Mestské správy

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením
15.07.2019 - 12:13 | Mestské správy
V mestskom kultúrnom stredisku namontovali novú a modernú vzduchotechniku. Na chýbajúcu klimatizáciu sa sťažovalo najmä obecenstvo divadelnej sály.   Vybudovanie novej klimatizácie bolo už neodkladné. Vetrací systém MsKS doslúžil. Na podujatiach...

CO-amoniak

CO-amoniak
10.07.2019 - 09:50 | Mestské správy
Opatrenia pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí zapríčinených únikom nebezpečných látok   Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi alebo biologickými...

Stránkové hodiny cez leto

Stránkové hodiny cez leto
28.06.2019 - 12:23 | Mestské správy
Stránkové hodiny cez leto   V kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede  cez leto  dôjde ku zmene úradných hodín. Od 1. júla 2018 až do konca augusta v kancelárii vybavujú stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok...

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19
28.06.2019 - 09:18 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19 Detské osobnosti škôl v Dunajskej Strede ocenili v poradí trinástykrát. Na slávnosti vo veľkej zasadačke mestskej radnice z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ spolu vyznamenali 31 vynikajúcich žiakov....

Jubilejné štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice

Jubilejné štvrtkové hudobné programy na nádvorí radnice
27.06.2019 - 12:24 | Mestské správy
Na nádvorí dunajskostredskej radnice počnúc 27. júnom tento rok opäť zaznejú vábivé melódie počas piatich štvrtkových večerov v rámci podujatia Dunajskostredská hudba na nádvorí. Táto séria koncertov sa realizuje už po desiatykrát, vstup je...

V letnej škôlke je z roka na rok viac detí

V letnej škôlke je z roka na rok viac detí
24.06.2019 - 15:17 | Mestské správy
Mestská samospráva Dunajskej Stredy pokračuje v tradícii minulých rokov zabezpečením služby letných MŠ. Záujem o túto službu neustále narastá, rodičia každým rokom dajú viac detí do letnej škôlky. Podmienkou prijatia naďalej je, aby deti v školskom...

Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami

Od 1. júla odvezú papierový odpad aj zo zón s rodinnými domami
24.06.2019 - 15:15 | Mestské správy
Mestský úrad po odvoze zeleného a plastového odpadu od 1. júla 2019 zavedie aj organizovaný odvoz papierového odpadu v Dunajskej Strede zo zón s rodinnými domami. Samospráva týmto opatrením chce dosiahnuť, aby občania mesta selektovali čo najviac...

Modernizácia Športovej ulice , následne ďalšie rozvojové investície v roku 2019

Modernizácia Športovej ulice , následne ďalšie rozvojové investície v roku 2019
18.06.2019 - 14:48 | Mestské správy
V plnom tempe pokračuje modernizácia Športovej ulice, jednej z najfrekventovanejších ulíc Dunajskej Stredy. Nevyhnutná rekonštrukcia cesty sa odkladala kvôli výstavbe MOL Arény.   Vozovka dostane nový asfaltový povrch od hotela Bonbon po MOL Arénu....

MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia

MŠ v Ružovom háji oslavuje 50. výročie založenia
17.06.2019 - 12:48 | Mestské správy
Materská škola v Ružovom háji otvorila svoje brány v školskom roku 1968/69. Predškolské zariadenie oslavuje tento rok 50. výročie založenia. Okrúhle jubileum si najprv pripomenuli na tradičnom rodinnom dni, pri účasti rodičov a starých rodičov detí...

Žitnoostrovský jarmok –po tridsiaty deviatykrát

Žitnoostrovský jarmok –po tridsiaty deviatykrát
10.06.2019 - 13:10 | Mestské správy
Tradičný Žitnoostrovský jarmok v Dunajskej Strede otvára tento rok svoje brány 19. septembra a  potrvá od štvrtka do nedele. aj teraz sa bude konať v susedstve novej MOL  Arény, ktorá bola nedávno odovzdaná do užívania. Okrem stánkov domácich...

Do ZŠ v Dunajskej Strede zapísali spolu 378 detí

Do ZŠ v Dunajskej Strede zapísali spolu 378 detí
03.06.2019 - 09:49 | Mestské správy
V apríli do 6 základných škôl mesta zapísali na školský rok 2019/2020 spolu 378 detí, z toho 224 do maďarských ZŠ.   Slávnostný zápis sa konal v ZŠ Zoltána Kodálya a v ZŠ na Smetanovom háji. DO ZŠ s VJM Zoltána Kodálya dali zapísať 40 detí, čo je...

Odvážne rozvojové zámery dunajskostredského termálneho kúpaliska

Odvážne rozvojové zámery dunajskostredského termálneho kúpaliska
03.06.2019 - 09:48 | Mestské správy
Termálne kúpalisko v Dunajskej Strede má za sebou úspešný rok 2018. Zlepšili sa všetky ukazovatele, ako obrat, zisk a návštevnosť. Nakoľko pozitívne ekonomické výsledky sú založené na rozvojovom programe z minulých rokov, investície pokračujú aj v...

Moje mesto Dunajská Streda – fotosúťaž detí a mládeže

Moje mesto Dunajská Streda – fotosúťaž detí a mládeže
28.05.2019 - 14:58 | Mestské správy
Viceprimátori mesta, A. Szabó László a Karaffa Attila vyhlasujú pre žiakov základných a stredných škôl fotosúťaž. Cieľom súťaže je, aby mládež Dunajskej Stredy objavila krásy mesta, pamätníky, aby zvečnila okamihy každodenného života, aby ich...

Poďakovanie primátora Dunajskostredčanom za fandenie na galope

Poďakovanie primátora Dunajskostredčanom za fandenie na galope
28.05.2019 - 14:31 | Mestské správy
„Touto cestou sa chcem poďakovať dunajskostredskému obecenstvu za vytrvalé fandenie na V. Žitnoostrovskom galope. Aj vďaka tejto podpore fanúšikov sa nášmu jazdcovi podarilo zvíťaziť v napínavom finálovom behu. Hlavnú zásluhu na tom má náš jazdec,...

V.Žitnoostrovský galop: Dunajskostredčania opäť môžu fandiť svôjmu jazdcovi

V.Žitnoostrovský galop: Dunajskostredčania opäť môžu fandiť svôjmu jazdcovi
23.05.2019 - 14:26 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda posledný májový víkend už po piatykrát bude hostiteľom Žitnoostrovského galopu. Jazdecké preteky 25. mája v areáli maloblahovského letiska budú jedným z oficiálnych rozbehov tradičného budapeštianskeho Národného galopu na...

Ocenili prácu zdravotných sestier

Ocenili prácu zdravotných sestier
20.05.2019 - 07:50 | Mestské správy
Medzinárodný deň sestier 12. mája je na svete pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva, Florence Nightigaleovej. Pri tejto príležitosti OZ Spoločne pre zajtrajšok a poslanecký klub Trnavského samosprávneho kraja za SMK-MKP...

SÚŤAŽ NÁVRHOV

SÚŤAŽ NÁVRHOV
15.05.2019 - 13:18 | Mestské správy
SÚŤAŽ NÁVRHOV V „Park kultúry a oddychu – Dunajská Streda“ Mesto Dunajská Streda vyhlasuje súťaž návrhov na riešenie usporiadania Žitnoostrovského jarmoku v priestoroch Parku kultúry a oddychu v Dunajskej Strede ako aj na optimálne urbanistické a...

Ceny mesta Dunajská Streda odovzdali desiatykrát

Ceny mesta Dunajská Streda odovzdali desiatykrát
02.05.2019 - 11:04 | Mestské správy
V rámci Dní sv. Juraja odovzdali Ceny mesta Dunajská Streda. Tento rok udelili tri Ceny Pro Urbe, tri Ceny primátora, dva Pamätné listy primátora a dve ceny Pedagóg roka, resp. Čestné občianstvo mesta Dunajská Streda.    Čestné občianstvo mesta...

Stretnutie rodákov: bývalí Dunajskostredčania si zaspomínali na staré časy

Stretnutie rodákov: bývalí Dunajskostredčania si zaspomínali na staré časy
02.05.2019 - 11:03 | Mestské správy
Mestská samospráva Dunajskej Stredy usporiadala 5. stretnutie rodákov, na ktoré prichádzajú bývalí Dunajskostredčania, ktorí sa v určitej miere stále viažu na mesto. Buď sa tu narodili, či žili niekoľko rokov, avšak dnes už bývajú na inom mieste...

Novinka V. Žitnoostrovského galopu: budú az bežecké preteky

Novinka V. Žitnoostrovského galopu: budú az bežecké preteky
30.04.2019 - 08:33 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda v posledný májový víkend už po piatykrát  bude hostiteľom  Žitnoostrovského galopu. Jazdecké preteky 25. mája v areáli maloblahovského letiska budú jedným z oficiálnych rozbehov tradičného budapeštianskeho Národného galopu,...

Stránky