Úradná tabuľa

Oznámenie o úradnych hodinách
17.08.2017
O Z N Á M E N I E Oznamujeme občanom, že dňa 18.08.2017 (...