Stredisko služieb materským školám

Vedúca strediska
Meno: Ing. Eva Kürthyová
Mobil: +421 918 607 352
Telefón: 031/285 80 68
Email: eva.kurthyova@dunstreda.eu

Samostatný referent
Meno: Bc. Edita Némethová
Mobil: +421 905 210 581
Telefon: 031/285 80 68
Email: edita.nemethova@dunstreda.eu