Verejné pripomenkovanie

Verzia pre tlačPoslať e-mailom

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda

Mesto Dunajská Streda spracovalo návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 v zmysle  § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán je sprístupnený:

  • na internetovej stránke mesta Dunajská Streda
  • na úradnej tabuli  mesta Dunajská Streda počas úradných hodín.

Vaše pripomienky k návrhu  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na roky 2016 – 2020 je možné podávať od 4. novembra 2015 do 23. novembra 2015 písomne na sociálne oddelenie odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu Dunajská Streda, Hlavná 50/16, Dunajská Streda alebo elektronickou poštou na adresu: alica [dot] miklosova [at] dunstreda [dot] eu

 

Ďalšie novinky

03.05.2016
„SENIORI POZOR“              Polícia upozorňuje občanov, že...
25.01.2016
o zrušenie záznamu o trvalom pobyte
29.06.2015
 o prerušení distribúcie elektriny : Západoslovenská...
31.01.2017
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....
12.09.2016
11.07.2016
Regionálna integrovaná územná stratégia Trnavského...