A Városi Képviselő-testület ülésterve

Uvedené termíny schválilo Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede v súlade s vnútroorganizačnými predpismi mesta a na základe zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám z znení neskorších zmien doplnkov.

Stálymi bodmi programu rokovania mestského zastupiteľstva sú nasledovné:

  • Návrh na schválenie programu rokovania
  • Návrh na určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  • Interpelácia poslancov
január 24.
aprílis 4.
június 27.
szeptember 27.
december 13.
január 11.
marcius 29.
május 10.
június 28.
szeptember 28.
november 16.
november 30.
marcius 16.
május 11.
június 29.
szeptember 29.
november 24.
február 25.
április 28.
június 23.
szeptember 24.
november 26.
február 19.
április 16.
június 25.
szeptember 18.
október 16.
február 20.
április 17.
június 26.
szeptember 26.
november 28.
február 14.
március 21.
május 16.
június 27.
szeptember 27.
december 06.
február 16.
április 19.
június 28.
augusztus 20.
szeptember 29
november 24.
február 10.
április 28.
június 23.