Úradná tabuľa

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín č. 1/2015
21.08.2015 - 13:38 | Úradná tabuľa
 V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č.408/2011 Z.z. (ďalej len „zákona") týmto Mesto Dunajská Streda oznamuje, že dňa 17.8.2015 sa  začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na...
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
02.07.2015 - 13:50 | Úradná tabuľa
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky...
Oznámenie
29.06.2015 - 15:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.
Zariadenie
20.03.2015 - 10:28 | Úradná tabuľa
na zber a výkup druhotných surovín Dunajská Streda
Rozhodnutie
10.09.2014 - 15:00 | Úradná tabuľa

Stránky