Mestské správy

Mesto zrenovovalo kultúrny dom v Mliečanoch

Mesto zrenovovalo kultúrny dom v Mliečanoch
06.03.2019 - 15:33 | Mestské správy
Kultúrny dom v Mliečanoch bol v minulých mesiacoch kompletne obnovený. Modernizácia sa začala v decembri. Budova postavená v 70. rokoch už bola zrelá na rekonštrukciu. Mestská samospráva dala zrenovovať exteriér aj interiér kultúrneho domu. Vykonala...

Udelili mestské ocenenia na rok 2019

 Udelili mestské ocenenia na rok 2019
25.02.2019 - 09:14 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj v tomto roku budú odovzdané mestské ocenenia za rok 2019, v poradí už po desiatykrát od roku 2010. Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy o návrhoch na mestské ocenenia za rok 2019 rozhodlo na zasadnutí 19. februára. Tohoročné...

Definitívne zloženie mestských komisií

Definitívne zloženie mestských komisií
21.02.2019 - 08:05 | Mestské správy
Na novembrovom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede boli zvolené nové poradné orgány samosprávy, ako mestská rada a mestské odborné komisie. Definitívny zoznam členov odborných komisií  bol odsúhlasený až...

Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca

Prvé kolo volieb prezidenta bude 16. marca
19.02.2019 - 11:33 | Mestské správy
V Slovenskej republike 16. marca bude prvé kolo voľby prezidenta. Ak ani jeden z kandidátov v prvom kole nezíska nadpolovičnú väčšinu odvzdaných platných hlasov , druhé kolo sa koná 30. marca 2019. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 ...

Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi
18.02.2019 - 08:13 | Mestské správy
Zmeny sa vzťahujú rovnako na fyzické osoby ako na právnické osoby. Mestký úrad začal označovať kuka nádoby na odpad. V každej domácnosti bude označená jedna nádoba so žltou nálepkou s kódovým číslom. Označenia nádob sa robí pri odvoze odpadu, staré...

Do pozornosti organizátorov kultúrnych podujatí

Do pozornosti organizátorov kultúrnych podujatí
08.02.2019 - 11:47 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa celoročne uskutoční mnoho kultúrnych podujatí,  okresné sídlo charakterizuje pestrý kultúrny život. V záujme zabezpečenia podmienok kultivovanej zábavy samospráva mesta v roku 2016 prijala pravidlá usporiadania kultúrnych...

Prebieha modernizácia veľkého plaveckého bazéna

Prebieha modernizácia veľkého plaveckého bazéna
06.02.2019 - 13:19 | Mestské správy
Návštevníkov dunajskostredského termálneho kúpaliska očakáva niekoľko noviniek aj v roku 2019. Investičné akcie prispievajú k zvýšeniu komfortu a pohodlia kúpeľných hostí. Do mesiaca jún sa dokončí rekonštrukcia najstaršieho, veľkého bazéna...

V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu

V zbernom areáli Municipal od 1. februára platí rozšírený otvárací čas a rozšírený zoznam druhov odpadu
01.02.2019 - 08:53 | Mestské správy
Mestská spoločnosť na správu verejných priestranstiev Municipal rozšírila otvárací čas zberného dvora na Bratislavskej ceste. Areál okrem pondelka a soboty odteraz bude otvorený aj vo štrvtok od 12.00 do 17.00, aby obyvatelia Dunajskej Stredy mali...

Novoročné stretnutie s Radou múdrych a podnikateľmi mesta

Novoročné stretnutie s Radou múdrych a podnikateľmi mesta
28.01.2019 - 09:07 | Mestské správy
Vedenie mesta Dunajskej Stredy aj tento rok pozvalo na tradičné novoročné stretnutie členov Rady múdrych, ďalej podnikateľov a majiteľov firiem v meste. Primátor Zoltán Hájos na obidvoch stretnutiach po novoročnom vinši hovoril o rozvojových plánoch...

Verejná výzva

Verejná výzva
24.01.2019 - 10:54 | Mestské správy
Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda Zámer výzvy V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc...

Ples mesta už desiatykrát!

Ples mesta už desiatykrát!
22.01.2019 - 12:29 | Mestské správy
Jubilejný, 10. charitatívny ples mesta Dunajská Streda je na programe v sobotu, 2. februára. Ples sa začína o 19-tej hodine, oproti minulým rokom na novom mieste, v hoteli Therma. Fašiangová udalosť očakáva hostí širokou ponukou jedál a nápojov,...

Vyššia daň za ubytovanie – investície na rozvoj turistického ruchu

Vyššia daň za ubytovanie – investície na rozvoj turistického ruchu
18.01.2019 - 12:39 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa od 1. januára 2019 zvýšila sadzba miestnej dane za ubytovanie. Na decembrovom zasadnutí MsZ schválili VZN, podľa ktorého sadzba dane na 1 osobu a 1 noc bude 1 euro. V okolitých obciach sa táto sadzba pohybuje v rozmedzí 1–1,5...

Zľavnené poplatky za odpad na rok 2019 zostávajú, niektoré platia automaticky

Zľavnené poplatky za odpad na rok 2019 zostávajú,  niektoré platia automaticky
15.01.2019 - 09:31 | Mestské správy
Príslušný odbor Mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy z poplatku za komunálny odpad na rok 2019, že ak chcú zľavy uplatniť aj na terajší kalendárny rok, majú znovu podať žiadosť, bez ohľadu nato, že zľavy im boli priznané už aj v...

Poplatky za odpad na rok 2019 sa zvýšili, zľavy naďalej platia

Poplatky za odpad na rok 2019 sa zvýšili,  zľavy naďalej platia
15.01.2019 - 09:26 | Mestské správy
V Dunajskej Strede v roku 2019 došlo k 10% -nému zvýšeniu miestneho poplatku za komunálny odpad. Rozhodlo o tom na svojom poslednom, decembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo. Stanovenie vyššieho poplatku za komunálny odpad je následkom...

Pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste

Pokračuje odvoz plastového odpadu od rodinných domov v meste
09.01.2019 - 13:03 | Mestské správy
Aj v roku 2019 pokračuje organizovaný zber a odvoz PET fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa uskutoční 10. januára. Vrecový zber a odvoz plastového odpadu naďalej vykonáva spoločnosť...

Termín je 31. január: predaj alebo nadobudnutie nehnuteľnosti treba ohlásiť

Termín je 31. január: predaj alebo nadobudnutie nehnuteľnosti treba ohlásiť
09.01.2019 - 07:54 | Mestské správy
Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje  vlastníkov nehnuteľností, ktorí v roku 2018 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, že sú do 31. januára  2019 povinní podať daňové priznanie.  Ide o vlastníkov, ktorí v roku 2018...

Odvoz stromčekov bude každý pondelok v januári

Odvoz stromčekov bude každý pondelok v januári
08.01.2019 - 11:55 | Mestské správy
Vianočné stromčeky budú v Dunajskej Strede zbierať a odvážať pravidelne po sviatku Troch kráľov, čiže  od 7. januára, a to  každý pondelok až do konca mesiaca. Zber a odvoz stromčekov vykoná mestská spoločnosť Municipal Real Estate v jednotlivých...

Zvyšujú sa dane, avšak viac financií pôjde na podporu kultúry, športu a sociálnych vecí

Zvyšujú sa dane, avšak viac financií pôjde na podporu kultúry, športu a sociálnych vecí
07.01.2019 - 10:29 | Mestské správy
Samospráva sa rozhodla pre 6%-né zvýšenie dane z nehmuteľnosti. V mestskej časti Mliečany sa však z dôvodu znečistenia ovzdušia daň z nehnuteľností znižuje o 20%. Daň z ubytovania sa zvýši na úroveň blízkych kúpeľných miest, aj tu sa očakáva vyšší...

Zvýši sa počet mestských policajtov a opatrovateľov

Zvýši sa počet mestských policajtov a opatrovateľov
07.01.2019 - 10:28 | Mestské správy
Samospráva pre rok 2019 vyhradila na prevádzku mestskej polície takmer 555 tisíc eur, až o 60 tisíc eur viac, než v minulom roku, nakoľko počet mestských policajtov sa zvýši o dva. Dunajská Streda v roku 2019 zvyšuje počet opatrovateľov...

Mestský rozpočet: Dunajská Streda počíta v roku 2019 s prebytkom 667 tisíc eur

Mestský rozpočet: Dunajská Streda počíta v roku 2019 s prebytkom 667 tisíc eur
07.01.2019 - 10:26 | Mestské správy
Rozpočet Dunajskej Stredy na rok 2019 počíta s príjmom 20,8 milióna eur a výdavkom 20,1 milióna eur, prebytok má byť 667 tisíc eur. Samospráva mesta plánuje v rozpočte o 9% vyšší príjem z podielových daní od štátu, než v roku 2018, čím výška...

Stránky