Matričný úrad

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Predmetom zápisu do matriky sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú rodný list, sobášny list a úmrtný list, ďalej potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

Matrika vydáva potvrdenia k sobášu do zahraničia, spolupracuje s úradmi, plní oznamovaciu povinnosť, vykonáva štatistické hlásenia, vykonáva uznanie otcovstva k nenarodenému alebo k narodenému dieťaťu, zápisy do Osobitnej matriky v Bratislave pre občanov SR, ak sa udalosti stali v cudzine /narodenie, sobáš, úmrtie/. Ďalej vydáva prvopisy a druhopisy matričných dokladov – rodných, sobášnych a úmrtných listov.

Meno: Johana Zalková
Mobil: +421 918 607 325
Telefón: 031/590 39 25
Email: johana.zalkova@dunstreda.eu
Meno: Gabriella Mészáros
Mobil: +421 918 607 326
Telefón: 031/590 39 25
Email: gabriella.meszaros@dunstreda.eu
Meno: Soňa Csibová
Mobil: +421 918 607 356
Telefón: 031/590 39 25
Email: sona.csibova@dunstreda.eu
Overovanie
Meno: Edina Nagyová
Mobil: +421 907 803 909
Pondelok: 08:00 - 16:00
Utorok: 08:00 - 13:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 13:00
Piatok: 08:00 - 13.00
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA PRE MALOLETÉHO Veľkosť:

92.21 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: OZNÁMENIE O URČENÍ DRUHÉHO MENA Veľkosť:

91.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY MANŽELSTIEV S UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚREDNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ PRE MALOLETÉ DIEŤA S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.42 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V ČESKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

89.69 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHY NARODENÍ S UVEDENÍM MENA V MAĎARSKOM EKVIVALENTE Veľkosť:

90.6 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O VYHOTOVENIE ÚRADNÉHO VÝPISU Z KNIHA NARODENÍ PRE MALOLETÚ DCÉRU UVEDENÍM PRIEZVISKA BEZ KONCOVKY SLOVENSKÉHO PRECHYLOVANIA Veľkosť:

90.02 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT PRE MALOLETÉ DIEŤA Veľkosť:

90.73 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ŽIADOSŤ O ZMENU SLOVENSKÉHO MENA NA CUDZOJAZYČNÝ EKVIVALENT Veľkosť:

89.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente Veľkosť:

91.47 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru Veľkosť:

90.85 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o vydanie sobášneho listu s uvedením priezviska nevesty v slovenskom ekvivalente Veľkosť:

90.98 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent Veľkosť:

89.99 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloletého/ tú v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov Veľkosť:

91.72 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o zmenu poradia mien v zmysle v § 2c zákona číslo 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku znení neskorších predpisov Veľkosť:

90.63 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste Veľkosť:

130.61 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť