Mestské správy

Sčítanie obyvateľov 2021: elektronické samosčítanie štartuje 15. februára, asistované sčítanie bude prebiehať od apríla do konca októbra

Sčítanie obyvateľov 2021: elektronické samosčítanie štartuje 15. februára, asistované sčítanie bude prebiehať od apríla do konca októbra
11.02.2021 - 10:00 | Mestské správy
Na území Slovenskej republiky sa po 10 rokoch v tomto roku opäť uskutoční sčítanie obyvateľov a to aj napriek mimoriadnej situácii  spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Štatistický zber údajov sa v súlade s požiadavkami dnešnej doby po prvýkrát...

Mesto opäť testuje

Mesto opäť testuje
11.02.2021 - 08:28 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda počas tohto víkendu (20.-21. februára) opäť plánuje testovanie na koronavírus na viacerých odberných miestach. Aj teraz bude daná možnosť registrácie. V sobotu  bude prebiehať testovanie obyvateľov na šiestich...

Otvorenie škôl v Dunajskej Strede sa odkladá

Otvorenie škôl v Dunajskej Strede sa odkladá
07.02.2021 - 14:22 | Mestské správy
V sobotu 6. februára 2021 zasadal Krízový štáb mesta Dunajská Streda, ktorý po zvážení všetkých okolností v súvislosti s pandémiou COVID-19 na území mesta vydáva nasledovné stanovisko.   Na základe informácií RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede...

Aj v Dunajskej Strede bude testovanie cez víkend – zvlášť pre školy aj pre širokú verejnosť

Aj v Dunajskej Strede bude testovanie cez víkend – zvlášť pre školy aj pre širokú verejnosť
05.02.2021 - 17:33 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda sa snaží zabezpečiť aj pre obyvateľov možnosť dať sa otestovať na Covid-19. Z toho dôvodu prebehne testovanie v dvoch rovinách. V sobotu očakávajú výlučne zamestnancov škôl a materských škôl ako aj tých rodičov, ktorí majú...

VYHLÁŠKA

VYHLÁŠKA
03.02.2021 - 12:27 | Mestské správy
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre mesto Dunajská Streda   Regionálny  úrad  verejného  zdravotníctva  so  sídlom  v  Dunajskej  Strede  (...

VYHLÁŠKA

VYHLÁŠKA
01.02.2021 - 10:24 | Mestské správy
  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Dunajská Streda a pre mesto Dunajská Streda   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom...

Termíny druhého kola testovania: 30. január, 31. január a 1. február

Termíny druhého kola testovania: 30. január, 31. január a 1. február
29.01.2021 - 11:19 | Mestské správy
Keďže v okrese Dunajská Streda pomer nakazených presahuje 3%, v dňoch 30.–31. januára a 1. februára bude ďalšie kolo plošného testovania. Cez víkend budú odberné miesta otvorené medzi 8-mou a 18-tou hodinou, v pondelok od 13-tej do 18-tej hodiny. V...

Výzva na pomoc v zbierke

Výzva na pomoc v zbierke
26.01.2021 - 16:23 | Mestské správy
Dunajskostredská farská charita a samospráva mesta Dunajská Streda sa na obyvateľstvo obracajú s nasledovnou výzvou: pokiaľ máte možnosť, ponúknite svoju pomoc poskytnutím trvanlivých potravín (cestoviny, ryža, olej, konzervy atď.), prípadne plienok...

Zasadal mestský krízový štáb: obyvateľov na žijúcich Kračanskej ceste dali do karantény

Zasadal mestský krízový štáb: obyvateľov na žijúcich Kračanskej ceste dali do karantény
25.01.2021 - 10:43 | Mestské správy
V druhý deň mestského skríningu na koronavírus otestovali 3622 obyvateľov Dunajskej Stredy, z nich bolo 110 Covid-19 pozitívnych. Najhoršia situácia sa ukázala byť na odberovom mieste zriadenom v Spoločenskom centre na Kračanskej ulici: z tam...

V nemocnici sú ešte voľné miesta, ale treba sa predbežne zaregistrovať na testovanie

V nemocnici sú ešte voľné miesta, ale treba sa predbežne zaregistrovať na testovanie
24.01.2021 - 13:28 | Mestské správy
Od 25. januára, teda od pondelka v suteréne dunajskostredskej nemocnice prijímajú záujemcov iba na základe predbežnej registrácie v rámci celoštátneho skríningového pretestovania Ag testami na ochorenie Covid-19.  Kto si chce rezervovať termín na...

Na obyvateľov čaká v meste viacero odberových miest – je možnosť aj online či telefonického objednávania!

Na obyvateľov čaká v meste viacero odberových miest – je možnosť aj online či telefonického objednávania!
20.01.2021 - 15:54 | Mestské správy
Už od pondelka organizujú družstvá, chystajú odberové miesta   Dunajská Streda sa zapája do celoštátneho testovania na Covid-19 siedmimi odberovými miestami v dňoch 22.-23. januára, resp. 25.-26. januára. Je možnosť aj objednania sa na odber, pre...

Dunajská Streda žiada zdravotníkov o pomoc

Dunajská Streda žiada zdravotníkov o pomoc
18.01.2021 - 16:43 | Mestské správy
Samospráva mesta Dunajská Streda týmto žiada zdravotníckych pracovníkov, aby sa ako dobrovoľníci prihlásili na pomoc s organizovaním testovania v našom meste. V zmysle uznesenia vlády zo 17. januára 2021 nás opäť čaká celoplošné testovanie na Covid-...

Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede

Odpratávanie snehu v Dunajskej Strede
18.01.2021 - 08:10 | Mestské správy
V zimnom období na území mesta Dunajská Streda  sa o chodníky a verejné priestranstvá stará Municipal Real Estate s. r. o., kým o cesty EKOM PLUS s. r o. Mesto však má aj také územia,  ktoré v súvislosti s odpratávaním snehu či ľadu nemá v...

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol

Počet obyvateľov Dunajskej Stredy mierne klesol
15.01.2021 - 12:22 | Mestské správy
Podľa sumára matriky k 31. decembru 2020 bol počet obyvateľov Dunajskej Stredy 22 733, čo je o 35 menej ako pred rokom. Príčinou poklesu je, že vlani zomrelo 277 obyvateľov Dunajskej Stredy, počet novorodencov však bol iba 186. Počet úmrtí v roku...

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!

Do pozornosti vlastníkov nehnuteľností!
14.01.2021 - 10:24 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje občanov, že každý vlastník, ktorý v roku 2020 nadobudol alebo predal nehnuteľnosť, je povinný do 31. januára 2021 podať daňové priznanie.  Týka sa to tých vlastníkov, ktorí v...

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni

Daň z nehnuteľností na rok 2021: na nezmenenej úrovni
14.01.2021 - 10:23 | Mestské správy
Od januára je účinné nové všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2020 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné automaty na území mesta Dunajská Streda. VZN prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa...

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov

Poplatok za odpad na rok 2021: výrazné zľavy pre seniorov nad 70 rokov
08.01.2021 - 10:16 | Mestské správy
Od 1. 1. 2021 v Dunajskej Strede nadobudlo účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady č. 21./2020, ktoré prijalo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 8. decembra 2020. Najpodstatnejšia zmena sa týka...

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV

MENÍ SA AJ FORMA ODOVZDÁVANIA DOKUMENTOV VÄČŠÍCH ROZMEROV
04.01.2021 - 16:56 | Mestské správy
Nakoľko pre sprísnené pandemické opatrenia Mestský úrad Dunajská Streda namiesto 10. januára ostáva predbežne zatvorený do 24. januára, preto aj v prípade takých úradných vecí, pri ktorých treba odovzdať väčšie množstvo písomností, dochádza k...

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV V ROKU 2021“

VÝZVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA V RÁMCI PROGRAMU „PODPORA VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV  V ROKU 2021“
01.01.2021 - 15:14 | Mestské správy
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2021   na predkladanie žiadostí o dotáciu Z ROZPOčTU MESTA DUNAJSKÁ STREDA v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH ÚČELOV ALEBO VEREJNOPROSPEŠNÝCH ÚČELOV v roku 2021“   V ...

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA

OZNAM MESTA DUNAJSKÁ STREDA
22.12.2020 - 14:43 | Mestské správy
Pre nízky záujem zákonných zástupcov o dochádzku detí  budú  materské školy v zriadení mesta Dunajská Streda  od 23.12.2020 do 6.1.2021  mimo prevádzky  

Stránky