Az általános érvényű rendelet javaslatának észrevételezése

Az alábbi általános érvényű rendelet javaslatával kapcsolatos észrevételeiket a következő címre küldhetik:

  • Mestský úrad
  • Referát organizačný
  • Hlavná č. 50/16
  • 929 01 Dunajská Streda

vagy elektronikus formában:

  • dominika.pelechova [at] dunstreda.eu