Útvar primátora

Vedúca útvaru primátora
Meno: Ing. Darina Nagyová
Mobil: +421 917 539 817
Telefón: 031/590 39 43
Email: darina.nagyova@dunstreda.eu
Meno: Eva Nagyová
Mobil: +421 918 607 300
Telefón: 031/590 39 16
Email: eva.nagyova@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Agneša Šantová
Mobil: +421 917 196 231
Telefón: 031/590 39 24
Email: agnesa.santova@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Dominika Eszter Pelechová
Mobil: +421 918 607 313
Telefón: 031/590 39 48
Email: dominika.pelechova@dunstreda.eu
Meno: Monika Juhosová
Mobil: +421 905 851 946
Telefón: 031/590 39 19
Email: monika.juhosova@dunstreda.eu
Vedúca právneho referátu
Meno: Mgr. Priska Czúfalová
Mobil: +421 905 624 559
Telefón: 031/590 39 48
Email: priska.czufalova@dunstreda.eu

Meno: Mgr. Štefan Podhorný
Mobil: +421 918 607 321
Email: stefan.podhorny@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Dominika Eszter Pelechová
Mobil: +421 918 607 313
Telefón: 031/590 39 48
Email: dominika.pelechova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Priska Pápayová
Mobil: +421 918 591 017
Telefón: 031/590 39 12
Email: priska.papayova@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Marian Herceg
Mobil: +421 918 607 347
Telefón: 031/590 39 12
Email: marian.herceg@dunstreda.eu
Meno: Géza Hodossy
Mobil: +421 918 607 342
Telefón: 031/590 39 39
Email: admin@dunstreda.eu
Meno: Balázs Szűcs
Mobil: +421 918 607 339
Telefón: 031/590 39 39
Email: balazs.szucs@dunstreda.eu
Meno: dr. Ivicze Zita
Mobil: +421 908 853 121
Telefón: 031/590 39 41
Email: zita.ivicze@dunstreda.eu
Meno: Anna Kubovičová
Mobil: +421 918 607 318
Telefón: 031/590 39 17
Email: anna.kubovicova@dunstreda.eu
Meno: Ing. Andrea Vénová
Mobil: +421 917 767 245
Telefón: 031/590 39 17
Email: andrea.venova@dunstreda.eu