Voľné pracovné miesta

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
PrílohaVeľkosťPrevziať
PDF icon ZŠ Ármina Vámbéryho: učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie, kvalifikovaný pre predmetymatematika, fyzika a vychovávateľ do školského klubu detí 144.79 KBPrevziať
PDF icon matrikar_-_matricny_urad.pdf112.61 KBPrevziať
PDF icon učiteľ pre predprimárne vzdelávanie376.49 KBPrevziať
PDF icon Referent spoločného stavebného úradu132.3 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - telesná a športová výchova, ZŠ Zoltána Kodálya Dunajská Streda139.99 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda22.98 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ ZŠ (1.stupeň ZŠ): Základná škola Smetanov háj100.68 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – chémia: Základná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.6 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – matematika, informatika: Záíkladná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.9 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) – slovenský jazyk a literatúra: Základná škola Jilemnického 204/11, Dunajská Streda151.92 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ slovenského jazyka a literatúry, Vychovávateľka: Základná škola Gyulu Szabóa s VJM, Školská 936/1, Dunajská Streda53.79 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda28.51 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole( v triede s vyučovacím jazykom slovenským) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda29.99 KBPrevziať
PDF icon Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) : Základná škola, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda255.55 KBPrevziať
PDF icon Pedagogický zamestnanec CVČ63.24 KBPrevziať