Mestské správy

Dunajská Streda poskočila v rebríčku otvorených samospráv

Dunajská Streda poskočila v rebríčku otvorených samospráv
26.10.2018 - 12:05 | Mestské správy
Dunajská Streda poskočila v rebríčku otvorených samospráv Transparency International Slovensko piaty raz hodnotilo činnosť sto najväčších miestnych samospráv na Slovensku. Mimovládna organizácia analyzovala transparentnosť a otvorenosť samosprávy...

Pravidlá vylepovania volebných plagátov

Pravidlá vylepovania volebných plagátov
11.10.2018 - 15:57 | Mestské správy
10. októbra sa začala oficiálna volebná kampaň pred komunálnymi voľbami, ktoré sa konajú  10. novembra. Kampaň končí 48 hodín pred začiatkom volieb. Umiestnenie volebných plagátov upravuje všeobecne záväzné mestské nariadenia mesta Dunajská Streda č...

Predloženie vyúčtovania za rok 2018

Predloženie vyúčtovania za rok 2018
04.10.2018 - 14:04 | Mestské správy
Dovoľujeme si upriamiť pozornosť úspešných žiadateľov o dotáciu v zmysle Všeobecne záväzného  nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s názvom: „Podpora...

Budovu mestského klubu dôchodcov skrášlia nové okná a dvere

Budovu mestského klubu dôchodcov skrášlia nové okná a dvere
02.10.2018 - 07:51 | Mestské správy
Budova mestského klubu dôchodcov prešla v týchto dňoch významnou modernizáciou. Na veľkej sále zariadenia, ktoré je domovom vyše sto členov klubu a kancelárií niektorých spoločenských organizácií, vymenili 20 vonkajších okien na nové. Ďalej vymenili...

Samospráva Dunajskej Stredy darovala partnerskému mestu Berehovo bezpečnostné kamery

Samospráva Dunajskej Stredy darovala partnerskému mestu Berehovo bezpečnostné kamery
02.10.2018 - 07:49 | Mestské správy
Dunajská Streda ukázala pekný príklad pomoci partnerskému mestu, kedy Berehovu v Podkarpatsku darovala 5 bezpečnostné kamery v hodnote 7128 eur. Príslušnú zmluvu primátori dvoch miest slávnostne podpísali na dunajskostredskej radnici. Primátor...

Komunálne voľby: volič hlasuje tam, kde má trvalé bydlisko

Komunálne voľby: volič hlasuje tam, kde má trvalé bydlisko
01.10.2018 - 13:00 | Mestské správy
Voľby do orgánov samospráv obcí sa na Slovensku konajú 10. novembra 2018. Aj v Dunajskej Strede voliči túto sobotu rozhodnú o tom, kto bude primátorom mesta na ďalšie štvorročné obdobie a aké bude zloženie už iba 21-členného mestského zastupiteľstva...

Dunajská Streda požaduje protihlukovú stenu na obidvoch stranách R7-ky

Dunajská Streda požaduje protihlukovú stenu na obidvoch stranách R7-ky
21.09.2018 - 08:54 | Mestské správy
Národná diaľničná spoločnosť a. s. zvolala na 17. septembra verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie na stavbu rýchlostnej cesty R7 na úseku Mliečany – Dolný Bar. Na fóre, ktoré sa konalo v Kostolných Kračanoch...

V Dunajskej Strede volíme na jeseň len 21 poslancov

V Dunajskej Strede volíme na jeseň len 21 poslancov
19.09.2018 - 10:07 | Mestské správy
V tohoročných komunálnych voľbách občania v Dunajskej Strede budú voliť do mestského zastupiteľstva namiesto súčasných 25 iba 21 poslancov. Na území mesta bude aj menej volebných obvodov: budú len 4 namiesto terajších 5 obvodov.  O týchto zmenách...

Našim jazdcom neprialo štastie na Národnom galope v Budapešti

Našim jazdcom neprialo štastie na Národnom galope v Budapešti
18.09.2018 - 13:05 | Mestské správy
V Budapešti na Námestí hrdinov v dňoch 14.–16. septembra 2018 usporiadali už 11. Národný galop, na ktorom už po štvrtýkrát  pretekali aj jazdci za Dunajskú Stredu a celý náš región. Vzhľadom na veľký záujem samospráva nášho mesta minulú sobotu...

Privítali najmladších obyvateľov Dunajskej Stredy

Privítali najmladších obyvateľov Dunajskej Stredy
18.09.2018 - 10:59 | Mestské správy
V sobášnej sieni mestskej radnice sa 14. septembra konalo historicky prvé slávnostné privítanie novorodencov narodených v prvých troch mesiacoch roku 2018. Darček pre bábätká prevzali rodičia s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede. Slávnosti s...

V Dunajskej Strede päť kandidátov na post primátora, 52 kandidátov do MsZ

V Dunajskej Strede päť kandidátov na post primátora, 52 kandidátov do MsZ
17.09.2018 - 09:29 | Mestské správy
Termín podania kandidátnej listiny poslancov zastupiteľstiev, primátorov a starostov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra bol do polnoci dňa 11. septembra, utorok. Samosprávy obcí určili volebné obvody a volebné okrsky taktiež do tohto...

Poplatok za odpad: premeškať termín sa neoplatí

Poplatok za odpad: premeškať termín sa neoplatí
12.09.2018 - 14:31 | Mestské správy
Koncom augusta vypršal pre fyzické osoby, čiže občanov termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje...

Novinkou jarmoku bude aj selfie-bod

Novinkou jarmoku bude aj selfie-bod
12.09.2018 - 14:29 | Mestské správy
Vrcholnou akciou jesennej sezóny v Dunajskej Strede je už tradične  Žitnoostrovský jarmok,  ktorý tento rok má pred sebou už svoje 38. pokračovanie. Jarmok vyhľadávaný tisíckami návštevníkov v srdci regiónu tento rok usporiadajú od  20. do 23....

Autobusom bezplatne do Budapešti na Národný galop

Autobusom bezplatne do Budapešti na Národný galop
06.09.2018 - 09:44 | Mestské správy
V Budapešti na Námestí hrdinov usporiadajú v dňoch 14.–16. septembra 2018 už 11. Národný galop, kde aj Dunajská Streda bude mať svojho reprezentanta. Aj tento rok fanúšikovia z nášho mesta sa môžu zúčastniť tejto veľkolepej udalosti. Samospráva...

Školská kuchyňa ZŠ Gyulu Szabóa vstúpila do 21. storočia

Školská kuchyňa ZŠ Gyulu Szabóa vstúpila do 21. storočia
06.09.2018 - 08:13 | Mestské správy
Dňa 4. septembra slávnostne odovzdali modernú školskú kuchyňu ZŠ Gyulu Szabóa. Žiaci si v tento deň mohli prvýkrát ochutnať jedlo, ktoré pre nich pripravili modernými kuchynskými zariadeniami na úrovni 24. storočia. Samospráva mesta investovala do...

Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov

Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov
30.08.2018 - 09:08 | Mestské správy
Do pozornosti majiteľov psov - od septembra opäť povinné čipovanie psov Od 1. septembra každý pes musí byť označený mikročipom. Podľa zákona sa za čipovanie bude platiť max. 10 eur. Avšak pre majiteľov psov v Dunajskej Strede, ktorí psa...

Buduje sa druhá etapa obchdázkovej cesty, prvý úsek je už otvorený

Buduje sa druhá etapa obchdázkovej cesty, prvý úsek je už otvorený
27.08.2018 - 07:38 | Mestské správy
V súčasnosti prebieha výstavba na úseku obchádzky medzi Malodvorníckou cestou a Galantskou cestu na odbremenie mestskej premávky. Zároveň sa pracuje aj na úseku príjazdovej cesty vedľa OC Tesco. Je to veľmi dôležitý úsek projektu, ktorí spojí cestu...

Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie

Kontajnery na zber papiera budú vyprázdňovať častejšie
22.08.2018 - 14:42 | Mestské správy
Od 13. augusta na sídliskách a v zónach s rodinnými domami budú vyprázdňovať kontajnery nie v dvojtýždenne ako doteraz, ale v týždennom intervale. Spoločnosť odpadového hospodárstva v minulosti obsah kontajnerov na papier odvážala každý párny piatok...

Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici

Po rekonštrukcii sa zvýši aj kapacita škôlky na Októbrovej ulici
22.08.2018 - 08:06 | Mestské správy
V plnom prúde prebieha cez leto rekonštrukcia najväčšej materskej školy mesta s výchovným jazykom maďarským na Októbrovej ulici. Prevažnú časť prác dokončia počas letných prázdnin. Na september zostávajú iba práce, ktoré nebudú rušiť výchovno-...

Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína

Začala sa prvá etapa rozšírenia maloblahovského cintorína
22.08.2018 - 07:44 | Mestské správy
Rozšírenie sa uskutoční za cintorínom vojenských zajatcov. Chodník vedúci od kostolíka Všetkých svätých cez cintorín vojenských zajatcov bude rozšírený. V prvej etape rozšírenia maloblahovského cintorína sa vykoná aj vyvolaná rekonštrukcia...

Stránky