Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Mesto Dunajská Streda zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s:

Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

a robí všetko potrebné tak, aby zabezpečilo súlad s týmito právnymi predpismi.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre mesto Dunajská Streda je :

SOMI Systems a.s, Lazovná 69, 97401 Banská Bystrica

Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie ochrany osobných údajov a zákonnosti ich spracovania podľa ustanovení Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pod skráteným názvom GDPR. 

Kontakt na zodpovednú osobu:

Telefón: 048 414 67 59

e-mail: zodpovednaosoba [at] somi.sk

Informovanie o právach dotknutých osôb a spracovaní osobných údajov 

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prehlásenie o spracovaní osobných údajov Veľkosť:

153.68 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Poučenie o právach dotknutej osoby Veľkosť:

168.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť