Városi rendőrség

mesto DS

Városi rendőrség

Cím: Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda
Web: https://mestskapolicia.dunstreda.sk/
Telefon: 159