Mestské správy

Slávnostné mestské podujatia v znamení očakávania Vianoc
13.12.2017 - 08:33 | Mestské správy
Odbor sociálnych vecí MsÚ každoročne organizuje vianočné mestské stretnutie seniorov-dôchodcov nad 75 rokov. Prítomných seniorov v MsKS privítal primátor Zoltán Hájos. Informoval príslušníkov striebornej generácie o mestských investíciach v roku...
Novú študentskú primátorku Viktóriu Hajas uviedli do úradu
06.12.2017 - 08:06 | Mestské správy
Primátor Zoltán Hájos 29. novembra uviedol do úradu novú študentskú primátorku, ktorú zvolil 22. novembra Študentský parlament mesta. Študentská primátorka navštevuje hotelovú akadémiu Strednej odbornej školy rozvoja vidieka v Dunajskej Strede....
Plánované rozvojové investície v Malom Blahove za rok 2018
06.12.2017 - 08:03 | Mestské správy
Ktoré rozvojové investície sa pripravujú v Malom Blahove v budúcom roku? – kládli otázku účastníci fóra obyvateľov, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy OZ Sikabony v Spoločenskom dome mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnili primátor Zoltán Hájos,...
Vernostná karta
06.12.2017 - 07:51 | Mestské správy
Daňové nedoplatky  sa dajú vyrovnať až do konca roka                         Oddelenie daní a poplatkov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede upozorňuje  občanov mesta na dôležitú zmenu, týkajúcu sa termínu zaplatenia nedoplatkov na mestských daniach...
Vianočné trhy v znamení adventu
30.11.2017 - 10:48 | Mestské správy
V  Dunajskej Strede tradičné vianočné trhy otvoria brány piatok, 1. decembra o 14. hodine. Miestom adventného podujatia bude aj už po šiestykrát  námestie pred Mestským kultúrnym strediskom. Adventný veniec umiestnia aj tento rok na tunajšej fontáne...
V mestskom ružovom parku vysadili  nových ružových kríkov
24.11.2017 - 09:43 | Mestské správy
Pracovníci mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev Municipal v týchto dňoch vysadili ďalšie ruže v mestskom parku ruží, ktorý otvorili tento rok v Ružovom háji. Doteraz ružovú záhradu skrášlilo 300 ružových kríkov 100 druhov od...
Posledný odvoz zeleného odpadu v tomto roku na konci novembra
24.11.2017 - 09:41 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev od apríla do konca novembra odváža zelený odpad od rodinných domov tri dni v týždni. V poslednom novembrovom týždni v dňoch 27., 28. a 29. popri zelenom odpade tentokrát pozbiera a odvezie aj...
Na trojdňovom festivale vystúpia poprední akordeónový umelci
16.11.2017 - 12:57 | Mestské správy
V Dunajskej Strede vo Vermesovej vile usporiadajú v dňoch 16–18. novembra 26. medzinárodný akordeónový festival Franka Marocca, pri účasti talianskych, rakúskych, fínskych, bieloruských, poľských, českých, maďarských a domácich umelcov. Séria...
Na jar sa začne rozšírenie maloblahovského cintorína
15.11.2017 - 09:31 | Mestské správy
Maloblahovský cintorín sa v súčasnosti rozkladá na ploche 1 hektára. Dnešná plocha je už nedostatočná, preto sa vedenie mesta musí postarať o rozšírenie. Projektovanie zväčšenia aktuálne prebieha, na cintoríne v Malom Blahove pribudne plochy 6000...
Prvé jasle v Dunajskej Strede otvorili pred 55 rokmi
15.11.2017 - 09:16 | Mestské správy
Prvé dunajskostredské jasle majú 55 rokov. Pri príležitosti jubilea sa bývalé a dnešné pracovníčky výchovného zariadenia sa zúčastnili slávnostného stretnutia v mestskom klube dôchodcov. Zaspomínali si jednak na začiatky, jednak na uplynulých 5 a...
VÝZVA na predloženie vyúčtovania za rok 2017
10.11.2017 - 10:45 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda vyzýva všetkých žiadateľov, ktorým mesto Dunajská Streda v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015 poskytlo dotáciu z rozpočtu mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci projektu s...
Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie „Športovec roka mesta Dunajská Streda 2017“
10.11.2017 - 10:33 | Mestské správy
 V zmysle Zásad vyhlasovania ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda dňa 23.6.2015, mesto Dunajská Streda zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na ocenenie v nasledovných kategóriách...
60 rokov v službách výchovy agrárnych odborníkov
07.11.2017 - 10:08 | Mestské správy
Pri príležitosti vzácneho jubilea dunajskostredskej Strednej odbornej školy rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským sa nedávno konalo  slávnostné podujatie. Táto stredná škola už 60 rokov poskytuje fundované odborné vzdelania žiakom, ktorý sa...
Niektorí voliči budú hlasovať v inej volebnej miestnosti
31.10.2017 - 14:01 | Mestské správy
Mestské zastupiteľstvo tento rok na jar schválilo VZN o znížení počtu volebných obvodov v meste z 5 na 4. Na základe toho niekoľko ulíc preradili do iného volebného obvodu. Volebné okrsky zostávajú v pôvodných budovách, avšak jednotliví voliči môžu...
Oznámenie - výzva
31.10.2017 - 09:33 | Mestské správy
V piatok 3. novembra sa o 18. h bude v MOL Aréne konať futbalový zápas  DAC - Slovan. V tejto súvislosti Mestský úrad  žiada majiteľov vozidiel, aby v čase od 15. h do 22. h neparkovali na Táborskej, Štúrovej a Športovej ulici. Zároveň oznamujú tým...
Prenosná urna na požiadanie
30.10.2017 - 14:55 | Mestské správy
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú na Slovensku v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hodiny. Volíme predsedu Trnavského samosprávneho kraja a poslancov kraja. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého bydliska, volebné preukazy...
Prípravy na sviatok Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých
30.10.2017 - 14:50 | Mestské správy
V dňoch sviatku Všetkých svätých a Spomienky na zosnulých zaznamenávame zvýšený pohyb ľudí na cintorínoch a v okolí. Pred sviatkami rodiny a príbuzní skrášľujú hroby svojich blízkych, no cintorínom venuje zvýšenú pozornosť aj mestská spoločnosť...
Žltý kaštieľ bude skvieť opäť v pôvodnej kráse
30.10.2017 - 14:48 | Mestské správy
Na historickej budove Žltého kaštiela, ktorá slúži ako sídlo Žitnoostrovského múzea, sa začali rozsiahle  rekonštrukčné práce. Z dôvodu modernizácie je stála expozícia múzea v Žltom kaštieli od 27. októbra neprístupná, výstavná sieň je však otvorená...
Oznámenie
30.10.2017 - 10:13 | Mestské správy
Týmto oznamujeme  občanom, že vzhľadom na snahu zlepšiť separovanie odpadu, budú na zberný dvor zeleného odpadu v areáli Municipal Real Estate s.r.o. na Bratislavskej ceste umiestnené dva kontajnery určené na stavebný odpad (vznikajúci pri renovácii...
Je potrebný semafor pri priechode pre chodcov pred poštou?
24.10.2017 - 07:50 | Mestské správy
Súhlasíte s tým, aby za účelom zabezpečenia plynulosti cestnej premávky a bezpečnejšieho prechodu chodcov cez cestu pri pošte na Hlavnej ulici bola zriadená svetelná signalizácia? - Túto otázku položil Mestský úrad v Dunajskej Strede obyvateľom...

Stránky