Gyakran ismételt kérdések

Polgármesteri Kabinet

A személyazonosító igazolvány cseréjéhez nincs szükség lakhelyigazolásra, mivel a lakosságnyilvántartási változásokat a központi információs rendszer tartalmazza.

Ha az ügyfél a saját tulajdonában álló ingatlanba szeretné állandó lakcímét illetve ideiglenes tartózkodási helyét bejelenteni, akkor ez esetben csupán az érvényes személyazonosító igazolványát kell magával hoznia, a többi dokumentum elektronikus formában elérhető a számunkra.

Abban az esetben, ha a bejelentkező nem tulajdonosa az érintett ingatlannak, akkor a bejelentkezéshez szükséges a tulajdonos/valamennyi társtulajdonos beleegyezése is. Az erről szóló nyilatkozatot a lakosságnyilvántartással foglalkozó munkatársunk előtt, a bejelentő lap hátoldalán szükséges aláírniuk a tulajdonosoknak. Amennyiben a tulajdonosok nem tudnak személyesen megjelenni a bejelentés során, akkor aláírásukat ezt megelőzően hitelesített formában kell biztosítaniuk az említett formanyomtatványon.

A lakóhely bejelentéséhez 18 éves korig szükséges felmutatni a születési anyakönyvi kivonatot is.

5€-s illeték megfizetése fejében kérhető igazolás az állandó illetve ideiglenes tartózkodási lakóhelyről is.

Kijelentést a Hivatal intézi.

Anyakönyvi Hivatal

Érvényes apasági nyilatkozat tételéhez mindkét szülő jelenlétére van szükség, akiknek érvényes személyazonosító igazolványokkal (személyi igazolvány vagy útlevél) kell rendelkezniük.

Igen, a jegyesek szabadon megválaszthatják azt az anyakönyvi hivatalt, ahol házasságot szeretnének kötni. Ez esetben az illeték összege 20 €, ami vonatkozik a polgári és az egyházi esküvőre is.

A névváltoztatás abban az anyakönyvi hivatalban kérvényezhető, ahol a születés bejegyzése történt.

Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály

Otthoni ápolószolgálatot Dunaszerdahely város területén állandó lakóhellyel rendelkező személy igényelhet. Bővebb felvilágosítást a Központi Ügyfélfogadó Iroda  1. számú ablakánál adunk.

Otthoni ápolószolgálat nyújtására az a természetes személy jogosult, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • jogerős határozattal rendelkezik a szociális szolgáltatásra (ápolószolgálatra) való ráutaltságról,
 • ráutaltságának szintje a Szociális szolgáltatásokról szóló törvény 3. számú melléklete értelmében legalább II. fokozatú, valamint segítségre szorul önmaga ellátása, háztartásának vezetése és az alapvető szociális tevékenységek végzése során a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 4. melléklete értelmében,
 • írásban benyújtotta a kérelmet a szociális szolgáltatást nyújtó szerződés megkötésére,
 • Dunaszerdahely város területén állandó lakóhellyel rendelkezik,
 • nem részesül bentlakásos tartózkodású szociális szolgáltatásban,
 • nem részesül pénzbeli juttatásban ápolási ellátásra illetve személyi aszisztenciára

Bővebb felvilágosítást a Központi Ügyfélfogadó Iroda 1. számú ablakánál adunk.

Az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri támogatást az a személy igényelheti, aki Dunaszerdahely területén állandó lakóhellyel rendelkezik, a várossal szemben nincs semmilyen pénzügyi tartozása, illetve a várossal a pénzügyi tartozások térítése érdekében részletfizetési naptárt kötött, amelyet rendszeresen teljesít és igazolni tudja, hogy anyagi szükséghelyzetben van. A kérelmező személy írásbeli kérelmét a Központi Ügyfélfogadó Iroda 1. számú ablakánál nyújtja be.

Igen, Dunaszerdahely városa biztosítja a segélyhívó jelzőrendszert azon személynek, akinek kedvezőtlen az egészségi állapota, azzal a céllal, hogy megelőzze a válságos helyzet kialakulását vagy biztosítsa annak megoldását. Az SOS segélyhívó-gombot Dunaszerdahely területén állandó lakhellyel rendelkező, egyedül élő személyek térítésmentesen vehetik igénybe. A segélyhívó jelzőrendszer a Kerületi Innovációs és Fejlesztési Ügynökség, valamint a Szlovákiai Szamaritánusok Egyesületének együttműködésével van biztosítva.

Bővebb felvilágosítást a Központi Ügyfélfogadó Iroda 1. számú ablakánál adunk.

Építésügyi főosztály

Közös építészeti hivatal

Műszaki és beruházási főosztály

Új kukát a Műszaki és Beruházási Főosztály Környezetvédelmi Alosztályán lehet igényelni. Munkatársunk áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén: Boráros Tamás, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320;  tamas.boraros@dunstreda.eu.

A szemeteskukákra ragasztandó új matrcitát a Műszaki és Beruházási Főosztály Környezetvédelmi Alosztályán lehet igényelni. Munkatársunk áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén: Boráros Tamás, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320;  tamas.boraros@dunstreda.eu.

Érdeklődni a Műszaki és Beruházási Főosztály Környezetvédelmi Alosztályán lehet. Munkatársunk áll rendelkezésére az alábbi elérhetőségek egyikén: Boráros Tamás, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320;  tamas.boraros@dunstreda.eu.

A hibát a Műszaki és Beruházási Főosztály Műszaki Osztályán lehet bejelenteni munkatársunknál, Karácsony Csabánál az alábbi elérhetőségek egyikén: +42131 590 39 20; +421 905 442 658; csaba.karacsony@dunstreda.eu.

A fakivágás engedélyhez kötött. Az ehhez szükséges engedélyt a Műszaki és Beruházási Főosztály Környezetvédelmi Alosztályán lehet benyújtani munkatársunknál, az alábbi elérhetőségek egyikén: Boráros Tamás, +421 31 590 39 32; +421 918 607 320;  tamas.boraros@dunstreda.eu.

Pénzügyi és vagyon-nyilvántartási főosztály

Az ebadó összege:

 • családi házban tartott kutyák esetében 10€/év
 • lakásban tartott kutyáknál a kutya fajtájától függően ez az összeg 20€/év (40 cm marmagasság alatt)
 • lakásban tartott kutyáknál a kutya fajtájától függően ez az összeg 50€/év (40 cm marmagasság felett).
 • Más az adó mértéke, ha az eb tulajdonosa nyugdíjas (65 év feletti), esetükben az adó összege 50%-kal csökken.
 • Ilyen adónem nem terheli a mozgásában súlyosan korlátozott személyeket, akik egészségkárosodotti igazolvánnyal rendelkeznek (1 kutyára érvényesíthető).

Az adó rendezésére utalással (az ebadó kiszabásáról szóló határozatban meghatározott bankszámlaszámra), vagy készpénzben van lehetőség a Központi Ügyfélfogadó Iroda pénztárában, annak nyitvatartási idején belül.

Az ingatlanadó bevallást nem kell minden évben beadni, mint a jövedelemadó bevallást. Amennyiben az előző évhez képest nem történt változás a tulajdonviszonyban, nem kell adóbevallást beadni.  Az ingatlanadó bevallás határideje: január 31.

Adóbevallást bead:

 • az a tulajdonos, akinek a tavalyi évben a tulajdonába került ingatlan pl. ajándékozással, adásvétellel, csere szerződés útján (a földhivatalba bekerült bejegyzés dátumának tavalyi keltezésűnek kell lennie),
 • aki ingatlant örökölt (jogerős hagyatéki végzés – 30 napon belül a jogerősségtől számítva),
 • aki ingatlantulajdonossá vált és még nem adott be adóbevallást,
 • aki a tavalyi évben jogerős építkezési engedélyt kapott – mint építkezési területet vallja be,
 • aki a tavalyi évben jogerőre emelkedett dátummal ellátott kollaudációs végzést kapott – épületet vall be.
 • amennyiben vagyonelosztás történt házastársak válása esetén
 • amennyiben az építmény lebontásra került, mellékelje a jogerős határozat fénymásolatát az építmény lebontásáról
 • aki árverésen jutott ingatlanhoz mellékelje az a bíróság által kiadott határozat fénymásolatát
 • amennyiben megváltozott az épület vagy lakás használati célja, mellékelje az erről kiadott érvényes határozat fénymásolatát

Az ingatlanadó bevallást azon városi vagy községi hivatalba kell benyújtani, amely kataszterébe tartozik az adott ingatlan. Amennyiben Pozsony az Ön állandó lakhelye, de a földterületet Dunaszerdahelyen örökölte, az ingatlanadó bevallást a Dunaszerdahelyi Városi Hivatalában kell benyújtania.

Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, egy adóbevallást nyújt be. Amennyiben az ingatlan résztulajdonban van, egy adóbevallás adható be, a résztulajdonos írásos beleegyezésével az adóbevallásban szereplő ingatlan ráeső részére is.

A nyomtatvány és a kiegészítések elérhetőek a városi hivatalban vagy a város honlapján. A nyomtatvány kitöltéséhet szükséges a tulajdonlap vagy a jogerős hagyatéki végzés. Ha ingatlant vásárolt, eladott, elajándékozott vagy ajándékozással jutott hozzá, kérjük csatolni a kataszter által kiadott határozatot is.

Egészségkárosodotti igazolvánnyal rendelkező személy esetében az igazolvány fénymásolata szükséges az általános érvényű rendeletben elfogadott különböző kedvezmények megítéléséhez.