Főellenőr

Ing. Fekete Zoltán

Ing. Fekete Zoltán

Cím: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Telefon: 031/590 39 38
Email: zoltan.fekete@dunstreda.eu

A főellenőr jogállását, feladatkörét és tevékenységének szabályait a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvény rögzíti.

A főellenőr tanácskozási joggal részt vesz a városi képviselő-testület és a városi tanács ülésein; részt vehet a városi képviselő-testület által létrehozott bizottságok ülésein is.

A főellenőr a községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvény 18d. § szerinti ellenőrző tevékenysége során jogosult betekinteni az okiratokba és más dokumentumokba.

A főellenőr az ellenőrzések eredményeit a képviselők vagy a polgármester kérésére köteles haladéktalanul hozzáférhetővé tenni.

Ellenőrzési jogköre nem terjed ki azokra az eljárásokra, amelyekben jogi vagy természetes személyek jogairól, jog által védett érdekeiről vagy kötelességeiről a város a 369/1990. sz. törvény 27. § alapján közigazgatási eljárás keretében dönt.

Tanulmányok
1988 – 1992 Elektrotechnikai Ipari Szakközépiskola, Érsekújvár
1997 – 2002 Pozsonyi Gazdasági Egyetem, Közgazdasági kar
Munkatapasztalat
1997 – 2003 Dunaszerdahelyi Városi Hivatal:
- pénzügyi osztály: bérszámfejtés
- környezetvédelmi alosztály: közterületek és temető gondnoksága
- adó - illetékügyi és vállakozási alosztály
2003-tól Dunaszerdahelyi Városi Hivatal:
- városi főellenőr