Zverejnenie oznámení o vyhlásení podlimitných a nadlimitných zákaziek (súbežne so zverejnením oznámení na stránkach ÚVO)

Verzia pre tlačPoslať e-mailom
Zabezpečenie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Dunajská Streda
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súťažné podklady1.04 MBPrevziať
Oznámenie68.9 KBPrevziať
Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v Dunajskej Strede
PrílohaVeľkosťPrevziať
Súťažné podklady1.28 MBPrevziať
Oznámenie 247266.71 KBPrevziať
Čistiace a hygienické potreby pre mesto Dunajská Streda - dátum zverejnenia 27.11.2017
Zabezpečenie komplexných telekomunikačných služieb (internetu, pevnej telefónnej linky a káblovej televízie)
Kancelárske potreby a kancelársky papier - dátum zverejnenia 02.06.2016
PrílohaVeľkosťPrevziať
Oznámenie64.76 KBPrevziať
Zabezpečenie služieb súvisiacich s nákupom a dodávkou elektriny- dátum zverejnenia 21.10.2015
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dunajská Streda, Malé Blahovo - dátum zverejnenia 28.09.2015
PrílohaVeľkosťPrevziať
Výzva na predkladanie ponúk53.3 KBPrevziať
EKOTEPLO - Tepelné čerpadlo pre ZŠ Z. Kodálya v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 13.08.2015
Zabezpečenie ovocia a zeleniny pre materské školy a pre Centrum sociálnych služieb mesta Dunajská Streda-2015 - dátum zverejnenia 05.05.2015
Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 31.03.2015
Zateplenie a izolácia plochej strechy ZŠ. Gyulu Szabóa s VJM v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
oznamenie_258290.pdf65.94 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova časti Ulice I. Gyurcsóa a Športovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
oznamenie_258289.pdf65.52 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova Ulice L. Amadea v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
oznamenie_258288.pdf65.4 KBPrevziať
Rekonštrukcia a obnova časti Hviezdoslavovej ulice v Dunajskej Strede - dátum zverejnenia 11.08.2014
PrílohaVeľkosťPrevziať
oznamenie_258287.pdf65.42 KBPrevziať
Zabezpečenie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov mesta Dunajská Streda
Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede
Rekonštrukcia a obnova Kúpeľnej ulice v Dunajskej Strede
Rekonštrukcia a obnova Mlynskej ulice v Dunajskej Strede
Vybudovanie verejného osvetlenia na Malotejedskej ulici v Dunajskej Strede
Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Zabezpečenie kancelárskych potrieb pre mesto Dunajská Streda
PrílohaVeľkosťPrevziať
informacia_o_vysledku.rtf112.09 KBPrevziať