Város Alapszabályzata

Dunaszerdahely Város Statútuma a város alapvető normatív-jogi aktusa, amely a jogszabályokkal összhangban különösen az alábbi területeket szabályozza: a város jogállása és hatásköre, a város lakóinak jogai és kötelességei, a városi vagyonnal való gazdálkodásra és annak kezelésére vonatkozó általános elvek, a város és más önkormányzati szervek jogállása és hatásköre, belső felépítése, tevékenységük módszerei és formái, a város jelképei, a városi díjak adományozásának és a kitüntetések odaítélésének feltételei, valamint a város más közigazgatási szervekkel fenntartott kapcsolatai.

A községi önkormányzatokról szóló 369/1990. sz. törvény 11. § (4) bekezdésének c) pontjai alapján a város statútumát a képviselő-testület fogadja el.

Dunaszerdahely Város Statútumát Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2022. november 22-én fogadta el és 2022. december 1-jén lépett hatályba.