Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Dunajská Streda má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.dunstreda.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Niektoré obrázky obsahujú alt popis, ktorý sa zhoduje s nadpisom podstránky. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],
 • Zverejnené PDF dokumenty nie sú v prístupnej podobe. Na stránke sa nachádzajú obrázky, ktoré obsahujú text, ale neobsahujú popis.  [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzťahy],
 • Na stránke sa môže nachádzať obsah, ktorý pomocou stlačenia tabulátora nenasleduje odkazy po poradí, tak ako sú vizuálne zobrazené na stránke. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplná sekvencia],
 • Text v jednom riadku obsahuje viac ako 80 znakov. [Kritérium úspešnosti 1.4.8 Vizuálna prezentácia],
 • Medzery medzi písmenami a slovami. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Medzery textu],
 • Používateľ nie je schopný preskočiť opakujúce sa bloky obsahu na viacerých webových stránkach, pretože mu chýba mechanizmus, ktorý by mu to umožnil. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov],
 • Názvy webových stránok často nepopisujú ich presný obsah alebo účel. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Názov stránky],
 • Názvy niektorých blokov často nepopisujú ich presný obsah alebo účel a môžu mať len všeobecný charakter. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a štítky],
 • Niektoré podstránky môžu mať obsah v odlíšnom jazyku ako je zvolený jazyk používateľom. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky],
 • Niektoré komponenty používateľského rozhrania spôsobia automaticky zmenu kontextu, o ktorej používateľ nebol o správaní informovaný pred použitím komponentu.  [Kritérium úspešnosti 3.2.2 Na vstupe]
 • Pri zadávaní vstupných informácií sa nekontrolujú automaticky chybné položky a neponúkajú sa žiadne pokyny alebo vhodné varianty. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Štítky alebo pokyny],
 • Na niektorých častiach tejto stránky sa vyskytujú štrukturálne chyby, ktoré môžu ovplyvniť jej prístupnosť. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Analýza],
 • Na niektorých prvkoch na tejto stránke sa nezachováva správne nastavenie atribútov "meno", "rola" a "hodnota". [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Meno, rola, hodnota].

 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 24. 05. 2023.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 24. 05. 2023.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info [at] dunstreda.sk. Správcom webového sídla je Mesto Dunajská Streda. 

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard [at] vicepremier.gov.sk.