Odbor technický a investičný

Vedúci odboru
Meno: Ing. Ľubomír Dömény
Mobil: +421 915 746 795
Telefón: 031/590 39 58
Email: lubomir.domeny@dunstreda.eu

Asistentka
Meno: Mgr. Hajnalka Vodňanská
Mobil: +421 918 607 316
Telefón: 031/590 39 15
Email: hajnalka.vodnanska@dunstreda.eu
Meno: Ing. Marianna Frühwald Álló
Mobil: +421 918 607 341
Telefón: 031/590 39 32
Email: marianna.fruhwald@dunstreda.eu
Vedúca oddelenia
Meno: Ing. Anita Gocoňová
Mobil: +421 908 776 281
Telefón: 031/590 39 53
Email: anita.goconova@dunstreda.eu
Meno: Csaba Karácsony
Mobil: +421 905 442 658
Telefón: 031/590 39 20
Email: csaba.karacsony@dunstreda.eu
Meno: Richard Mészáros
Mobil: +421 917 864 039
Telefón: 031/590 39 20
Meno: Ing. Nikolas Gróf, PhD.
Mobil: +421 945 506 433
Telefón: 031/590 39 20
Email: nikolas.grof@dunstreda.eu
Meno: Tamás Boráros
Mobil: +421 918 607 320
Telefón: 031/590 39 32
Email: tamas.boraros@dunstreda.eu