Plán verejných obstarávaní

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Plán verejných obstarávaní MsÚ Dunajská Streda na rok 2017

Názov verejného obstarávania

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (€)

Predpokladaný termín zadania zákazky

Opravárske práce v parku na Jesenkského ulici

6.000,00 1/2017
Vypracovanie PD "Zriadenie vyhradených pruhov pre cyklistov na Jesenského ulica a Bratislavskej ceste", "Obnova VDZ vyhradených pruhov pre cyklistov na Hlavnej ulici", "Zjednosmernenie MK Ádorská ulica

2.200,00

1/2017

Vypracovanie PD "Vylúčenie nákladnej dopravy zo Železničnej a Hlavnej ulice - Zmena trasovania vnútorného tranzitného okruhu"

990,00 1/2017

Dodanie plastových zberných nádob na KO - 120 L

10.500,00 2/2017
Dodávka deratizačného a dezinsekčného materiálu 20.000,00 2/2017
Nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadov na území mesta Dunajská Streda 3.000.000,00 2/2017
Oprava a údržba MK na území mesta Dunajská Streda 540.000,00 3/2017
Výmena častí okien na budove MsÚ v Dunajskej Strede 15.800,00 5/2017
Prekládka VN vedenia v areáli Zberného dvora 11.600,00 6/2017
Rekonštrukcia vojenského cintorína 12.500,00 6/2017
Výstavba "Prepojovacej komunikacie - Dunajská Streda úsek "A": Galantská c. II/507 - smer Ohrady c. III/063029" a výstavba časti "Prepojovacej komunikácie - Dunajská Streda úsek "B": Malodvornícka c.III/5072 - Galantská c. II/507 346.000,00 2/2017
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Jantárovej ulici 220.000,00 3/2017
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Čígerskej ulici 179.000,00 2/2017
Rekonštrukcia MK a chodníkov na Októbrovej ulici 173.000,00 3/2017
Rekonštrukcia parkovísk v Dunajskej Strede 84.000,00 5/2017
Výstavba parkovísk v Dunajskej Strede 196.500,00 5/2017
Rekonštrukcia chodníkov 118.000,00 2/2017
Výstavba chodníkov 100.500,00 2/2017
Realizácia vyhradených pruhov pre cyklistov 54.000,00 3/2017
Výstavba detského ihriska 15.000,00 5/2017
Výmena časti podzemných vedení 135.000,00 4/2017
Racionalizácia verejného osvetlenia v Dunajskej Strede 198.000,00 4/2017
Rekonštrukcia budovy MŠ Októbrová 75.000,00 3/2017
Montáž a demontáž vodovodu počas Žitnoostrovského jarmoku 2017 1.300,00 8/2017
Dodávka zabezpečenia elektrickej energie a pohotovostnej služby počas Žitnoostrovského jarmoku 2017 3.900,00 8/2017
Oprava vianočnej výzdoby v meste Dunajská Streda 4.500,00 11/2017
Prenájom zariadenia - Ples mesta Dunajská Streda 2018 1.750,00 12/2017
Zabezpečenie ozvučenia, pódia a konštrukcie nad tanečným parketom podujatia Ples mesta Dunajská Streda 2018 1.600,00 12/2017
Nákup strelných zbraní 3.334,00 3Q/2017
Nákup nepriestrelných viest  1.667,00 3Q/2017
Obstaranie počítačových zostáv a notebookov a ich následné uvedenie do prevádzky

19.650,00

2/2017
Zakúpenie vernostných licencií ESET Endpoint Protection Advanced 1.912,50 1/2017
Rozšírenie kamerového systému 19.166,67 4/2017
Riešenie zálohovania klienstkých staníc 9.141,67 6/2017
Zabezpečenie periodickej odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia a revízia jednofázových spotrebičov a predlžovacích prívodov 3.200,00 1Q/2017
Odborné prehliadky plynových zariadení 2.400,00 7,8/2017
Obstaranie služieb cateringu na ples mesta 2018 3.000,00 12/2017
Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP na projekt: „Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede 13.496,00 1Q/2017
Zabezpečenie služieb v oblasti verejných obstarávaní pre mesto Dunajská Streda 16.750,00 2Q/2017
Zabezpečenie hydinových výrobkov a vajec 10.833,33 4Q/2017
Zabezpečenie mäsa, mäsových výrobkov (okrem hydiny) a rybieho filé 22.500,00 4Q/2017
Zabezpečenie pekárenských výrobkov 12.500,00 4Q/2017
Zabezpečenie ostatných potravín 35.000,00 2,3Q/2017
Zabezpečenie ovocia a zeleniny 48.333,33 2Q/2017
Odvoz reštauračného-biologicky rozložiteľného odpadu 2.500,00 1Q/2017
Dodanie čistiacich a hygienických potrieb 25.000,00 3Q/2017
Odchyt túlavých holubov 5.000,00 4/2017
Odchyt túlavých zvierat 1.667,00 4Q/2017
Archivačné skrine 17.400,00 2Q/2017
Poistenie majetku a zodpovednosti osôb 18.700,00 2Q/2017
eGovernment, poštové poukážky, CG GISAM 19.916,67 4/2017
Servisná zmluva na backoffice 192.000,00 2,3Q/2017
Žtnoostrovský jarmok - stany 8.000.,00 3Q/2017
Žitnoostrovský jarmok - ozvučenie, osvetlenie 12.500,00 3Q/2017
Žitnoostrovský jarmok - PR 850,00 3Q/2017
Žitnoostrovský jarmok - lezecká stena 3.000,00 3Q/2017
Silvestrovský ohňostroj 4.000,00 3Q/2017