Evidencia obyvateľstva

Meno: Anna Kubovičová
Mobil: +421 918 607 318
Telefón: 031 590 39 17
Email: anna.kubovicova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Andrea Vénová
Mobil: +421 917 767 245
Telefón: 031 590 39 17
Email: andrea.venova@dunstreda.eu