Városi Tanács

A városi tanács a képviselő-testület kezdeményező, végrehajtó és ellenőrző szerve, és különösen a következő feladatokat látja el:

  • a) biztosítja a képviselő-testületi határozatokban rögzített feladatok teljesítését, és részt vesz a képviselő-testületi ülések vitaanyagainak készítésében,
  • b) részt vesz a képviselő-testületi ülések előkészítésében, és saját javaslatokat terjeszt a képviselő-testület elé,
  • c) szervezi és koordinálja a képviselő-testület által létrehozott szakbizottságok tevékenységét,
  • d) a polgármester javaslatára előzetesen megtárgyalja a képviselő-testület azon határozatát, amelynek végrehajtását a polgármester fel kívánja függeszteni, mivel azt törvényellenesnek vagy a város számára nyilvánvalóan hátrányosnak tartja (a községi önkormányzatokról szóló törvény 13. § (6) bek.),
  • e) állást foglal a polgármester által előterjesztett ügyekben,
  • f) foglalkozik a város vagyonát, a város által létrehozott alapokat és a város költségvetését, a helyi adókat és díjakat érintő folyó ügyekkel, és javaslatokat terjeszt a képviselő-testület vagy a polgármester elé, 
  • g) foglalkozik a város és lakosainak életét érintő ügyekkel, és állásfoglalást készít ezekkel kapcsolatban a képviselő-testület és a polgármester számára,
  • h) a képviselő-testület határozata alapján további feladatokat lát el.