Voľné pracovné miesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon Základná umelecká škola - Korepetítor (tanečného odboru)361.32 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na akordeóne361.51 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na husliach361.75 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním hra na klavíri361.82 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ základnej umeleckej školy so študijným zameraním výtvarná výchova361.68 KBPrevziať
PDF icon ucitel_pre_predprimarne_vzdelavanie_v_materskej_skole_.pdf118.15 KBPrevziať
PDF icon ucitel_pre_nizsie_stredne_vzdelavanie_ucitel_2._stupna_s_aprobaciou_telesna_vychova_technika_.pdf51.17 KBPrevziať
PDF icon ZŠ Ármina Vámbéryho: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie, kvalifikovaný pre predmetymatematika, fyzika a vychovávateľ do školského klubu detí 144.79 KBPrevziať
PDF icon matrikar_-_matricny_urad.pdf112.61 KBPrevziať
PDF icon učiteľ pre predprimárne vzdelávanie376.49 KBPrevziať
PDF icon Referent spoločného stavebného úradu132.3 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná a športová výchova, ZŠ Zoltána Kodálya Dunajská Streda139.99 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda22.98 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ ZŠ (1.stupeň ZŠ): Základná škola Smetanov háj100.68 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – chémia: Základná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.6 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – matematika, informatika: Záíkladná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.9 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – slovenský jazyk a literatúra: Základná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.92 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, Vychovávateľka: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda53.79 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda28.51 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda29.99 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) : Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda255.55 KBPrevziať
PDF icon Pedagogický zamestnanec CVČ63.24 KBPrevziať