Dunaszerdahely Város elektronikus ügyfélkapuja

eVáros – Dunaszerdahely Város elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos portálja

Dunaszerdahely Város, a 2013. évi 305. sz. az e-Governmentről szóló törvény értelmében, létrehozza jelen portált az elektronikus kommunikáció érdekében. Ezen a portálon folyamatosan közzétételre kerül Dunaszerdahely Város által nyújtott elektronikus szolgáltatások jegyzéke és minden információ a nyilvánosság részére.

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala a közigazgatás központi portálján (www.slovensko.sk) elektronikus postafiókot hozott létre a természetes személyek, a természetes személy – vállalkozók, a jogi személyek, a közigazgatási szervek és a nemzetközi jogi alanyok részére.  A természetes személyek elektronikus postafiókja automatikusan létrejön minden 18. életévét betöltött szlovák állampolgár részére.

A postafiók a természetes személyek és vállalkozók a közigazgatási szervekkel való elektronikus kommunikációjára szolgál. Az elektronikus postafiókok bevezetésének célja a közigazgatásban való gyorsabb és hatékonyabb kommunikáció.

Az elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapvető és szükséges előfeltétele a személy egyértelmű azonosíthatósága. Az elektronikus azonosítóval ellátott személyi igazolvány (eID kártya) hitelt érdemlő és biztonságos adathordozó az adott személy azonosságát igazoló, tehát az elektronikus azonosíthatóságát illetően. Az elektronikus azonosítóval ellátott személyi igazolvány kiállításával és a biztonsági kód megadásával nem jön létre kötelezettség az elektronikus szolgáltatások használatát illetően, csak lehetőséget biztosít az elektronikus kommunikáció tekintetében.

Dunaszerdahely Város a következő elektronikus szolgáltatásokat biztosítja (a piros színnel kiemelt szolgáltatások):

 1. A város elektronikus hirdetőtáblája.
  A város elektronikus hirdetőtáblája (www.dunstreda.sk)
  A város központi elektronikus hirdetőtáblája (CUET)

 2. Ingatlanadóval kapcsolatos információk.

 3. A városban található óvodákkal kapcsolatos információk
 4. Bejelentés a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjkötelezettség keletkezésére/változására/megszűnésére.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 5. Kisebb légszennyező források bejelentése.
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 6. Nyilvános testnevelési, sport és turisztikai rendezvény szervezéséről szóló értesítés.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére
 7. Elszállásolási adókötelezettség keletkezéséről/változásáról/megszűnéséről szóló értesítés.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 8. Közterület-használati adókötelezettség keletkezéséről/változásáról/megszűnéséről szóló értesítés.

 9. Működési egység nyitva tartásáról vagy annak módosításáról szóló értesítés.
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 10. Működési egység megszűntetéséről szóló értesítés.
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 11. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj befizetése.

 12. Helyi adók befizetése.

 13. Ingatlan adóbevallás.

 14. Nem nyerő automaták adóbevallása.
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 15. Automatákból való árusítás adóbevallása.
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 16. Ebadóbevallás.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 17. Az információkhoz való szabad hozzáférés a vonatkozó törvény értelmében.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 18. Pénzügyi támogatások a Város költségvetéséből.
  Kérvénylap jogi és természetes személyek-vállalkozók számára

 19. Gondozói szolgáltatás nyújtás.

 20. Adótartózások enyhítése vagy elengedése.

 21. Az adóalany büntetésének enyhítése vagy a büntetés elengedése.

 22. Ambuláns árusítás engedélyezése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 23. Adófizetés elhalasztása és részletfizetés engedélyezése.

 24. Piacon való áru értékesítése és szolgáltatásnyújtás engedélyezése.

 25. Közterület használatának engedélyezése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 26. Fakivágás engedélyezése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére - közterületi zöldövezeten történő beavatkozás
  Nyomtatvány jogi személyek részére - közterületi zöldövezeten történő beavatkozás
  Nyomtatvány természetes személyek részére - illegális hulladéklerakat eltávolítása
  Nyomtatvány jogi személyek részére - illegális hulladéklerakat eltávolítása

 27. Az épület koráról szóló igazolás iránti kérelem.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 28. Rendeletek javaslatának véleményezése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 29. A város költségvetési javaslatának véleményezése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére

 30. Helyrajzi és házszám meghatározása, módosítása és megszűntetése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére - helyrajzi és házszám meghatározása
  Nyomtatvány jogi személyek részére - helyrajzi és házszám meghatározása
  Nyomtatvány természetes személyek részére - helyrajzi és házszám módosítása
  Nyomtatvány jogi személyek részére - helyrajzi és házszám módosítása
  Nyomtatvány természetes személyek részére - helyrajzi és házszám megszűntetése
  Nyomtatvány jogi személyek részére - helyrajzi és házszám megszűntetése
  Nyomtatvány természetes személyek részére - helyrajzi és házszám kivonat elkészítése
  Nyomtatvány jogi személyek részére - helyrajzi és házszám kivonat elkészítése

 31. Adó arányos részének visszafizetése.

 32. Panaszok és egyéb beadványok elintézése.
  Nyomtatvány természetes személyek részére - panasz
  Nyomtatvány jogi személyek részére - panasz
  Nyomtatvány természetes személyek részére - indítvány
  Nyomtatvány jogi személyek részére - indítvány

 33. Szavazói igazolvány kiállítása.
  Nyomtatvány természetes személyek részére

 34. Területrendezési információ kiadása iránti kérelem
  Nyomtatvány tesmészetes személyek részére
  Nyomtatvány jogi személyek részére

 35. Közpénzekkel való rendelkezést illető szerződések nyilvánosságra hozatala.
  Szerződések 2016.10.31-ig
  Szerződések 2016.11.01-től

 36. Privát zóna
  Kérelmező - természetes személy
  Kérelmező – természetes személy - vállalkozó vagy jogi személy

Általános ügyek

Minden olyan hivatal részére, amely rendelkezik postafiókkal a www.slovensko.sk honlapon, létrehozásra került egy általános ügyeket érintő szolgáltatás. Ezzel a lehetőséggel akkor éljenek, ha nincs más elektronikus formanyomtatvány a konkrét ügyet illetően.

Dunaszerdahely Város általános ügyeket érintő szolgáltatása a www.slovensko.sk honlapon található.

Nyilatkozat a személyi adatok kezeléséről

Csatolmány Méret Feltöltés dátuma Dokumentum típus Letöltés
Názov: nyilatkozat_gdpr_0.pdf Méret:

163.66 KB

Dokumentum típus:

pdf

Letöltés:Letöltés