Odbor finančný a evidencie majetku

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Odbor finančný a evidencie majetku

Vedúci odboru: Ing. Zoltán Pápay

Mobil: +421 905 624 560

Telefón: +421 31 590 39 21

Mail: zoltan [dot] papay [at] dunstreda [dot] eu

 

Asistentka: Ing. Judit Óváry

Mobil: +421 918 607 330

Telefón: +421 31 590 39 21

Mail: judit [dot] ovary [at] dunstreda [dot] eu

 

Oddelenie účtovníctva

Vedúca oddelenia: Ing. Judita Janyová

Mobil: +421 918 607 369

Telefón: +421 31 590 39 21

Mail: judita [dot] janyova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát finančného účtovníctva

Andrea Szabó

Mobil: +421 918 607 312

Telefón: +421 31 590 39 21

Mail: andrea [dot] szabo [at] dunstreda [dot] eu

 

Pokladníčka: Danka Krascsenicsová

Mobil: +421 917 698 288

Telefón: +421 31 590 39 38

Mail: danka [dot] krascsenicsova [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát mzdového účtovníctva

Judita Szücsová

Mobil: +421 918 607 322

Telefón: +421 31 590 39 22

Mail: judita [dot] szucsova [at] dunstreda [dot] eu

 

Ildikó Farkasová

Mobil: +421 918 607 317

Telefón: +421 31 590 39 22

Mail: ildiko [dot] farkasova [at] dunstreda [dot] eu

 

Oddelenie evidencie majetku, daní a podnikania

Referent daňovej správy

Ing. Kamil Vén

Mobil: +421 918 607 359

Telefón: +421 31 590 39 29

Mail: kamil [dot] ven [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát evidencie majetku

Štefan Gálffy

Mobil: +421 918 607 331

Telefón: +421 31 590 39 31

Mail: stefan [dot] galffy [at] dunstreda [dot] eu

 

Ing. Kinga Ráczová

Mobil: +421 918 607 351

Telefón: +421 31 590 39 31

Mail: kinga [dot] raczova [at] dunstreda [dot] eu

 

Ing. Alžbeta Kromková

Mobil: +421 917 767 246

Telefón: +421 31 590 46

Mail: alzbeta [dot] kromkova [at] dunstreda [dot] eu

Stránkové hodiny:

Deň Od Do Od Do
Pondelok:: 08:00 11:45 - -
Streda: 08:00 11:45 12:45 15:30
Piatok: 08:00 12:30 - -

Referát daní a poplatkov

Mária Képesiová

Mobil: +421 918 607 304

Telefón: +421 31 590 39 51

Mail: maria [dot] kepesiova [at] dunstreda [dot] eu

 

Beáta Nagy

Mobil: +421 918 607 335

Telefón: +421 31 590 39 51

Mail: beata [dot] nagy [at] dunstreda [dot] eu

 

Tünde Očenášová

Mobil: +421 915 747 837

Telefón: +421 31 590 39 51

Mail: tunde [dot] ocenasova [at] dunstreda [dot] eu

 

Bc. Brigita Erősová

Mobil: +421 907 958 308

Telefón: +421 31 590 39 51

Mail: brigita [dot] erosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Zsuzsanna Varga

Mobil: +421915 702 725

Telefón: +421 31 590 39 50

Mail: zuzana [dot] varga [at] dunstreda [dot] eu

 

Rozália Mátisová

Mobil: +421 918 607 319

Telefón: +421 31 590 39 50

Mail: rozalia [dot] matisova [at] dunstreda [dot] eu

 

Silvia Petyková

Mobil: +421 918 607 323

Telefón: +421 31 590 39 50

Mail: silvia [dot] petykova [at] dunstreda [dot] eu

 

Dóra Horváth

Mobil: +421 918 730 571

Telefón: +421 31 590 39 50

Mail: dora [dot] horvath [at] dunstreda [dot] eu

 

Referát podnikania

Nóra Kovácsová

Mobil: +421 918 607 329

Telefón: +421 31 590 39 38

Mail: nora [dot] kovacsova [at] dunstreda [dot] eu

Cookies