Mestské správy

20.03.2018 - 07:44 | Mestské správy
Mestský úrad v Dunajskej Strede aj tento rok organizuje Jarné dni čistoty v zónach mesta s rodinnými domami. Dni čistoty pripadnú na tri soboty v termínoch 14., 21. a 28. apríla. Príslušný odbor MsÚ žiada občanov, aby každú sobotu odpad vyložili...
21.03.2018 - 14:06 | Mestské správy
Areál mestského podniku Municipal na Bratislavskej ceste bude od 24. marca otvorený aj pre obyvateľov. V zbernom dvore 24. marca umiestnia tri veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia s trvalým bydliskom v Dunajskej Strede, vrátane spomínanej soboty...
20.03.2018 - 12:38 | Mestské správy
V polovici marca sa začala prestavba detského ihriska v mestskom parku voľného času, ktorá slúžila verejnosti už 15 rokov. Úplnú rekonštrukciu majú dokončiť v apríli, ak bude priaznivé počasie. Dovtedy tento obľúbený objekt je pre verejnosť uzavretý...
08.03.2018 - 11:37 | Mestské správy
Milý respondent, zapoj sa do hlasovania a daj svoj hlas jednému z piatich kandidátov na ocenenie Pedagóg roka - cena verejnosti. Verejné ocenenie Pedagóg roka - cenu verejnosti udeľuje Mestské zastupiteľstvo pedagógovi školy alebo školského...
05.03.2018 - 07:52 | Mestské správy
    Trnavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu aj v roku 2018 poskytne jednorázové a nenávratné dotácie na verejnoprospešné projekty. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018. Výzvy na predkladanie žiadostí...
14.03.2018 - 17:38 | Mestské správy
Rodná zem, mesto, to je to miesto, ten kus zeme, ktoré znamená domov, rodinu, priateľov, známych, pekné i tie menej pekné spomienky, viažeme sa na ňu  tisíckami pút, spomienkami, to je to, kam sa vždy s radosťou vraciame, ak sme ju museli opustiť....
06.03.2018 - 13:37 | Mestské správy
Vo štvrtok, 15. marca pokračuje organizovaný zber a odvoz PET fliaš a iného, špecifikovaného separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov. Prvý zber sa uskutočnil 15. februára, kedy sa pozbieralo 800 vriec, spolu v množstve takmer 4 ton...
06.03.2018 - 07:41 | Mestské správy
V tomto roku dochádza k zmenám v podmienkach uzavretia manželstva pre páry, ktoré to šťastné áno chcú vysloviť v sobášnej sieni Mestského úradu v Dunajskej Strede. Dňom sobáša bude naďalej sobota, zmenili sa iba hodiny: manželstvo bude možné...
02.03.2018 - 09:41 | Mestské správy
Vzhľadom na extrémne chladné počasie sa mestská samospráva rozhodla, že bezdomovci od 24. februára až do odvolania sa môžu zdržiavať v útulku nie iba v noci, ale aj cez deň. Ľudia žijúci na ulici využívajú túto možnosť, kapacita útulku je plne...
01.03.2018 - 09:35 | Mestské správy
Na jar sa v Dunajskej Strede rozšíri mestský bezpečnostný kamerový systém v ďalších lokalitách o 8 nových sledovacích kamier. Práce sa začali v staničnom parku, kde je už položený optický kábel pre kamerový systém. "V parku sa nainštalujú dve kamery...
28.02.2018 - 11:15 | Mestské správy
Vo štvrtok 22. februára vo veľkej zasadačke radnice primátor mesta, Zoltán Hájos privítal členov Konfederácie politických väzňov na ich dunajskostredskom stretnutí. Vo svojom príhovore vyjadril svoju radosť, že zavítali do sídla Žitného ostrova a...
26.02.2018 - 11:20 | Mestské správy
Tohoročný rozpočet mesta Dunajská Streda bude mať navýšené disponibilné zdroje, než ako bolo pôvodne schválené dňa 28.11.2017 uznesením Mestského zastupiteľstva. Oproti pôvodnému odhadu mestský rozpočet na rok 2018 môže počítať s vyššími príjmami zo...
21.02.2018 - 12:46 | Mestské správy
V Dunajskej Strede aj v tomto roku budú odovzdané mestské ocenenia za rok 2018, od roku 2010 v poradí už po deviatykrát. Mestské zastupiteľstvo Dunajskej Stredy na svojom zasadnutí 20. februára jednohlasne rozhodlo o návrhoch na mestské ocenenia za...
14.02.2018 - 15:21 | Mestské správy
Mesto Dunajská Streda aj v tomto roku bude hostiteľom  Žitnoostrovského galopu. Jazdecké podujatie sa koná už po štvrtýkrát a aj tento rok bude dvojdňový v dňoch  22. a 23. júna.  Dunajskostredské jazdecké preteky v areáli maloblahovského letiska...
13.02.2018 - 08:59 | Mestské správy
Vo štvrtok, 15. februára 2018 v ranných hodinách sa začína zber a odvoz PET-fliaš a ostatného, presne špecifikovaného plastového odpadu z mestských častí Dunajskej Stredy s rodinnými domami. V týchto týždňoch domácnosti obdržali žlté vrecia, ktoré...
06.02.2018 - 14:26 | Mestské správy
V poradí už piate stretnutie vedenia Trnavského samosprávneho kraja s primátormi a starostami okresov sa konalo 5. februára 2018 v Dunajskej Strede. Hostiteľom podujatia vo veľkej rokovacej sále radnice bol primátor nášho mesta Zoltán Hájos a...
06.02.2018 - 07:47 | Mestské správy
V Dunajskej Strede sociálny program pomoci palivovým drevom pokračuje aj tento rok. Samospráva dodáva palivové drevo sociálne najviac odkázaným občanom pomocou mestskej spoločnosti na správu verejných priestranstiev. Palivové drevo dostávajú rodiny...
31.01.2018 - 12:13 | Mestské správy
Začiatkom februára aj tento rok dorazí do nášho mesta jeden z najstarších medzinárodných filmových festivalov Ekotopfilm – Envirofilm, ktorý verejnosti prezentuje filmy s enviromentálnou tematikou. Vstup na filmové premietania a na sprievodné...
30.01.2018 - 12:11 | Mestské správy
Nový maďarský veľvyslanec na Slovensku Tibor Pető zavítal do Dunajskej Stredy na prvú oficiálnu návštevu. Významného hosťa vo svojej kancelárii na radnici prijal primátor mesta Zoltán Hájos. V krátkosti mu predstavil naše mesto a náš región....
19.01.2018 - 11:08 | Mestské správy
Výška miestneho poplatku za komunálny odpad na rok 2018 a rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede nezmenené. Tento poplatok teda zostáva na minuloročnej úrovni, vtedy však došlo k 6 percentnému zníženiu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Niektoré...

Stránky