Sociálne služby

Erb Dunajskej Stredy

Centrum sociálnej starostlivosti

Jedáleň pre dôchodcov, Denný stacionár, Denné centrum pre dôchodcov
Adresa: Komenského č. 359/33, 929 01 Dunajská Streda
Vedúca: Mgr. Johanna Bíró, vedúca
Mobil: +421 918 607 308
Telefón: 031 552 27 06
Email: johanna.biro@dunstreda.sk
Web: https://dscsssk.webnode.sk