Štátna správa

Adresa: Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Web: www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=6
Adresa: Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
Web: www.upsvar-ds.sk/
Adresa: Galantská cesta 693/5 , 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.socpoist.sk/pobocka/dunajska-streda
Adresa: Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.financnasprava.sk/sk/institucie/institucia/_7e13d7d0-da25-0e44-b6b0-e4bdd3316156
Adresa: Agátova 7, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=6&odbor=12&sekcia=kontakty
Adresa: Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.minv.sk/?okresne-riaditelstvo-pz-v-dunajskej-strede
Adresa: Námestie sv. Štefana 1, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.genpro.gov.sk/kontakty-a-uradne-hodiny/
Adresa: Jesenského ulica č. 2, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_111
Adresa: Hlavná ul. 32/4, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.vszp.sk/kontaktne-miesta/trnavsky-kraj/dunajska-streda.html
Adresa: Veľkoblahovská č. 1067/30, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.ruvzds.sk/
Adresa: Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakt_rvps.php?rvps=DS