Úradná tabuľa

Oznámenie

Oznámenie
19.04.2022 - 07:49 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Oznámenie

Oznámenie
11.03.2022 - 14:51 | Úradná tabuľa
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská distribučná a.s.

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi
09.03.2022 - 14:55 | Úradná tabuľa
Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022 - upozornenie     Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie.   Pohľad do kalendára...

Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“

Oznámenie o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“
16.12.2021 - 15:12 | Úradná tabuľa
Vážení občania, oznamujeme Vám, že do Oznámenia o strategickom dokumente – ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dunajská Streda na roky 2022 – 2027“ je možné nahliadnuť od 16.12.2021 do 30.12.2021 počas úradných hodín na...

Výzva

Výzva
15.11.2021 - 11:43 | Úradná tabuľa
Výzva Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm. b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov...

Stránky

Cookies