Štátna správa

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Okresný úrad Dunajská Streda

Adresa:Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
Prednosta:PhDr. Richard Kmeť
Telefón:031/590 15 01 
Fax:031/552 62 86  

 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Adresa:Ádorská 41, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/2440-999
Email:upsvr_ds [at] upsvar [dot] sk
Web:www.upsvar-ds.sk

Stránkové dni:
Pre zaradenie do evidencie:

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:08:0012:0013:0015:00
Utorok:08:0012:0013:0015:00
Streda:08:0012:0013:0017:00
Štvrtok:08:0012:0013:0015:00
Piatok:08:0012:0013:0014:00

 

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:08:0012:0013:0015:00
Utorok:08:0012:0013:0015:00
Streda:08:0012:0013:0017:00
Štvrtok:----
Piatok:08:0012:00--

 

Daňový úrad Dunajská Streda

Adresa:Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/5578701
Fax:031/5527626
Email:du [dot] ds [at] tt [dot] drsr [dot] sk
Web:http://danovy.urad-online.sk/danovy-urad/dunajska-streda.php


Otváracia doba - podateľňa:

DeňOdDoOdDo
Pondelok:09:0011:0013:0015:00
Utorok:09:0011:0013:0015:00
Streda:09:0011:0013:0015:00
Štvrtok:09:0011:0013:0015:00
Piatok:09:0011:0013:0014:00

 

Správa katastra Dunajská Streda

Adresa:Agátova 7, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/281 9047
Email:skds [at] skgeodesy [dot] sk
Web:http://www.skgeodesy.sk/index.php?www=sp_detail&id=98&navigation_id=98#DS


Stránkové dni:

 

Deň:OdDo
Pondelok:08:0015:00
Utorok:08:0015:00
Streda:08:0017:00
Štvrtok:08:0015:00
Piatok:08:0014:00

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

Adresa:Muzejná 231/6, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:0961111111
Fax:0961113109
Email:orpzds [at] minv [dot] sk

Stránkové dni:
Príjem žiadostí (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy):

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:07:30--15:00
Utorok:07:3012:00--
Streda:07:30--17:30
Štvrtok:----
Piatok:07:3012:00--


Výdaj dokladov (občianske preukazy, cestovné doklady, vodičské preukazy, OE časť I):

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:07:30--15:00
Utorok:07:3012:0013:00*15:00*
Streda:07:30--17:30
Štvrtok:07:3012:00*13:0015:00*
Piatok:07:3012:00--

* Iba výdaj urýchlených cestovných pasov, občianskych preukazov a vodičských preukazov

Zbrojné preukazy:

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:07:30--15:00
Utorok:----
Streda:07:30--17:30
Štvrtok:----
Piatok:07:3012:00--

Evidencia vozidiel:

Deň:OdDoOdDo
Pondelok:07:30--15:00
Utorok:07:30--15:00
Streda:07:30--17:30
Štvrtok:----
Piatok:07:3012:00--

 

Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede

Adresa:Námestie sv. Štefana 1, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/5522494
Fax:031/5525494

Stránkové dni:

Deň:OdDo
Pondelok:07:3015:30
Utorok:07:3015:30
Streda:07:3015:30
Štvrtok:07:3015:30
Piatok:07:3015:30

 

Okresný súd Dunajská Streda

Adresa:Alžbetínske nám. 8, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031/5905110
Fax:031/5527908
Email:podatelnaOSDS [at] justice [dot] sk
Web:www.justice.gov.sk

 

Kontakt pre médiá
Kontaktná osoba:Hovorca KS v Trnave
Telefón:0905 519 743

 

Informačné centrum
Telefón:031/590 51 23
Úradné hodiny:
Pondelok:8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok:8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Streda:8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Štvrtok:8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Piatok:8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Podateľňa
Telefón031/ 590 51 10
Telefón:podatelnaosds [at] justice [dot] sk
Úradné hodiny: 
Pondelok:9:00 - 15:00
Utorok:9:00 - 15:00
Streda:9:00 - 15:00
Štrvtok:9:00 - 15:00
Piatok:9:00 - 15:00
Vedenie súdu
Predseda:Móroczová Anna, Mgr.
Podpredseda:Salayová Antónia, JUDr.

 

Všeobecná zdravtná poisťovňa, Dunajská Streda

Adresa:Hlavná ul. 32, 929 01 Dunajská Streda
Telefón:031 / 282 41 28
Zdrav. starost.:031 / 282 41 34
Zdrav. poist.:0850 003 003
Fax:031 / 282 41 40

Stránkové hodiny:

Deň:OdDo
Pondelok:08:0015:00
Utorok:08:0015:00
Streda:08:0017:00
Štvrtok:08:0012:00
Piatok:08:0014:30

 

Sociálna poisťovňa - pobočka  Dunajská Streda

Adresa:Galantská cesta 693/5 , 929 01 Dunajská Streda
Telefón ústredňa:0906 176 200, 0906 176 150
Telefón riaditeľ pobočky:0906 175 154
Fax:031 55 161 34
Oddelenie poistného:0906 176 151
Oddelenie poistného, REGISTER - SZČO a DPO0906 176 173
Oddelenie poistného, REGISTER - zamestnávateľa0906 176 198
Oddelenie vymáhania pohľadávok:0906 176 165
Oddelenie dôchodkového poistenia:0906 176 152
Oddelenie nemocenského poistenia:0906 176 162
Oddelenie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia:0906 176 163
Oddelenie lekárskej posudkovej činnosti:0906 176 156
Email:dunajskastreda [at] socpoist [dot] sk

Upozornenie:

Hovory sú účtované podľa taríf mobilného operátora. Na uvedeých telefónnych číslach nie je možné prijímať sms správy.

Úradné hodiny pre klientov pobočky:

Deň:OdDo
Pondelok:08:0016:00
Utorok:08:0014:00
Streda:08:0017:00
Štvrtok:08:0014:00
Piatok:08:0014:00

 

Úradné hodiny pokladnice:

Deň:OdDo
Pondelok:08:00 - 12:0012:30 - 15:00
Utorok:08:00 - 12:0012:30 - 14:00
Streda:08:00 - 12:0012:30 - 16:30
Štvrtok:08:00 - 12:0012:30 - 14:00
Piatok:08:00 - 12:0012:30 - 14:00

 

Úradné hodiny podateľne:

Deň:OdDo
Pondelok:08:0016:00
Utorok:08:0014:00
Streda:08:0017:00
Štvrtok:08:0014:00
Piatok:08:0014:00