Odbor finančný a evidencie majetku

Vedúci odboru
Meno: Ing. Zoltán Pápay
Mobil: +421 905 624 560
Telefón: 031/590 39 21
Email: zoltan.papay@dunstreda.eu

Asistentka
Meno: Ing. Judit Óváry
Mobil: +421 918 607 330
Telefón: 031/590 39 21
Email: judit.ovary@dunstreda.eu
Vedúca oddelenia
Meno: Ing. Judita Janyová
Mobil: +421 918 607 369
Telefón: 031/590 39 21
Email: judita.janyova@dunstreda.eu

Meno: Andrea Szabó
Mobil: +421 918 607 312
Telefón: 031/590 39 21
Email: andrea.szabo@dunstreda.eu
Pokladníčka
Meno: Danka Krascsenicsová
Mobil: +421 917 698 288
Telefón: 031/590 39 38
Email: danka.krascsenicsova@dunstreda.eu
Meno: Judita Szücsová
Mobil: +421 918 607 322
Telefón: 031/590 39 22
Email: judita.szucsova@dunstreda.eu
Meno: Ildikó Farkasová
Mobil: +421 918 607 317
Telefón: 031/590 39 22
Email: ildiko.farkasova@dunstreda.eu
Referent daňovej správy
Meno: Ing. Kamil Vén
Mobil: +421 918 607 359
Telefón: 031/590 39 29
Email: kamil.ven@dunstreda.eu
Meno: Štefan Gálffy
Mobil: +421 918 607 331
Telefón: 031/590 39 31
Email: stefan.galffy@dunstreda.eu
Meno: Ing. Kinga Ráczová
Mobil: +421 918 607 351
Telefón: 031/590 39 31
Email: kinga.raczova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Alžbeta Kromková
Mobil: +421 917 767 246
Telefón: 031/590 39 46
Email: alzbeta.kromkova@dunstreda.eu
Meno: Mária Képesiová
Mobil: +421 918 607 304
Telefón: 031/590 39 51
Email: maria.kepesiova@dunstreda.eu
Meno: Beáta Nagy
Mobil: +421 918 607 335
Telefón: 031/590 39 51
Email: beata.nagy@dunstreda.eu
Meno: Tünde Očenášová
Mobil: +421 915 747 837
Telefón: 031/590 39 51
Email: tunde.ocenasova@dunstreda.eu
Meno: Bc. Brigita Erősová
Mobil: +421 907 958 308
Telefón: 031/590 39 51
Email: brigita.erosova@dunstreda.eu
Meno: Zsuzsanna Varga
Mobil: +421915 702 725
Telefón: 031/590 39 50
Email: zuzana.varga@dunstreda.eu
Meno: Rozália Mátisová
Mobil: +421 918 607 319
Telefón: 031/590 39 50
Email: rozalia.matisova@dunstreda.eu
Meno: Silvia Petyková
Mobil: +421 918 607 323
Telefón: 031/590 39 50
Email: silvia.petykova@dunstreda.eu
Meno: Dóra Horváth
Mobil: +421 918 730 571
Telefón: 031/590 39 50
Email: dora.horvath@dunstreda.eu
Meno: Nóra Kovácsová
Mobil: +421 918 607 329
Telefón: 031/590 39 38
Email: nora.kovacsova@dunstreda.eu