Primátor

JUDr. Zoltán Hájos

JUDr. Zoltán Hájos

Adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefón: 031/590 39 41
Email: primator@dunstreda.eu
Web: www.hajoszoltan.sk
Sekretariát primátora
Meno: Mgr. Veronika Balázs
Mobil: +421 907 121 241
Telefón: 031/590 39 41
Email: veronika.balazs@dunstreda.eu
primator@dunstreda.eu

Narodil sa v roku 1967. Základné vzdelanie získal na Základnej škole Gyulu Szabóa, potom študoval na gymnázii s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. V mladosti sa intenzívne venoval športu, stredoškolské roky športovo prežil vo futbalovom družstve v okresnej lige.

Vysokoškolské univerzitné štúdium ukončil v roku 1990 a v tom istom roku absolvoval i doktorandské skúšky. Sudcovskú prax získal na Obvodnom vojenskom súde v Bratislave a Okresnom súde v Dunajskej Strede, pričom v roku 1992 zložil odbornú sudcovskú skúšku.

Právnickú prax a odborné skúsenosti nadobudol na Katastrálnom úrade v Dunajskej Strede, na právnom oddelení Všeobecnej úverovej banky a.s., Slovenskej sporiteľne a.s. a Slovenskej kreditnej banky a.s. Odborné pôsobenie začal v roku 1996 v Dunajskej Strede ako samostatný advokát s advokátskou kanceláriou, ktorá sa však dnes rozrástla na kanceláriu so šiestimi odborne fundovanými kolegami a ktorá je schopná poskytovať významné advokátske služby.

Politická kariéra sa začala už v poslednom roku univerzitného štúdia, v roku 1990, keď vstúpil do politického hnutia Nezávislej maďarskej iniciatívy. V čase transformácie Nezávislej maďarskej iniciatívy na Maďarskú občiansku stranu bol zvolený za predsedu Republikovej rady Etického výboru Maďarskej občianskej strany. Bol pri zrode Strany maďarskej koalície, po jej vzniku sa stal členom Republikovej etickej komisie a neskôr aj členom Republikovej komisie pre dohľad nad stanovami. V roku 2011 na členskej schôdzi Základnej organizácie Strany maďarskej komunity zvolili za predsedu základnej organizácie. Od 11.6.2016 je členom Republikového predsedníctva Strany maďarskej komunity.

Verejnú funkciu vykonáva od roku 2009, keď ho občania Dunajskej Stredy zvolili za primátora mesta v predčasných komunálnych voľbách. Odvtedy pracuje pre Dunajskú Stredu a pre občanov. Vo voľbách do samosprávy vyššieho územného celku v roku 2017 ho zvolili za poslanca Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Rodinu založil v roku 1993, keď uzavrel manželstvo. Je šťastným otcom dvoch detí.

Každá prvá streda v mesiaci:

od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 15:00