Tlačivá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Matričný úrad
PrílohaPrevziať
PDF icon Oznámenie o určení druhého mena pre maloletéhoPrevziať
PDF icon Oznámenie o určení druhého menaPrevziať
PDF icon Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzinePrevziať
PDF icon Potvrdenie o vybavení oznámenia o prijatí skoršieho priezviskaPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovaniaPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úredného výpisu z knihy narodení pre maloleté dieťa s uvedením mena v českom ekvovalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z kniha narodení pre maloletú dcéru uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovaniaPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v českom ekvivalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v maďarskom ekvivalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovaniaPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťaPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu slovenkého mena na cudzojazyčný ekvivalentPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéruPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie sobášného listu s uvedením prioezviska nevesty v slovenskom ekvivalentePrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalentPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloleté dieťaPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu poradia mienPrevziať
Odbor finančný a evidencie majetku
Odbor finančný a evidencie majetku
PrílohaPrevziať
PDF icon hlasenie-_stvrtrocne_vyuctovanie_dane_za_ubytovanie.pdfPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru osobitného užívania verejného priestranstvaPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonovPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatiePrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 6 ods. 8 písm. b) bod 2 a 3 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemkuPrevziať
PDF icon Oznámenie o vzniku, zmeny,zániku poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyPrevziať
PDF icon Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad za rok ............Prevziať
PDF icon Ohlásenie o zriadení prevádzky , určení času predaja v obchode a času prevádzky služiebPrevziať
PDF icon Ohlásenie dočasného uzavretia prevádzkyPrevziať
PDF icon Ohlásenie ukončenia prevádzkovania predajne resp. butiku, rešt. zariadenia, prevádzky na území mesta Dunajská StredaPrevziať
PDF icon Ohlásenie zmeny prevádzkovej dobyPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojrných s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská StredaPrevziať
PDF icon Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstvaPrevziať
PDF icon Žiadosť o súhlas vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstváchPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie súhlasu na predaj výrobkov, poskytovanie služiebPrevziať
PDF icon Žiadosť o zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj výrobkovPrevziať
PDF icon OZNÁMENIE VZNIKU /ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby Prevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu/typu zberných nádob na komunálny odpad Prevziať