Városi képviselő - testület

A képviselő-testület a város önkormányzati szerve, amelyet a város polgárai által közvetlenül négy évre megválasztott képviselők alkotnak. A képviselő-testület megbízatási időszaka az újonnan megválasztott képviselők eskütételével ér véget.

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 21 képviselőből áll.

A képviselő-testületi ülések alapvetően nyilvánosak. A város képviselő-testülete zárt ülést rendel el minden olyan esetben, ha a tanácskozás tárgyát külön törvény (pl. Kereskedelmi Törvénykönyv, banktörvény, adóigazgatásról és a területi pénzügyi szervek rendszerében végrehajtott változásokról szóló törvény, adatvédelmi törvény stb.) szerint védett információk vagy ügyek képezik.  Ha a város valamely lakosa engedélyt kér, hogy felszólalhasson a képviselő-testület ülésén, a képviselő-testület erről szavazással dönt.