Tlačivá

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Matričný úrad
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie o určení druhého mena pre maloletého76.58 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie o určení druhého mena76.38 KBPrevziať
PDF icon Potvrdenie o vybavení oznámenia o prijatí skoršieho priezviska220.71 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy manželstiev s uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania74.44 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úredného výpisu z knihy narodení pre maloleté dieťa s uvedením mena v českom ekvovalente75.14 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z kniha narodení pre maloletú dcéru uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania75.88 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v českom ekvivalente74.81 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení s uvedením mena v maďarskom ekvivalente74.75 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení uvedením priezviska bez koncovky slovenského prechylovania75.12 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa75.84 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu slovenkého mena na cudzojazyčný ekvivalent74.36 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení pre maloletú dcéru s uvedením mena v maďarskom ekvivalente75.6 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente74.44 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie rodného listu s uvedením priezviska v slovenskom ekvivalente pre maloletú dcéru74.2 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie sobášného listu s uvedením prioezviska nevesty v slovenskom ekvivalente73.01 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent74.69 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu poradia mien pre maloleté dieťa76.84 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu poradia mien74.76 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie uzavretia manželstva na inom vhodnom mieste120.25 KBPrevziať
Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry
Dotácie z rozpočtu mesta- vyúčtovanie
Samostatný referát školstva
Odbor finančný a evidencie majetku
Odbor finančný a evidencie majetku
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru usporiadať verejné športové podujatie podľa § 4 ods.1 zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov94.15 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie107.95 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie potvrdenia podľa § 6 ods. 8 písm. b) bod 2 a 3 zákona NR SR č. 140/2014 Z.z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku43.27 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie o zriadení prevádzky , určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb153.08 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie dočasného uzavretia prevádzky141.08 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie ukončenia prevádzkovania predajne resp. butiku, rešt. zariadenia, prevádzky na území mesta Dunajská Streda146.43 KBPrevziať
PDF icon Ohlásenie zmeny prevádzkovej doby144.03 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o povolenie užívania verejného priestranstva na účely usporiadania kultúrnych podujatí spojrných s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda148.16 KBPrevziať
PDF icon Oznámenie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva144.32 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o súhlas vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách151.38 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o vydanie súhlasu na predaj výrobkov, poskytovanie služieb189.58 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zriadenie trhového miesta na ambulantný predaj výrobkov142.11 KBPrevziať
PDF icon Žiadosť o zmenu počtu, frekvencie zberu a odvozu/typu zberných nádob na komunálny odpad 104.82 KBPrevziať
PDF icon priznanie_k_dani_formular.pdf1018.11 KBPrevziať
PDF icon poucenie_na_vyplnenie_priznania.pdf250.56 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_znizenie_miestneho_poplatku_za_komunalny_odpad.pdf97.13 KBPrevziať
PDF icon ziadost_o_poskytnutie_byvania_v_najomnom_byte.pdf241.9 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zameru_osobitneho_uzivania_verejneho_priestranstav.pdf108.64 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vzniku_zmeny_zaniku_poplatkovej_povinnosti_k_poplatku_za_komunalny_odpad_pre_fyzicke_osoby-podnikatelov_a_pravnicke_osoby_.pdf129.97 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_vzniku_zmeny_zaniku_poplatkovej_povinnosti_k_poplatku_za_komunalny_odpad_pre_fyzicke_osoby.pdf182.05 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zacati_poskytovania_odplatneho_prechodneho_ubytovania_pre_ucely_dane_za_ubytovanie.pdf188.24 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_zakladu_miestnej_dane_za_ubytovanie_.pdf216.44 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_zmene_skutocnosti_rozhodujucich_pre_urcenie_dane_za_ubytovanie.pdf109.08 KBPrevziať
PDF icon oznamenie_o_ukonceni_odplatneho_prechodneho_ubytovania_v_ubytovacom_zariadeni.pdf104.83 KBPrevziať
Cookies