Mestské správy

Pán Smietko rozdával radosť

Pán Smietko rozdával radosť
01.10.2020 - 15:25 | Mestské správy
Počas Dňa bez áut bola vyhodnotená Súťaž s pánom Smietkom. V rámci Dňa bez áut FCC Environment Slovensko odovzdalo v Dunajskej Strede ocenenia v súťaži pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľno-časové zariadenia. V 2....

Maloblahovský kruhový objazd: mesto už vypísalo verejné obstarávanie

Maloblahovský kruhový objazd: mesto už vypísalo verejné obstarávanie
30.09.2020 - 08:08 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda už zahájila proces verejného obstarávania na realizáciu vybudovania kruhového objazdu v mestskej časti Malé Blahovo. Akonáhle sa tento proces ukončí, víťazný uchádzač sa môže pustiť do realizácie tejto už roky plánovanej...

Poplatok za odpad na rok 2020: lehota pre podnikateľov vyprší 30. septembra

Poplatok za odpad na rok 2020: lehota pre podnikateľov vyprší 30. septembra
24.09.2020 - 09:15 | Mestské správy
Koncom septembra právnickým osobám, teda podnikateľom posobiacim na území mesta  Dunajská Streda vyprší termín zaplatenia poslednej splátky poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na rok 2020.  Referát daní a poplatkov Mestského úradu v ...

Deň bez áut: 22. septembra Hlavná ulica bude patriť bicyklom

Deň bez áut: 22. septembra Hlavná ulica bude patriť bicyklom
21.09.2020 - 07:53 | Mestské správy
V utorok 22. septembra mesto Dunajská Streda sa po prvýkrát zapojí do medzinárodnej akcie Svetový deň bez áut. Akcia, ktorú nazývajú aj ako Deň mobility, upozorňuje na fakt, že ľudia sú denne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému...

Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity navštívila Dunajskú Stredu

Splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity navštívila Dunajskú Stredu
18.09.2020 - 10:56 | Mestské správy
16. septembra po prvý raz prišla do Dunajskej Stredy na pracovnú návštevu Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity. Na prijatí splnomocnenkyne vlády a jej pracovníkov sa zúčastnili primátor mesta Zoltán Hájos, prednostka mestského...

Dunajská Streda sa aj tento rok prihlásila do súťaže Do práce na bicykli

Dunajská Streda sa aj tento rok prihlásila do súťaže Do práce na bicykli
18.09.2020 - 10:53 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda ani v tomto roku neporušilo tradíciu, a už po štvrtýkrát sa prihlásilo do celoštátnej kampane Do práce na bicykli. Súťaž, ktorá propaguje dopravu bicyklom, tento rok ministerstvo dopravy vyhlásilo pod heslom Nasadni na bicykel...

Mesto v rámci Dňa bez áut (22. septembra 2020) uzatvorí Hlavnú ulicu v meste

Mesto v rámci Dňa bez áut (22. septembra 2020) uzatvorí Hlavnú ulicu v meste
11.09.2020 - 10:53 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda sa zapojilo do kampane Európsky týždeň mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na národnej úrovni. Európsky týždeň mobility...

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027
07.09.2020 - 15:27 | Mestské správy
Vážený obyvateľ / Vážená obyvateľka mesta Dunajská Streda! V súčasnosti prebieha proces vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na obdobie 2021-2027, ktorého cieľom je identifikovať možné rozvojové zámery mesta...

Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov

Od septembra mesto odvezie stavebný odpad do 500 kilogramov
04.09.2020 - 12:26 | Mestské správy
Od 1. septembra mesto zaviedol novú službu: Municipal s. r. o. pri renovácii bytu alebo domu odváža stavebný odpad produkovaný obyvateľmi Dunajskej Stredy. Stavebný odpad odnesú v malých kontajneroch, horná hranica zaťaženia je 500 kilogramov....

Od 2. septembra nová expresná autobusová linka premáva do Bratislavy

Od 2. septembra nová expresná autobusová linka premáva do Bratislavy
04.09.2020 - 12:24 | Mestské správy
SAD Dunajská Streda od 2. septembra spúšťala expresnú autobusovú linku z 1. nástupišťa dunajskostredskej autobusovej stanice. Pri prvej jazde boli prítomní aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a podpredseda József Berényi, keďže...

Od septembra zmena stránkových hodín

Od septembra zmena stránkových hodín
28.08.2020 - 08:52 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 2. septembra 2020 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu stránky vybavujú podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok:    8. 00   -  16.00 Utorok :       8. 00   -  16.00...

Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora

Nový čestný občan, 3 laureáty ceny Pro Urbe a 3 ocenenia primátora
25.08.2020 - 14:11 | Mestské správy
  V MsKS Benedeka Csaplára v poradí už po jedenásty krát boli odovzdané mestské ocenenia. Vyznamenaní občania tohoročné ocenenia prevzali v rámci slávnostného galaprogramu za svoju záslužnú činnosť, vykonanú v prospech mesta na rôznych úsekoch...

Žitný ostrov a Szigetköz (Medziostrovie) spoločne propagujú turizmus

Žitný ostrov a Szigetköz (Medziostrovie) spoločne propagujú turizmus
17.08.2020 - 07:44 | Mestské správy
Dunajská Streda a Győr opäť boli úspešní vo výzve Fondu malých projektov Interreg SK-Maďarsko. To znamená, že odborníci z dvoch miest spoločne prezentujú a propagujú turistické možnosti dvoch regiónov. Dve mestá majú už za sebou úspešnú spoluprácu,...

Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú

Vďaka pozitívnym prognózam dostanú v tomto roku viaceré investície zelenú
12.08.2020 - 15:32 | Mestské správy
Do rozpočtu mesta Dunajská Streda boli opäť zaradené niektoré investície, ktoré boli na začiatku roka z rozpočtu mesta vyškrtnuté kvôli nepriaznivým celoštátnym hospodárskym prognózam spôsobenými pandémiou koronavírusu.  Rozhodlo o tom mestské...

ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE

ŽITNÝ OSTROV A REGIÓN SRDCE ŽITNÉHO OSTROVA SA ZAPOJA DO SPOLOČNEJ PRÁCE
06.08.2020 - 15:40 | Mestské správy
Zástupcov médií privítal primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, vzápätí pokračoval, že nedávno uzatvorili úspešný, tiež cezhraničný projekt Cultacross. Terajší – Srdce Žitného ostrova – Pannontáj – má síce užší volúmen, ale primátor považuje...

Ihriská MŠ mesta sú bohatšie o nové hracie prvky

Ihriská MŠ mesta sú bohatšie o nové hracie prvky
05.08.2020 - 10:29 | Mestské správy
Na ihriskách deväť materských škôl v zriadení samosprávy Mesta Dunajská Streda pribudli nové hracie prvky. Technický a investičný odbor MsÚ sa v predstihu dohodol s riaditeľkami škôlok ohladne záujmu o nové hracie zostavy. Každá MŠ sa obohatila o...

Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede

Od augusta zmena cien stravovania v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede
05.08.2020 - 10:18 | Mestské správy
Od 1. augusta 2020 sa zmení cena stravovania v Centre sociálnej starostlivosti. Zmena sa týka mestských jaslí, jedálne centra a denného stacionára ľudí s mentálnym postihom. Stravníci seniori doteraz platili za obed 1 euro, alebo 1,3 eura. Obed pre...

Postrek proti komárom v Dunajskej Strede

Postrek proti komárom v Dunajskej Strede
05.08.2020 - 10:11 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje, že vo štvrtok, 6. augusta 2020 večer od 20.00 hod. sa bude vykonávať postrek proti komárom na celom území mesta, v zónach s rodinnými domami, na sídliskách, v centre mesta ako aj v mestských častiach Malé...

Deň sv. Štefana

Deň sv. Štefana
30.07.2020 - 12:15 | Mestské správy
P O Z V Á N K A     V mene Samosprávy mesta Dunajská Streda  srdečne pozývam obyvateľov nášho mesta na slávnostnú spomienku a kladenie vencov pri príležitosti Dňa sv. Štefana a následne na galavečer odovzdania ocenení mesta Dunajská Streda, ktoré...

V Dunajskej Strede na Hlavnej ulici otvorili turistické informačné centrum

V Dunajskej Strede na Hlavnej ulici otvorili turistické informačné centrum
17.07.2020 - 08:28 | Mestské správy
    Prvotným cieľom turistickej informačnej kancelárie na Hlavnej ulici oproti mestskej radnici je osloviť turistov, ktorí navštívia mesto, ďalej vzbudiť aj záujem miestnych obyvateľov o krásy a pamätihodnosti regiónu. Turistické centrum informuje o...

Stránky