzdala Ceny športovec roka 2018 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára. Prítomných pozdravili viceprimátor Attila Karaffa a predseda komisie Krisztián Nagy.  Attila Karaffa...

V meste pribudnú nové cyklobúdky

V meste pribudnú nové cyklobúdky
25.03.2019 - 09:36 | Mestské správy
Cieľom samosprávy v Dunajskej Strede je popularizovať cyklistickú dopravu. Keby viac ľudí sadlo na bicykeľ, tým by sa mohli zmierniť dopravné zápchy. V rámci programu rozvoja cyklistickej dopravy v súčasnosti mesto pripravuje plochy pre umiestnenie...

Stretnutie rodákov aj v tomto roku

Stretnutie rodákov aj v tomto roku
20.03.2019 - 08:30 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi 24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie – Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je STRETNUTIE RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k...

24. apríla bezplatné právne poradenstvo

24. apríla bezplatné právne poradenstvo
19.03.2019 - 15:11 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede informuje obyvateľov o tom, že po prvý krát aj v našom meste bude bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Organizuje ho advokátska komora pri príležitosti Dňa advokácie 2019 dňa 24. apríla  /streda/, v spolupráci s ...

Pozvánka- Športovec roka 2018

Pozvánka- Športovec roka 2018
19.03.2019 - 13:37 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda a Komisia Mestského zastupiteľstva pre mládež a šport si Vás a Vašu ctenú rodinu dovoľuje pozvať na slávnostné udelenie ocenenia „Športovec roka 2018“, ktoré sa uskutoční 25. marca 2019  o 18:00 hod. v divadelnej...

Voľby prezidenta: druhé kolo bude 30. marca

Voľby prezidenta: druhé kolo bude 30. marca
19.03.2019 - 10:50 | Mestské správy
V Slovenskej republike 30. marca bude druhé kolo volieb prezidenta, nakoľko v prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu odovzdaných platných hlasov. Do druhého kola postúpili prví dvaja kandidáti, ktorí získali najviac hlasov....

Pedagóg roka - cena verejnosti 2019

Pedagóg roka - cena verejnosti 2019
15.03.2019 - 08:24 | Mestské správy
Milý respondent, zapojte sa do hlasovania a dajte svoj hlas jednému zo šiestich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka - cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského...

Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019

Plus jeden milión eur: rozvojové investície pokračujú aj v roku 2019
14.03.2019 - 15:15 | Mestské správy
Rozpočet Dunajskej Stredy na rok 2019 dosahuje takmer 22 milión eur. Finančná situácia mesta je výborná, nakoľko z podielových daní príde do mestskej kasy bezmála o milión eur nad plánovaný príjem. Celkový príjem z podielových daní bude nad 9...

Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie

Mestská samospráva zvýšila financie na verejnoprospešné dotácie
14.03.2019 - 15:15 | Mestské správy
Samospráva vyčlenila 228 600 eur na verejnoprospešné dotácie pre rok 2019. Tieto finančné prostriedky sú určené na financovanie kultúry a školstva, športu a mládeže, sociálnu oblasť a zdravotníctvo. 60 tisíc eur na kultúru Komisia pre školstvo a...

STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva

STRETNUTIE RODÁKOV- Výzva
14.03.2019 - 09:53 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda usporiada v čase medzi 24. a 28. aprílom 2019 už tradičné multikultúrne podujatie – Dni sv. Juraja. Jeho významnou súčasťou je  STRETNUTIE RODÁKOV, na ktoré touto cestou srdečne pozývame všetkých, ktorí sa viažu k...

Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane

Náklady čipovania psa mesto uhradí po zaplatení dane
11.03.2019 - 10:14 | Mestské správy
Od 1. marca 2019 dôjde ku zmene  pravidiel bezplatného čipovania psov chovaných na území mesta Dunajská Streda. Táto zmena súvisí s novelizáciou príslušného zákona, účinného od septembra 2018, ktorá zaviedla povinné čipovanie psov.  Pre...

Stránky