Úradná tabuľa

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
13.09.2021 - 14:47 | Úradná tabuľa
Č.z.: 39894/7461/2021/115-FZ     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021     V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej...

Oznámenie

Oznámenie
11.06.2021 - 07:40 | Úradná tabuľa
Oznamujeme našim občanom, že Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede od 10. júna 2021 vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru zakazuje používať otvorený...

Oznámenie o strategickom dokumente - "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja TT SK 2022 - 2030"

Oznámenie o strategickom dokumente -
12.04.2021 - 14:31 | Úradná tabuľa
Mestský úrad Dunajská Streda Vám týmto oznamuje, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2022 - 2030“ je možné nahliadnuť od 12.04.2021 do 26.04.2021 počas úradných hodín na...

Stránky

Cookies