Privátna zóna mesta Dunajská Streda

Privátna zóna informačného systému mesta Dunajská Streda

Privátna zóna informačného systému mesta Dunajská Streda umožňuje pristupovať k aktuálnym údajom, ktoré evidujeme v mestských informačných systémoch o fyzických osobách s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta (FO), ďalej o fyzických osobách – podnikateľoch (FOP) a právnických osobách (PO), ktoré sa dostali do úradného styku s mestom Dunajská Streda. Osoby s prístupom do privátnej zóny majú prehľad o všetkých svojich záväzkoch voči mestu, ktoré majú vplyv na platnosť vernostnej karty.

Privátna zóna sprístupňuje svojim používateľom nasledovný okruh informácií:

 • základné údaje (týkajúce sa FO, FOP, PO v rozsahu tituly, meno, priezvisko, obchodné meno, adresy osoby, kontakty a čísla bankových účtov osoby),
 • domy a byty (vzťah ku stavbám a bytom),
 • stavebné činnosti (vzťah k stavebným objektom, vzťah k zvláštnemu užívaniu komunikácie),
 • dane,
 • miestne poplatky,
 • školstvo – platby (Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda – jasle, Stredisko služieb škole - materské školy a základné školy vrátane),
 • vernostné karty (informácia o platnosti/neplatnosti vernostnej karty, história vydaných VK),
 • písomnosti (korešpondencia realizovaná medzi FO, FOP alebo PO a mestom Dunajská Streda),
 • ekonomika (dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, objednávky),
 • zmluvy (zmluvy/dodatky k zmluvám).

Pre držiteľov eID dávame do pozornosti e-formulár, ktorého vyplnením a odoslaním do elektronickej schránky mesta môžete požiadať o zriadenie prístupu k privátnej zóne.

 1. Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba (FO)
 2. Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba podnikateľ (FOP), právnická osoba (PO)

Pre osoby, ktoré nevlastnia eID (občiansky preukaz s čipom), sprístupňujeme nasledovné tlačivá, ktorých vyplnením a osobným doručením na MsÚ Dunajská Streda, môžete požiadať o zriadenie prístupu k privátnej zóne:

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba (FO) Veľkosť:

226.1 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV - žiadateľ fyzická osoba podnikateľ (FOP), právnická osoba (PO) Veľkosť:

269.78 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Príloha Veľkosť Dátum pridania Typ dokumentu Prevziať
Názov: Prehlásenie o spracovaní osobných údajov Veľkosť:

147.32 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť