Voľné pracovné miesta

Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v triede s VJM Veľkosť:

102.41 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica, výsledok Veľkosť:

95.28 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie v MŠ v triede s VJS Veľkosť:

39.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica, výsledok Veľkosť:

65.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Sekretárka na mestskom úrade v Dunajskej Strede Veľkosť:

154.94 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zverejnenie výsledku Veľkosť:

99.87 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: Zápisnica Veľkosť:

73.77 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Voľné pracovné miesta - ZŠ Gyulu Szabóa.pdf Veľkosť:

95.04 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: UČITEĽ(KA) SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Veľkosť:

92.35 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: referent_ochrany_zivotneho_prostredia_a_odpadoveho_hospodarstva_.pdf Veľkosť:

160.89 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: referent_odboru_stavebneho_0_2.pdf Veľkosť:

140.33 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: mestsky_policajt_0_2.pdf Veľkosť:

141.66 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UČITEĽ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY SO ŠTUDIJNÝM ZAMERANÍM HRA NA BICÍCH NÁSTROJOCH Veľkosť:

226.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ucitel_pre_predprimarne_vzdelavanie_v_triede_s_vyucovacim_jazykom_slovenskym_0_1.pdf Veľkosť:

102.16 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ucitel_pre_predprimarne_vzdelavanie_v_ms_v_triede_s_vyucovacim_jazykom_madarskym__0_1.pdf Veľkosť:

102.37 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ucitelka_slovenskeho_jazyka_a_literatury_0_1.pdf Veľkosť:

92.53 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: UČITEĽ PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MŠ Veľkosť:

47.29 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: odbor_financny_a_evidencie_majetku_1.pdf Veľkosť:

134.55 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO- ODBOR FINANCNÝ A EVIDENCIE MAJETKU Veľkosť:

132.51 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZVEREJNENIE VÝSLEDKU- REFERENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Veľkosť:

217.58 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: ZÁPISNICA-REFERENT OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Veľkosť:

43.15 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: zverejnenie_vysledku-_odbor_financny_a_evidencie_majetku__0_1.pdf Veľkosť:

29.25 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Názov: volne_pracovne_miesto_-ucitel_materskej_skoly_v_triede_s_vyucovacim_jazykom_slovenskym__2_1.pdf Veľkosť:

82.38 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť
Príloha Veľkosť Typ dokumentu Prevziať
Názov: Mestský policajt_0.pdf Veľkosť:

142.06 KB

Typ dokumentu:

pdf

Stiahnuť:Stiahnuť