Úradná tabuľa

Verejné pripomenkovanie

Verejné pripomenkovanie
04.11.2015 - 15:44 | Úradná tabuľa
Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda Mesto Dunajská Streda spracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o...

Ohlásenie voľného pracovného miesta

Ohlásenie voľného pracovného miesta
28.10.2015 - 14:13 | Úradná tabuľa
Základná škola  Gyulu Szabóa s VJM v  Dunajskej Strede, Školská 936/1 prijme učiteľa pre 2. stupeň ZŠ s aprobáciou telesná výchova  s nástupom od  9. 11. 2015. Požiadavky na uchádzača: Vzdelanie podľa zákona c.317/2009 Z.z. o pedagogickych...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 2/2015
21.08.2015 - 13:39 | Úradná tabuľa
V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 18.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015
21.08.2015 - 13:38 | Úradná tabuľa
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
02.07.2015 - 13:50 | Úradná tabuľa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky...

Zariadenie

Zariadenie
20.03.2015 - 10:28 | Úradná tabuľa
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda

Rozhodnutie

Rozhodnutie
10.09.2014 - 15:00 | Úradná tabuľa

Stránky