Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry

Vedúca odboru
Meno: Mgr. Timea Molnár
Mobil: +421 918 607 332
Telefón: 031 590 39 49
Email: timea.molnar@dunstreda.eu

Asistentka
Meno: Monika Kelemen Hodosy
Mobil: +421 905 407 018
Email: monika.kelemen@dunstreda.eu
Meno: Ing. Eva Nagyová
Mobil: +421 918 607 343
Telefón: 031/590 39 18
Email: eva.nagyova1@dunstreda.eu
Vedúca oddelenia
Meno: Mgr. Alica Miklósová
Mobil: +421 918 607 348
Telefón: 031/590 39 47
Email: alica.miklosova@dunstreda.eu

Meno: Bc. Eva Molnárová
Mobil: +421 918 607 349
Telefón: 031/590 39 47
Email: eva.molnarova@dunstreda.eu
Meno: PhDr. Jozef Bartalos
Mobil: +421 918 822 749
Telefón: 031/590 39 52
Email: jozef.bartalos@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Lívia Állóová
Mobil: +421 917 474 376
Email: livia.alloova@dunstreda.eu
Meno: Mgr. Edita Tilajčíková
Mobil: +421 918 607 324
Telefón: 031/590 39 52
Email: edita.tilajcikova@dunstreda.eu