Dni sv. Juraja

Mesto Dunajská Streda tradične organizuje koncom apríla sériu osláv pri príležitosti Dňa svätého Juraja. Deň 24. apríl je oslavou založenia nášho mesta, jeho patróna a významných osobností.

Počas týchto dní na spoločnú oslavu pozývame aj delegácie z družobných miest Dunajskej Stredy. Okrem stretnutia družobných miest organizátori pozývajú na stretnutie dunajskostredských rodákov tých, ktorí už žijú inde vo svete, no radi zavítajú späť domov navštíviť známe miesta, milých priateľov.

V rámci série podujatí udeľuje vedenie mesta verejné ocenenia mesta významným osobnostiam, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v oblasti spoločenského života, športu a kultúry a zveľaďujú dobré meno Dunajskej Stredy.

Cenou sv. Juraja, ktorú od svojho založenia, roku 2014, odovzdáva spolok ochrancov mesta Csallóköz Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, vyjadrujú uznanie tým osobnostiam, ktoré sa svojou neúnavnou, nepominuteľnou prácou zapojili do cirkevného, kultúrneho a spoločenského života nášho mesta.

Sprievodné kultúrne programy Dní svätého Juraja sa snažia potešiť všetky vekové kategórie. Okrem obľúbených domácich interpretov sa na pódiu predstavia hviezdni hostia zo Slovenska aj Maďarska, milovníkov ľudovej piesne a tanca potešia speváci aj tanečníci nielen zo Žitného ostrova.

Každý druhý rok počas Dní Svätého Juraja sa záujemcom naskytne možnosť ochutnať najlepšie vína Európy v rámci medzinárodného festivalu vína MUN-DUS.

Organizátorom Dní svätého Juraja je Mesto Dunajská Streda, spoluorganizátormi sú pravidelne Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, spolok ochrancov mesta Csallóköz Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet, Občianske združenie Pázmaneum, Galéria súčasných maďarských umelcov, Občianske združenie Sikabony, ale aj materské a základné školy mesta sa pravidelne podieľajú na realizácii športových aj kultúrnych programov tradičného podujatia.