Mestské správy

Vyčistime spolu Žitný ostrov!

Vyčistime spolu Žitný ostrov!
25.09.2019 - 09:34 | Mestské správy
Občianske združenie Kukkonia v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou ISTER a DAC 1904 organizuje 28. septembra od 9.00 hodiny regionálny zber odpadu vo niekoľkých obciach a mestách na Žitnom ostrove.   Do projektu Zelená Kukkonia sa zapojilo...

Cestovný poriadok turistického vláčika

Cestovný poriadok turistického vláčika
19.09.2019 - 08:27 | Mestské správy
                      Cestovný poriadok turistického vláčika Žitnoostrovský jarmok - Csallóközi vásár v dňoch 19. 09. - 21. 09. 2019...

Poplatok za odpad: termín pre podnikateľov je 30. september

Poplatok za odpad: termín pre podnikateľov je 30. september
16.09.2019 - 14:27 | Mestské správy
Koncom septembra vyprší pre právnicke  osoby, podnikateľov termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2019.  Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede touto cestou upozorňuje daňovníkov na...

Žitnoostrovské múzeum oslávilo 55. výročie založenia

Žitnoostrovské múzeum oslávilo 55. výročie založenia
11.09.2019 - 08:40 | Mestské správy
Kultúrna inštitúcia pri príležitosti jubilea usporiadala oslavy, ďalej pripravila výstavu z pamiatok histórie múzea. "Budúcnosť má iba národ, ktorý má minulosť" - podčiarkol na jubilejnej slávnosti aj nový riaditeľ múzea Iván Nagy. Povedal, že...

Žiaci ZŠ na Jilemnického ulici už obedujú v modernizovanej školskej kuchyni

Žiaci ZŠ na Jilemnického ulici už obedujú v modernizovanej školskej kuchyni
05.09.2019 - 13:53 | Mestské správy
V deň zahájenia školského roka slávnostne odovzdali druhú centrálnu školskú kuchyňu v Dunajskej Strede. Modernizácia školskej kuchyne v slovenskej ZŠ na Jilemnického ulici sa začala na jar. V školskom roku 2019/2020 už personál školskej kuchyne môže...

Stránkové hodiny od septembra

Stránkové hodiny od septembra
30.08.2019 - 12:01 | Mestské správy
Na Mestskom úrade v Dunajskej Strede od 2. septembra 2019 dôjde ku zmene úradných hodín kancelárie prvého kontaktu. Od uvedeného dátumu kancelária prvého kontaktu vybavuje stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok:   8. 00  - 16. 00 Utorok...

Celý rad rozvojových investícií v lete

Celý rad rozvojových investícií v lete
30.08.2019 - 12:00 | Mestské správy
V letných mesiacoch sa v Dunajskej Strede realizovalo niekoľko významných akcií investičnej výstavby. Niektoré práce boli načasované na leto preto, lebo sa cez prázdniny a obdobie dovoleniek ľahšie realizujú. Napríklad nové parkoviská a modernizácia...

Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda

Od septembra aj žiaci ZŠ platia iba režijné náklady školského obeda
30.08.2019 - 11:57 | Mestské správy
Vďaka štátnej dotácii po škôlkároch od septembra školská strava bude zadarmo aj pre žiakov ZŠ, rodičia musia zaplatiť iba mesačné režijné náklady. Cena obeda sa skladá z dvoch častí: náklady základných surovín hradia čiastočne rodičia, ďalej...

Opotrebované pneumatiky nie sú plastovým odpadom

Opotrebované pneumatiky nie sú plastovým odpadom
20.08.2019 - 07:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sa často a opakovane stáva, že občania vyhadzujú opotrebované pneumatiky vedľa odpadové kontajnery na sídliskách. Napríklad aj počas dní čistoty ľudia vyložili pneumatiky pred dom. Takéto počínanie sa považuje za znečistenie...

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy

Prebieha zmena územného plánu mesta Dunajskej Stredy
14.08.2019 - 09:19 | Mestské správy
Mesta Dunajská Streda v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto verejnosti oznamuje,               že sa začalo prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov 12/...

Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke

Úložiská pre bicyklov sú už v prevádzke
30.07.2019 - 08:15 | Mestské správy
Mestská samospráva v Dunajskej Strede urobila ďalší krok pre popularizáciu bicyklovania a zmiernenie dopravnej situácie : v týchto dňoch boli uvedené do prevádzky cyklistické mobiliare na dvoch bodoch mesta. Uzavreté úložisko pre bicyklov bolo...

Poplatok za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!

Poplatok  za odpad: posledná splátka pre občanov do konca augusta!
30.07.2019 - 08:03 | Mestské správy
Koncom augusta pre fyzické osoby vyprší termín na zaplatenie poslednej splátky miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok 2019. Referát daní a poplatkov Mestského úradu v Dunajskej Strede upozorňuje daňovníkov na plnenie tejto...

V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách

V pravidelných intervaloch opäť umiestnia veľkoobjemové kontajnery pri záhradkárskych osadách
24.07.2019 - 07:43 | Mestské správy
V troch záhradkárskych osadách Dunajskej Stredy skúšobne, v pravidelných termínoch na 1 hodinu opäť pristavia kontajner pred záhradky. Na tom sa dohodli prednedávnom na spoločnom fóre vedenie mesta a zástupcovia majiteľov záhrad. Podľa nového...

Mestskí policajti od júla hliadkujú aj na bicykloch

Mestskí policajti od júla hliadkujú aj na bicykloch
15.07.2019 - 13:13 | Mestské správy
Do technického vybavenia Mestskej polície v Dunajskej Strede 2. júla pribudli dva služobné bicykle. Hodnota bicyklov je spolu 900 eur, nákup schválilo Mestské zastupiteľstvo. Novými dopravnými prostriedkami budú hliadkovať dvaja mestskí policajti,...

Vynovený plavecký bazén pre návštevníkov

Vynovený plavecký bazén pre návštevníkov
15.07.2019 - 13:11 | Mestské správy
Vo veľkom plaveckom bazéne bude voda už stále, odteraz bude slúžiť hosťom natrvalo. V novej sezóne je to najväčšia novinka na termálnom kúpalisku. Veľký plavecký bazén je v prevádzke už 45 rokov a renovácia už bola nanajvýš aktuálna. Riaditeľ...

Galéria súčasných maďarských umelcov a umelecký tábor jubilujú

Galéria súčasných maďarských umelcov a umelecký tábor jubilujú
15.07.2019 - 13:09 | Mestské správy
Galéria súčasných maďarských umelcov je baštou maďarskej kultúry na Hornej zemi, unikátna v Karpatskej kotline. Zbierku GSMU popri diel hornozemských maďarských výtvarníkov tvoria práce umelcov z Maďarska a maďarských umelcov žijúcich v rôznych...

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením

Divadelnú sálu MsKS vybavili klimatickým zariadením
15.07.2019 - 12:13 | Mestské správy
V mestskom kultúrnom stredisku namontovali novú a modernú vzduchotechniku. Na chýbajúcu klimatizáciu sa sťažovalo najmä obecenstvo divadelnej sály.   Vybudovanie novej klimatizácie bolo už neodkladné. Vetrací systém MsKS doslúžil. Na podujatiach...

CO-amoniak

CO-amoniak
10.07.2019 - 09:50 | Mestské správy
Opatrenia pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí zapríčinených únikom nebezpečných látok   Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi alebo biologickými...

Stránkové hodiny cez leto

Stránkové hodiny cez leto
28.06.2019 - 12:23 | Mestské správy
Stránkové hodiny cez leto   V kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Dunajskej Strede  cez leto  dôjde ku zmene úradných hodín. Od 1. júla 2018 až do konca augusta v kancelárii vybavujú stránky podľa nasledovného harmonogramu:   Pondelok...

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19

Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19
28.06.2019 - 09:18 | Mestské správy
Vyznamenali detské osobnosti školského roka 2018/19 Detské osobnosti škôl v Dunajskej Strede ocenili v poradí trinástykrát. Na slávnosti vo veľkej zasadačke mestskej radnice z 5 ZŠ v zriadení mesta a ZUŠ spolu vyznamenali 31 vynikajúcich žiakov....

Stránky