Gyakran ismételt kérdések

Érvényes apasági nyilatkozat tételéhez mindkét szülő jelenlétére van szükség, akiknek érvényes személyazonosító igazolványokkal (személyi igazolvány vagy útlevél) kell rendelkezniük.

Igen, a jegyesek szabadon megválaszthatják azt az anyakönyvi hivatalt, ahol házasságot szeretnének kötni. Ez esetben illeték összege 20 €, ami vonatkozik a polgári és az egyházi esküvőre is.

A névváltoztatás abban az anyakönyvi hivatalban kérvényezhető, ahol a születés bejegyzése történt.

Ha az ügyfél a saját tulajdonában álló ingatlanba szeretné állandó lakcímét illetve ideiglenes tartózkodási helyét bejelenteni, akkor ez esetben csupán az érvényes személyazonosító igazolványát kell magával hoznia, a többi dokumentum elektronikus formában elérhető a számunkra.

Abban az esetben, ha a bejelentkező nem tulajdonosa az érintett ingatlannak, akkor a bejelentkezéshez szükséges a tulajdonos/valamennyi társtulajdonos beleegyezése is. Az erről szóló nyilatkozatot a lakosságnyilvántartással foglalkozó munkatársunk előtt, a bejelentő lap hátoldalán szükséges aláírniuk a tulajdonosoknak. Amennyiben a tulajdonosok nem tudnak személyesen megjelenni a bejelentés során, akkor aláírásukat ezt megelőzően hitelesített formában kell biztosítaniuk az említett formanyomtatványon.

A lakóhely bejelentéséhez 18 éves korig szükséges felmutatni a születési anyakönyvi kivonatot is.

A személyazonosító igazolvány cseréjéhez nincs szükség lakhelyigazolásra, mivel a lakosságnyilvántartási változásokat a központi információs rendszer tartalmazza.

5€-s illeték megfizetése fejében kérhető igazolás az állandó illetve ideiglenes tartózkodási lakóhelyről is.

Kijelentést a Hivatal intézi.

Az ebadó összege családi házban tartott kutyák esetében 10€/év, a lakásban tartott kutyáknál ez az összeg 20€/év. Más az adó mértéke, ha az eb tulajdonosa nyugdíjas (65 év feletti), esetükben az adó összege 50%-kal csökken. Ilyen adónem nem terheli a mozgásában súlyosan korlátozott személyeket.

Az adó rendezésére utalással (az ebadó kiszabásáról szóló határozatban meghatározott bankszámlaszámra), vagy készpénzben van lehetőség a Központi Ügyfélfogadó Iroda pénztárában, annak nyitvatartási idején belül.