Odbor stavebný

Vedúca odboru
Meno: Ing. Orsolya Márkus
Mobil: +421 918 607 344
Telefón: 031 590 39 27
Email: orsolya.markus@dunstreda.eu
Vedúci oddelenia
Meno: Ing. Zoltán Zalaba
Mobil: +421 918 607 333
Telefón: 031 590 39 33
Email: zoltan.zalaba@dunstreda.eu

Meno: Ing. Orsolya Bíróová
Mobil: +421 905 432 960
Telefón: 031 590 39 34
Email: orsolya.biroova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Krisztina Nagy
Mobil: +421 918 607 355
Telefón: 031 590 39 34
Email: krisztina.nagy@dunstreda.eu
Meno: Ing. Lívia Kelemenová
Telefón: 031 590 39 34
Email: livia.kelemenova@dunstreda.eu
Meno: Margita Vodnyánszka
Mobil: +421 918 607 306
Telefón: 031 590 39 36
Email: margita.vodnyanszka@dunstreda.eu
Meno: Ing. Eva Gyulaiová
Mobil: +421 918 607 336
Telefón: 031 590 39 36
Email: eva.gyulaiova@dunstreda.eu