Odbor stavebný

Vedúca odboru
Meno: Ing. Orsolya Kucsera Kovács
Mobil: +421 918 607 344
Telefón: 031/590 39 27
Email: orsolya.kucsera@dunstreda.eu
Vedúci oddelenia
Meno: Ing. Zoltán Zalaba
Mobil: +421 918 607 333
Telefón: 031/590 39 33
Email: zoltan.zalaba@dunstreda.eu

Meno: Ing. Orsolya Bíróová
Mobil: +421 905 432 960
Telefón: 031/590 39 34
Email: orsolya.biroova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Krisztina Nagy
Mobil: +421 918 607 355
Telefón: 031/590 39 34
Email: krisztina.nagy@dunstreda.eu
Meno: Bc. Henrieta Poková
Telefón: +421 918 607 345
Email: henrieta.pokova@dunstreda.eu
Vedúci oddelenia
Meno: Ing. Juraj Hervay
Mobil: +421 908 788 365
Email: juraj.hervay@dunstreda.eu

Meno: Ing. Gyöngyi Bognárová
Mobil: +421 918 607 346
Email: gyongyi.bognar@dunstreda.eu
Meno: Ing. Gabriela Kohelová
Mobil: +421 918 607 334
Email: gabriela.kohelova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Andrea Knapová
Mobil: +421 918 607 310
Telefón: 031/590 39 37
Email: andrea.knapova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Júlia Németh
Mobil: +421 917 887 605
Telefón: 031/590 39 37
Email: julia.nemeth@dunstreda.eu
Meno: Ing. Ladislav Adamiczky
Mobil: +421 918 607 327
Email: ladislav.adamiczky@dunstreda.eu
Meno: Ildikó Lojda Szedlák
Mobil: +421 918 607 302
Email: ildiko.lojda.szedlak@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Tünde Némethová
Mobil: +421 918 915 501
Email: tunde.nemethova@dunstreda.eu

Administratívna pracovníčka
Meno: Beata Manczalová
Mobil: +421 917 447 097
Telefón: 031/590 39 37
Email: beata.manczalova@dunstreda.eu
Administratívna pracovníčka
Meno: Kinga Mészárosová
Mobil: +421 918 607 337
Telefón: 031/590 39 37
Email: kinga.meszarosova@dunstreda.eu
Meno: Margita Vodnyánszka
Mobil: +421 918 607 306
Telefón: 031/590 39 36
Email: margita.vodnyanszka@dunstreda.eu
Meno: Ing. Eva Gyulaiová
Mobil: +421 918 607 336
Telefón: 031/590 39 36
Email: eva.gyulaiova@dunstreda.eu